одобрен

Регистър на имоти, общинска собственост с. Винарово, общ. Ново село. Регистър на имоти отдадени под аренда/наем - с. Винарово, общ. Ново село.

Уникален идентификатор:  2099dd54-7f16-42db-939c-b6cdd94b439c

Описание:

Регистър на имоти, общинска собственост с. Винарово, общ. Ново село. Регистър на имоти отдадени под аренда/наем - с. Винарово, общ. Ново село.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XML

  • Създаден на: 2016-12-22 11:41:36
  • Създаден от: deyana_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-10-13 12:56:49
  • Последно променил: migrate_data