одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и изменение на ПУП

Уникален идентификатор:  1fea6779-091a-4a9a-9414-43597418332b

Описание:

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и изменение на ПУП в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-12 10:04:34
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:05:46
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 5
РЕГИСТЪР
НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПУСКАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП


ПО
РЕД

ЗАПОВЕД
№ ДАТА ВИД НА ПУП ВЪЗЛОЖИТЕЛ НАСЕЛЕНО
МЯСТО КВ. УПИ ИДЕНТИФИКАТОР
1.
№ 71

24.02.2014г.

Изготви ПУП
– план
за регулация и
застрояване
Атанас Георгиев Пожаров, Радка
Цветкова Пожарова
с.Смолско

60

VI
- 610


2.
Решение № 485
Протокол
№ 35
24.07.2014г.

Разрешаване,израб отване на ПУП и
одобряване на
задание
Зоя Стефанова Джанкова
с.Смолско67636.212.65

3.
№ 323

19.11.2014г.

Изменение на ПУП – план за регулация
и застрояване
Стоимен Асенов Лисев
с. Буново

33

XI
-406

XII-406

4.
№ 330

24.11.2014г.

Изменение на ПУП – план за регулация
и застрояване
Никола Стоянов Димитров, Велчо
Стоянов Иванов,
Иван Стоянов
Иванов, Стоян
Тодоров Стоянов
с. Каменица

мах.
„Скумца”
18

I –
102,102
II – 103
IX - 100

5.
№ 14

26.01.2015г.

Изменение на ПУП – план за
застрояване ,
одобрено със
Заповед №
286/13.11.2015г.
„Елаците
-мед”АД

с.Мирково101.65, 0.96,
0.718,
0.322, 1.70 и 0.325

Страница 2 от 5

6.
№ 54

11.03.2015г.

Изменение на ПУП – план за регулация
и застрояване
Дарина Иванова Владова,
Антон Асенов
Владов
с. Мирково

7
IV
- 259


7.
№ 75

30.03.2015г.

Изготвяне на ПУП

план за регулация и
застрояване
Райна Петкова Кюрчикян,
Петър Георгиев
Георгиев
с. Смолско67636.132.146

67636.132.117
8.
№ 80

06.04.2015г.

Допускане на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ –
„Овцеферма”
Ивайло Тодоров Маслев
с. Мирково


012
023

012 076

9.
№ 285

13.11.2015г.

Изменение на ПУП

Иван Христов Христов, Стайко
Георгиев Лисев,
Йонко Василев
Василев, Стилян
Василев Грозев,
Красимира Василева
Жилиева
с. Мирково

86

IV
– 72

V – 74
VII – 74
VI - 73

10.

№ 54

23.06.2016г.

Допускане на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ –
„Нова пътна връзка
от път SFO – 1431
до ЖП гара
Мирково”
„Елаците
- мед”АД

с. Мирково

Полски пътища

Страница 3 от 5

11.

№ 114

24.06.2016г.

Допускане на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за
УПИ II –
административна
сграда и УПИ III –
съществуващ парк
кв. 50/ ПИ с
идентификатор
48324.200.1335 и
48324.200.678/ с.
Мирково
Община Мирково

с. Мирково

50

II

админ.
сграда
III –
същ.парк
48324.200.1335 48324.200.678
12.

№ 166

09.09.2016г.

Допускане на ИПУП – план за регулация
и застрояване на
УПИ VIII – 75 и IX –
75 кв. 86 / ПИ с
идентификатор
48324.200.1470/ с.
Мирково
Димитър Димитров Мирчев ,Павлина
Ганчова Дешова
с. Мирково

86

VIII
– 75

IX – 75
48324.200.1470

13.

№ 256

01.12.2016г.

Допускане на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за
жилищна сграда
Людмила Цветкова Аркова
с. Смолско

17

IX
- 110

67636.315.239

14.

№ 140

07.07.2017г.

Допускане на ИПУП – план за регулация
и застрояване на
УПИ V-207 кв.24/
ПИ с
идентификатор
07051.402.207/
с.Буново
Ана Ангелова Ангелова
с.Буново

24

V-207

07051.402.207

Страница 4 от 5

15.

№ 257

12.12.2017г.

Допускане ИПУП

план за регулация и
застрояване на
КПИИ по чл. 150 от
ЗУТ за жилищна
сграда
Ганка Иванова Бабинова
с. Мирково

53

VIII
-1339

48324.200.1339

16.

№10

11.01.2018г.

Допускане ИПУП

план за регулация и
застрояване на ПИ с
идентификатор
35821.300.20 за
разделянето на две
УПИ-та
Паунка Христова

Велчева Нели
Христова
Харизанова
с. Каменица

1
VI
-20

35821.300.20

17.

№105

26.03.2018г.

Допускане на ИПУП – план за регулация
и застрояване на
стопанка сграда
Георги Иванов Дамянов
с. Буново

3
VII
-9
07051.402.9

18.

№161

26.06.2018г.

Допускане на ИПУП

– план за регулация
и застрояване
Младен Георгиев Ганчовски
Станислав Георгиев
Ганчовски
с. Буново

вилна зона
9
VI
-60

07051.401.60

19.

№279

02.11.2018г.

Допускане ПУП
-
ИПРЗ
Иванка Дойнова Владикова- Гергова,
Любка Дойнова
Петрова, Ана
Димитрова
Владикова, Иван
Спасов Владиков и
Мария Спасова
Захариева
с. Буново

15

I-43, XIII
-
43
07051.402.766

07051.402.767

Страница 5 от 5

20.

№280

02.11.2018г.

Изменение ПУП

план за регулация и
застрояване
Рени Петрова Трифонова
с. Смолско

2
VIII
-564

67636.70.87

67636.70.80
21.

№294

08.11.2018г.

ПУП
– изменение
план за улична
регулация
Никола Маньов Чолаков
с. Бенковски
20

VI
-105