одобрен

2018г.

Уникален идентификатор:  1f272a9f-19d3-402c-b1c6-19aa4fc9b199

Описание:

Издадени през 2018г.

ТСУ Община Разград Архитектура и градоустройство

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-18 15:33:20
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-03-18 15:34:46
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Кореспондент

Адрес на обекта

Описание на обекта

1 04.01.2018 16:00:30 ДИНЧЕР ИСУФОВ САБРИЕВ гр.Разград, бул."Бели Лом" № 49 вх.Б ЖИЛИЩА с идентификатори 61710.505.507.1.20, 61710.505.507.1.21, 61710.505.507.1.22, 61710.505.507.1.24, 61710.505.507.1.25, 61710.505.507.1.26 /промяна предназначението на част от самостоятелни обекти с идентификатори 61710.505.507.1.7 и 61710.505.1.18/
2 05.01.2018 17:21:16 "ПРЕС ЛЕС СТРОЙ" ЕООД - ползвател гр.Разград, бул."Бели Лом" №63 СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ застроена площ - 199 кв.м.
3 05.01.2018 17:21:18 "ПРЕС ЛЕС СТРОЙ" ЕООД - ползвател гр.Разград, бул."Бели Лом" № 63 АВТОСЕРВИЗ ЗА РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ И ХОДОВА ЧАСТ застроена площ 244 кв.м.
4 15.01.2018 14:32:14 ДОБРИН КИРИЛОВ КИРИЛОВ гр.Разград, ул."Каймакчалан" №6 ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ /преустройство и пристрояване на съществуваща жилищна сграда/ застроена площ жил.сграда - 98.80 кв.м. застроена площ гараж - 19.74 кв.м.
5 19.01.2018 11:32:10 ГЮЛТЕН САЛИМ ИЛИЯЗОВА гр.Разград, ул."Иван Вазов" №17 МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ /вътрешно преустройство с промяна предназначението на апартамент/ застроена площ - 65.05 кв.м.
6 22.01.2018 09:58:23 ЛОГИС ТРАНС ЕООД гр.Разград, ул."Балчик" № 9 АРХИВОХРАНИЛИЩЕ /промяна предназначението на част от работилница/ застроена площ - 53.00 кв.м.
7 22.01.2018 16:43:51 ХАСАН ШЕРИФ ХАСАН с.Киченица, община Разград, ул."Гео Милев" №9 ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 110.43 кв.м. разгъната застроена площ - 220.04 кв.м.
8 23.01.2018 14:24:43 ИЛИЯН ИЛИЕВ АНГЕЛОВ гр.Разград, ул."Свети Климент" № 20 ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 80.00 кв.м.
9 29.01.2018 16:54:35 ХРИСТО СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ с.Ушинци, община Разград СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ПИ №094007 В МЕСТНОСТ "МАНДРА КУЛАК" С.УШИНЦИ дължина на трасето - 97.00 м.л.
10 23.02.2018 14:41:48 МАРГАРИТКА ИВАНОВА МАРИНОВА гр.Разград, ул."Марин Дринов" №1 ТРИЕТАЖНА СГРАДА С ЖИЛИЩА И МАГАЗИННА ЧАСТ НА ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ застроена площ - 235.00 кв.м. разгъната застроена площ - 665.00 кв.м.
11 26.02.2018 16:22:16 ИЛИЯ ПЕТРОВ МИНКОВ гр.Разград, ЗПЗ, ул."Добруджа" №2 АВТОМИВКА застроена плош - 30.81 кв.м.
12 27.02.2018 10:50:51 ОСМАН НАСУФОВ ОСМАНОВ гр.Разград, местност "Арменски лозя" ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ И НАВЕС ЗА БАРБЕКЮ застроена площ 187.70 кв.м.
13 01.03.2018 10:47:03 ЕТ БУРАН -ИВАН СТОЙЧЕВ гр.Разград, ул."Васил Левски" №4 БАНИЧАРНИЦА /промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 61710.502.6186.7.29/ застроена площ - 96.60 кв.м.
14 09.03.2018 11:00:17 ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД гр.Разград, ЗПЗ МЕТАЛЕН СКЛАД ЗА ВЕЛПАПЕ застроена площ - 915.00 кв.м.
15 14.03.2018 17:10:40 БОРЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА землище на гр.Разград, местност "Обзор" ОТКРИТ ПАРКИНГ ЗА ТЕЖКОТОВАРНИ КАМИОНИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ застроена площ - 105 кв.м.
