одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Уникален идентификатор:  202c6bd4-9a8d-4ba5-a990-6a6277fddc76

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 14:58:58
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 14:58:58
Няма информация за показване