одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от дървесен материал

Уникален идентификатор:  1f5e1be4-11b4-4a7c-b9e5-3b7fc4aae91d

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от дървесен материал на територията на Община Бургас. Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/741

бургас ИУМПС картон община отпадъци пласмаса площадки предаване регистър стъкло хартия

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-23 12:18:33
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:24:17
  • Последно променил: ivanka_kasarova

"№"

Код на отпадъка

Фирма

Адрес на фирмата

Разрешение №

Форма за контакт

Адрес на площадка

Дейности

1 15 01 03 ПРИНСХОРН БУЛСТАT 204265852 Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Ген.В.Вазов"11 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0988797121
2 15 01 03 МЕТАЛИКА КОМЕРС БУЛСТАT 203672076 Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г. Управител Площадка № 1 - ЮПЗ, Бургаски Корабостроителници R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899144775 Площадка № 2 - ул.Крайезерна 121 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
3 15 01 03 СКАЙ ИНВЕСТ БУЛСТАT 147121860 Разрешение № 02-ДО-00000248-03 от 05.05.2017 г. Управител Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0888 656874 Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4