16 19.03.2018 10:59:28 КОСЮ ТОДОРОВ КОСЕВ гр.Разград, ул."Странджа" № 39 РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕМОНТ НА ДВИГАТЕЛИ И ХОДОВА ЧАСТ НА АВТОМОБИЛИ /промяна предназначението на гараж със склад/ застроена площ - 26.70 кв.м.
17 28.03.2018 14:53:39 МАРИАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ гр.Разград, ул."Н.Вапцаров" №14, ет.1, обект 64 ФРИЗЬОРСКО АТЕЛИЕ /преустройство на магазин за промишлени стоки/ застроена площ - 29.45 кв.м.
18 10.04.2018 17:18:19 ГЮНАЙ ЛЮТФИ ФЕТТА гр.Разград, ул."Борис Йончев" № 29 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С КАФЕ-КЛУБ И ОФИС НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ застроена площ - 104.35 кв.м. разгъната застроена площ - 224.11 кв.м.
19 10.04.2018 17:18:21 ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ САЛИМОВ гр.Разград, бул."България" № 29 БРЪСНАРСКИ САЛОН /вътрешно преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с ид.61710.505.427.1.55/ застроена площ - 27.16 кв.м.
20 10.04.2018 17:18:23 ИВАЙЛО КОЛЕВ КОЛЕВ гр.Разград, ул."Руен" №9 ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА застроена площ - 96.20 кв.м. разгъната застроена площ - 202.50 кв.м.
21 11.04.2018 00:00:00 АМИЛУМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД гр.Разград, Северна индустриална зона СКЛАД ЗА ФИЛТРИРАЩИ МАТЕРИАЛИ застроена площ - 551.87 кв.м.
22 18.04.2018 15:24:58 НОРА ТОДОРОВА ТОМОВА - АНТИМОВА гр.Разград, ул."Паркова" № 37 СТУДИО ЗА КРАСОТА /вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки - обект с ид.61710.502.6384.3.17 в ЖСК "Мазалат" / застроена площ - 17.80 кв.м..
23 24.04.2018 09:36:27 АЙХАН ХЮСЕИН КАМБУР с.Дянково, ул."Средна гора" №1 ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ застроена площ - 100 кв.м. разгъната застроена площ - 200 кв.м. застроена площ гараж - 33.75 кв.м.
24 09.05.2018 10:55:00 РИЗА ЮМЕР ЕГЕМЕН гр.Разград, ул."Софроний Врачански" № 2 А "ЖИЛИЩЕ, СТАЯ ЗА ГОСТИ, ОФИС И ГАРАЖ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПРИЗЕМНИЯ ЕТАЖ" I - ви етап от строеж : "Жилищна сграда"
УВЕ-25 10.05.2018 16:20:48 ч. АЛПЕР НЕЖДЕТОВ ХЮСЕИНОВ СТУДИО ЗА КРАСОТА (вътрешно преустройство с промяна на предназначението на магазин за пакетирани стоки) застроена площ: 47.20 кв.м.
УВЕ-26 14.05.2018 13:42:53 ч. БИОВЕТ АД - КЛОН РАЗГРАД
УВЕ-27 18.05.2018 13:46:13 ч. ГРАНИТ МАР - 2008 ЕООД ЦЕХ ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ЕСТЕСТВЕН КАМЪК , V КАТЕГОРИЯ .
УВЕ-28 23.05.2018 11:10:11 ч. ЕЛЕКТРОИНВЕСТ ЕООД АВТОСЕРВИС И СКЛАД
УВЕ-29 31.05.2018 16:03:50 ч. ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ - ЖИЛИЩЕ (АПАРТАМЕНТ) В ОФИС
УВЕ-30 12.06.2018 15:14:20 ч. ГЮЛДЖАН АХМЕДОВ АХМЕДОВ ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГАРАЖ СЪС СКЛАД, В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
УВЕ-31 19.07.2018 14:59:10 ч. АРОН ЛОГИСТИК ООД анулирано удостоверение за строеж "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС И ОБОСОБЯВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ" поради приложен грешен документ
УВЕ-31 20.07.2018 14:34:04 ч. АРОН ЛОГИСТИК ООД № УВЕ-31 от 20.07.2018 г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ: ЖИЛИЩЕ И ОФИС /преустройство на офис и обособяване на жилище в част от него/ застроена площ жилище - 100.35 кв.м. застроена площ офис - 41.75 кв.м. находящ се в УПИ XI-3615, 4582, кв.64В по плана на гр.Разград, номер по КК 61710.502.7193.2.17 и 2.18
