одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от дървесен материал

Уникален идентификатор:  1f5e1be4-11b4-4a7c-b9e5-3b7fc4aae91d

Описание:

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от дървесен материал на територията на Община Бургас. Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/741

бургас ИУМПС картон община отпадъци пласмаса площадки предаване регистър стъкло хартия

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-23 12:18:33
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-04-02 15:24:17
  • Последно променил: ivanka_kasarova

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от дървесен материал на територията на Община Бургас

Код на отпадъка Фирма Адрес на фирмата Разрешение № Форма за контакт Адрес на площадка Дейности
1 15 01 03 АЛМЕД БУЛСТАT 102844950 Разрешение № 02-ДО-00000436-02 от 11.12.2013 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Крайезерна" № 121, УПИ ХХVІІ - 447 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0899 / 914 343
гр.Бургас, ул.КООПЕРАТОР № 54 Факс: 056 / 88 01 99
2 15 01 03 ФЕНИКС - ИНВЕСТ БУЛСТАT 102268076 Разрешение № 02-ДО-00000444-03 от 13.03.2015 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079 ул. Индустриална 47, имот с идент.07079.660.593 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056/846 786 Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 36525; ПЗ Север, УПИ ХVІ - 63 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 2 fenixbs@abv.bg
3 15 01 03 СКАЙ ИНВЕСТ БУЛСТАT 147121860 Разрешение № 02-ДО-00000451-00 от 10.07.2013 г. Управител Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0888 656874 Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4
4 15 01 03 ПРЕМИУМ МЕТАЛ БУЛСТАT 201992309 Разрешение № 02-ДО-00000452-02 от 08.07.2014 г. Управител Площадка № 1 - гр. Бургас, местност "Черна Яна", землище кв. Долно Езерово R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0888 / 468 426
ж.к. "Меден Рудник" бл.411, вх.10, ет.8
5 15 01 03 ЕКИПМАР БУЛСТАT 147123911 Разрешение № 02-ДО-00000469-01 от 09.09.2015 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; сграда с идинтификатор 07079.618.22.129. R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0887647861
6 15 01 03 ПАРТНЕРС БУЛСТАT 102154304 Разрешение № 02-ДО-00000472-00 от 23.04.2015 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона Север R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056 / 84 02 23
7 15 01 03 НЮСТРОЙ БУЛСТАT 147024870 Разрешение № 02-РД-00000155-02 от 14.02.2014 г. Управител Площадка № 1 - гр.Бургас,Южна промишлена зона R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0894 311 706
гр.Бургас, ж.к. АКАЦИИ, ул. ПЕЛИКАН № 3
8 15 01 03 ФЕНИКС ГАРАНТ БУЛСТАT 102001988 Разрешение № 02-РД-00000224-03 от 17.07.2015 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ул.Индустриална 80, ПИ № 07079.659.510 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 056/84 67 86 Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 47202;УПИ XX-5010201 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 47 Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона "Север" R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
Площадка № 4 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Изгрев до бл.15 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
Площадка № 5 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Зорница до бл.13 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
Площадка № 6 - ЕКАТТЕ 07079;ул.И.Богоров до III-та Поликлиника R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
9 15 01 03 СКАЙ ИНВЕСТ БУЛСТАT 147121860 Разрешение № 02-РД-00000248-01 от 05.03.2015 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ЮПЗ, ПИ 07079.663.628 R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0878 656874
10 15 01 03 ПО-ЧИСТ СВЯТ БУЛСТАT 203023942 Разрешение № 02-РД-00000335-00 от 27.02.2015 г. Управител Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;м-ност Каменарка R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
гр. Бургас, обл. Бургас Телефон: 0988 305 375