одобрен

Информация за предадените за оползотворяване отпадъци през 2017 г.

Уникален идентификатор:  1e60c3b1-666e-4e6e-a15e-b110a203b1e9

Описание:

актуална към м. юли 2017 г.
Данните са систематизирани на база месечни актове изготвени от фирмата подизпълнител за района - КМД ЕООД.

битови отпадъци

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-26 09:10:07
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2018-10-15 19:03:04
  • Последно променил: migrate_data

ИНФОРМАЦИЯ

за предадени за оползотворяване отпадъци към м. юли 2017 г.
1 2 3 4
Месец Общо количество отпадъци, извозени до сепарираща инсталация тона От жълти контейнери 15 01 06 тон От зелени контейнери 15 01 07 тон количество рециклируеми отпадъци от опаковки по материали тона Хартия 19 12 01 тон Пластмаси 19 12 04 HDPE (Б) тон Пластмаси 19 12 04 LDPE тон Пластмаси 19 12 04 PET тон Стъкло 19 12 05 тон количества нерециклируеми отпадъци след сортиране 19 12 12 тон
Януари 13.74 10.34 3.4 4.84 0.921 0.09 0.148 0.281 3.4 8.9
Февруари 15.82 15.82 0 2.16 1.382 0.134 0.222 0.422 0 13.66
Март 15.54 15.54 0 2.761 1.767 0.171 0.285 0.538 0 12.779
Април 17.26 15.26 2 4.06 1.318 0.128 0.212 0.402 2 13.2
Май 17.36 17.36 0 2.801 1.793 0.173 0.288 0.547 0 14.559
Юни 12.8 12.8 0 2.081 1.332 0.129 0.215 0.405 0 10.719
Юли 11.78 3.92 7.86 8.68 0.525 0.051 0.084 0.16 7.86 3.1
Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Септември 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Октомври 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ноември 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Декември 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общо 104.3 91.04 13.26 27.383 9.038 0.876 1.454 2.755 13.26 76.917