УВЕ-32 31.07.2018 14:20:40 ч. ЦЕKО-СТРОЙ ГРУП ЕООД МАГАЗИН ЗА СТОРИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ОБЕКТ
УВЕ-33 06.08.2018 10:22:01 ч. БООБ ЕООД ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМ. ОБЕКТ
УВЕ-34 07.08.2018 15:44:23 ч. БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД АД РАБОТЕН ЦЕНТЪР" СУХИ ИНЖЕКЦИОННИ ФОРМИ" И ЛАБОРАТОРИЯ " СУХИ ИНЖЕКЦИОННИ ФОРМИ" /ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА/
УВЕ-35 08.08.2018 13:57:00 ч. БООБ ЕООД ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ , ТЕЛ. 084 660720
УВЕ-36 20.08.2018 09:41:49 ч. АТАНАСКА ПЕТРОВА АНАСТАСОВА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СМЕСЕН МАГАЗИН
УВЕ-37 25.09.2018 15:12:39 ч. ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИСТРОЙКА МИНАРЕ КЪМ ДЖАМИЯ В С. ЛИПНИК
УВЕ-38 26.09.2018 09:52:34 ч. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КЪФЕ-ЕСПРЕСО В ЛОВНО РИБАРСКИ МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ГАЗОВО И ВЪЗДУШНО ОРЪЖИЕ И ПИРОТЕХНИЧИСКИ ИЗДЕЛИЯ
УВЕ-39 27.09.2018 14:07:14 ч. МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ ГАФИЛОВ ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА
УВЕ-40 05.10.2018 16:01:29 ч. ХЮСЕИН РУЖДИЕВ САЛИЕВ ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖЕН ЕТАЖ
УВЕ-41 08.10.2018 16:17:39 ч. БЕЙКЪЛ ООД ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАФЕ-ЕСПРЕСО В КАФЕ-АПЕРИТИВ ЧРЕЗ ОБЕДИНЯВАНЕ С ОБЕКТ
УВЕ-42 12.10.2018 13:07:58 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД ОБЩИНСКИ КАСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
УВЕ-43 12.10.2018 13:37:15 ч. НЕЛИ КИРИЛОВА ДИМИТРОВА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ГАРАЖ, СКЛАД И РАБОТИЛНИЦА В МАГАЗИН ЗА МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ С ТРАНЖОРНА
УВЕ-44 23.10.2018 11:18:55 ч. ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ "ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В ПАРТЕРА И ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩНИ ЕТАЖИ" - ПЪРВИ ЕТАЖ " ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В ПАРТЕРА И ПЪРВИ САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ "
УВЕ-45 23.10.2018 15:40:01 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТНОСНО СТРОЕЖ: ОСНОВЕН РЕМОНТ С УКРЕПВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОНИ ПРЕД ГЛАВЕН ВХОД НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - ОКРЪЖЕН СЪД ГР. РАЗГРАД ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ
УВЕ-46 31.10.2018 15:53:44 ч. СЕВГИН МУСТАФОВ НУХСИНОВ ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
УВЕ-47 01.11.2018 15:33:49 ч. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГАНЕВ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТРОЙКА ОТ 49,20 КВ.М КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА 5-ТА КАТЕГОРИЯ
УВЕ-48 05.11.2018 13:38:24 ч. АННА ПУРЧЕВА БИСЕТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖ ЖИЛИЩНА СГРАДА С. ДРЯНОВЕЦ ОБЩ. РАЗГРАД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII - 272 КВ.21
УВЕ-49 08.11.2018 14:23:19 ч. АНЕЛИЯ БОРИСОВА ДУШЕВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С. УШИНЦИ УПИ ЖИИ - 250 КВ. 48
