одобрен

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Уникален идентификатор:  200663f0-7a1a-4f57-a86f-9ebb34460eb0

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 12:07:36
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 12:07:36

РЕГИСТЪР НА РЕКЛАМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Документ № От дата До дата Наемател Обект
1. Договор № Д – 39 - 1 21.06.2018 г. 21.06.2019 г. „БГ ХАУС“ЕООД Рекламни пана на ул.“ ген Никола Генчев“ и на път 437309 Брацигово
2 Договор № Д - 45 28.06.2018 г. 28.06.2019 г. „ Виктория Хелт Фарм“ ЕООД 2 броя Рекламни билборда на изхода на гр. Брацигово в посока гр. Пещера и кръстовище за с. Бяга.Указателна табела на разклон Брацигово – Капитан димитриево
3. Договор № Д - 46 28.06.2018 г. 28.06.2019 г. „ Виктория Хелт Фарм“ ЕООД Указателна табела на разклон Брацигово – Капитан Димитриево
4. Договор № Д – 54 07.08.2018 г. 07.08.2019 г. ЕТ“ МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ Рекламен билборд в парцел № 730 в землището на гр. Брацигово
5. Договор № Д -93 08.11.2018 г. 08.11.2019 г. „ КА ОЙЛ“ Рекламно – информационна табела на бул. „ Трети март“
6 Анекс към договор № Д – 93 от 22.11.2010 г. И фактура № 0000006394 от 23.04.2019 г. 23.04.2019 г. 23.04.2020 г. Братя Пашкулеви“ ООД Рекламен билборд на бул.“ Трети март“
7 Анекс към договор № Д – 96 от 22.11.2010 г. И фактура № 0000006393 от 23.04.2019 г. 23.04.2019 г. 23.04.2020 г. Братя Пашкулеви“ ООД Рекламен билборд на ул.“ ген. Никола Генчев
8. Анекс към договор № Д – 94 от 22.11.2010 г. И фактура № 0000006392 от 23.04.2019 г. 23.04.2019 г. 23.04.2020 г. Братя Пашкулеви“ ООД Рекламен билборд на път 437309 Брацигово – Капитан Димитриево