одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ 2018 г.

Уникален идентификатор:  1ebb2d43-7c01-40c5-a630-0bbe2ed6d5dd

Описание:

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ 2018 г.

въведени експлоатация община регистър строежи РМС 214/2016 Лозница

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-12 19:56:28
  • Създаден от: adminlz
  • Последна промяна: 2021-01-12 19:56:28

№ по ред

№ и дата на удостоверението

Вх. № на искането за регистриране на строежа

Строеж / Наименование

Местонахождение

Възложител

Издадено от

1 № 1/23.01.2018г. № 70-00-21/23.01.2018г. Пристройка на хладилна камера към Хладилна база за дивичево месо гр. Лозница, Поземлен имот № 000387, извън регулация "ХБДМ" АД арх.Е. Проданов
2 № 2/24.07.2018г. № 94-Г-39/17.07.2018г. Промяна предназначението на жилищна сграда в смесен магазин с. Студенец, кв.7 УПИ І-70 Гюрай Алдинов Миранов арх.Е. Проданов
3 № 3/31.07.2018г. № 08-00-27/31.07.2018г. Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в с. Трапище, община Лозница, подобект 1- ул. "Христо Ботев"; подобект 2 - ул. "Родопи" с. Трапище Община Лозница арх.Е. Проданов
4 № 4/31.07.2018г. № 08-00-27/31.07.2018г. Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в с. Каменар, община Лозница, подобект 1- ул. "Тодювци", участък 1 и участък 2 с. Каменар Община Лозница арх.Е. Проданов
5 № 5/31.07.2018г. № 08-00-27/31.07.2018г. Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в населените места в община Лозница, подобект 1- ул. "Георги Бенковски" гр. Лозница; подобект 2 - ул. "Ал. Стамболийски", гр. Лозница, подобект 3 - ул. "Тича" гр. Лозница; подобект 4 - ул."Даскал Пенчо" гр. Лозница, подобект 5 - ул. "Еделвайс" с. Синя вода; подобект 6 - ул. "Димчо Дебелянов" с. Гороцвет град Лозница, село Синя вода, село Гороцвет Община Лозница арх.Е. Проданов
6 № 6/19.09.2018г. № 94-Д-50/19.09.2018г. Преустройство на аптека в салон за красота град Лозница, УПИ ІІІ, кв. 43 Джейлян Емин Мустафова арх.Е. Проданов
7 № 7/02.10.2018г. № 70-00-246/02.10.2018г. Склад за селскостопанска продукция с. Крояч, УПИ ІІІ, кв.1 - стопански двор ЕТ "Арко-Иван Пенев" арх.Е. Проданов
8 № 8/20.11.2018г. № 70-00-283/20.11.2018г. Пристройка и вътрешно преустройство на съществуваща мандра с капацитет до 6т. дневно преработено мляко в сирене с. Веселина, УПИ ІХ-537, кв.52 "АПИ-МИЛК" ЕООД арх.Е. Проданов
9 № 9/27.11.2018г. № 08-00-41/27.11.2018г. Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Лозница по две обособени позиции, блок 3 гр. Лозница, УПИ І, кв.54 1. Сдружение на собствениците "ТРИАТЛОН" гр. Лозница, ж.к. "Найден Кючуков" блок 3; 2. Община Лозница арх.Е. Проданов
10 № 10/27.11.2018г. № 08-00-40/27.11.2018г. Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Лозница по две обособени позиции, блок 2 гр. Лозница, УПИ І, кв.54 1. Сдружение на собствениците "ТРИАТЛОН" гр. Лозница, ж.к. "Найден Кючуков" блок 2; 2. Община Лозница арх.Е. Проданов