УВЕ-50 21.11.2018 10:26:53 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖ - СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП СКОПИЕ ЗА ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ НА УЛ. ТЪРГОВСКА 2 ГР. РАЗГРАД ПЛАТЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ ТЕЛ. 0887309371 СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "СКОПИЕ" ЗА ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ / с променено предназначение в СКЛАД ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, съгласно Заповед № ЗС-12 от 14.09.2018г. на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ/ дължина на трасето - 65 мл находящ се в: гр.Разград, ул"Транспортна" №6,преминава през имот № 7221, пресича имот №7247 до границата на ПИ 61710.505.7326, кв.671 по плана на гр.Разград
УВЕ-51 21.11.2018 15:29:41 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТП "РОСИЦА" ГР.РАЗГРАД ЗА ОБЕКТ "ПЕТЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС И ПОДЗЕМНИ ЕТАЖИ" в ПИ 61710.502.632, ул."Росица" № 21 гр.Разград дължина на трасето - 124.20 м находящ се в: гр.Разград, ул."Росица" № 21, през имот 7123, кв. № 195 и 182 до ПИ 61710.502.632 по КК на гр.Разград
УВЕ-52 23.11.2018 14:03:37 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД въвеждане за строеж сградно отклонение от тп скопие гр. Разград за обект Автосервиз и склад
УВЕ-53 26.11.2018 14:13:58 ч. КРАСИМИР ПЕТРОВ БАРАШКИ ВЪВЕЖДАНЕ ОТНОСНО СТРОЕЖ-ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА КАФЕ ЕСПРЕСО, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД. 61710.505,2,14 ЧРЕЗ ГАНИ ГАНЕВНа основание чл.177 ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя ( упълномощено от него лице ) с вх.№ 2062-16558 от 22.11.2018, придружено от окончателен доклад от 20.11.2018 г. на "Проекто-строй контрол 99" ООД гр.Разград, упражняващо строителен надзор, съгласно Удостоверение № РК-0335/11.11.2014г. издавам, УДОСТОВЕРЕНИЕ № УВЕ-53 от 26.11.2018 г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ: ИГРАЛНА ЗАЛА /промяна предназначението на кафе-еспресо/ застроена площ - 78.25 кв.м. находящ се в: парцел III - за жил.комплекс, кв.71 по плана на гр. Разград, номер по КК 61710.505.615.2.14. с административен адрес : гр.Разград, бул."България" № 44
УВЕ-54 30.11.2018 10:08:25 ч. КРЕСОН ЕООД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 4-ТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ-МЕХАНА ГР. РАЗГРАД, ВАСИЛ ЛЕВСКИ №37
УВЕ-55 05.12.2018 10:45:46 ч. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖ СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ШК ЗММ НА ТП ЛУДОГОРЕЦ ТЕЛ. 0887309371 ПЛАТЕНО ПО БАНКА"СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ШК "ЗММ" НА ТП "ЛУДОГОРЕЦ" ЗА ОБЕКТ "МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" дължина на трасето - 162.00 мл Находящ се в: гр.Разград, по улица с ИД 7158, кв.322, с номер по КК 61710.502.7158 до ПИ 61710.502.7195 на ул."Северен булевард" №1
УВЕ-56 21.12.2018 10:32:02 ч. ШЕРИФЕ ИСМАИЛ ХАСАН 5 КАТ., ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И СМЕСЕН МАГАЗИН С. ДЯНКОВО, УЛ. ТРАКИЯ №4, ИМОТ- 561, КВ. 60, ПАРЦАЛ- IX
УВЕ-57 21.12.2018 11:17:32 ч. ОБЩИНА РАЗГРАД УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛ. СЕВЕРЕН БУЛУВАРД, ГР. РАЗГРАД, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И УЛ СЕВЕРЕН БУЛЕВАРД МЕЖДУ КВАРТАЛИ №317-319, С НОМЕРА 61710.502.7155 И 61710.502.7133 ПО КК ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД