одобрен

Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника

Уникален идентификатор:  20934c9c-f224-45d1-8d50-08c27dc7dd0a

Описание:

Актуална към 28.02.2019 г.

горска земеделска машини за земни работи техника

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-06 14:00:59
  • Създаден от: irina_dabova
  • Последна промяна: 2019-03-06 14:00:59

_id

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

1 Верижни трактори 119
2 Колесни трактори 6825
3 Самоходни шасита 101
4 Друга самоходна техника 1487
5 Тракторни ремаркета 2638
6 Горска техника 68
7 Зърнокомбайни 669
8 Самоходни силажокомбайни 59
9 Други самоходни машини 159
10 Машини за сеидба и садене 1148
11 Машини за торене и растителна защита 1405
12 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 2052
13 Почвообработващи 6154
14 Сушилни и други 10
15 Зърно и семепочистващи 92
16 Машини за поливане 217
17 Горска техника 550