одобрен

Регистър на културните институти

Уникален идентификатор:  20d70c0f-6c51-444e-a429-7e755ca2bc41

Описание:

Регистър на културните институти в Община Провадия

институти културни община регистър РМС 436/2017 Провадия

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-03 10:57:11
  • Създаден от: petya_petrova
  • Последна промяна: 2021-06-03 10:57:11

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

ПРЕДСЕДАТЕЛ / ДИРЕКТОР

СЕКРЕТАР / УРЕДНИК

КОНТАКТИ

1 Народно Читалище „Алеко Константинов – 1884” гр. Провадия гр. Провадия ул. „Цар Освободител”67 инж. Филчо Филев Силвия Боева Радева 0897835594 chitalishte_provadia@abv.bg
2 Народно читалище „Истикбал – 1900” гр. Провадия гр. Провадия; ул. „Цар Освободител” № 15 Гьонюл Азис Юзеир Назик Назиф Кямил 0897285625 cht.istikbal@abv.bg
3 Народно читалище „Развитие-1903” с. Блъсково с. Блъсково, общ. Провадия Галина Колева Недялка Вескова Иванова 0878647369 chit.razvitie@abv.bg
4 Народно читалище „Пробуда-1927” с. Бозвелийско с. Бозвелийско, общ. Провадия Славена Тошкова Тодорова Румяна Стоянова 0897249784 probuda4@abv.bg
5 Народно читалище „Самообразование-1929” с. Венчан с. Венчан, общ. Провадия Димитър Станков Димитров Станка Георгиева Иванова 0878421369 chitalichevenchan@abv.bg
6 Народно читалище „Надежда – 1901” с. Градинарово с. Градинарово, общ. Провадия Душка Димитрова Ирена Димитрова Стоянова 0896028150 nadejda1901@abv.bg
7 Народно читалище „Васил Левски – 1901” с. Добрина с. Добрина, общ. Провадия Петранка Иванова Добрева Даниела Тодорова Дачева 0899548046 v.levski_dobrina@abv.bg
8 Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1900” с. Житница с. Житница, общ. Провадия Десислав Добрев Маринка Михова Атанасова 0896590798 jitnitsa_1900@abv.bg
9 Народно читалище „Съзнание – 1927” с. Златина с. Златина, общ. Провадия Лиляна Райкова Петрова Цветелина Георгиева Иванова 0878576489 zlatina.saznanie@abv.bg
10 Народно читалище „Просвета – 1928” с. Китен с. Китен, общ. Провадия Димитър Върбанов Милена Вескова Братанова 0882260203 chit.prosveta@abv.bg
11 Народно читалище „Отец Паисий – 1923” с. Комарево с. Комарево, общ. Провадия Николай Стоянов Жеков Димитричка Драгиева Тодорова 0878819369 komarevo_chitalichte@abv.bg
12 Народно читалище „Пробуда – 1899” с. Кривня с. Кривня, общ. Провадия Дора Кирякова Красимира Костадинова 0889499547 krivnya@abv.bg
13 Народно читалище „Илия Добрев – 1899” с. Манастир с. Манастир, общ. Провадия Димитричка Василева Янева Минка Великова Георгиева 0897917732 nchiliadobrev1899_m@abv.bg
14 Народно читалище „Пробуда – 1928” с. Овчага с. Овчага, общ. Провадия Татяна Вълчева Златка Михалева 0898731231 probuda_1928@abv.bg
15 Народно читалище „Вичо Иванов – 1929” с. Петров дол с. Петров дол, общ. Провадия Младен Тодоров Силвия Камбурова 0878814369 ch_vicho_ivanov@abv.bg
16 Народно читалище „Светлина – 1911” с. Равна с. Равна, общ. Провадия Бисерка Недева Ивалина Дянкова Горанова 0882004686 svetlina_1911@abv.bg
17 Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1925” с. Славейково с. Славейково, общ. Провадия Валя Драгнева Иванова Румяна Вълчева Иванова 0876225564 nv_slaveikovo@abv.bg
18 Народно читалище „Извор – 1910” с. Снежина с. Снежина, общ. Провадия Рафаил Ангелов Асенов Илхан Сюлейман Сюлейман 0878408369 chitizvor1910s@abv.bg
19 Народно читалище „Надежда - 1928” с. Тутраканци с. Тутраканци, общ. Провадия Елена Велкова Катя Стоянова 0878972369 nch_nadejda1928@abv.bg
20 Народно читалище „П. Р. Славейков – 1929” с. Храброво с. Храброво, общ. Провадия Любомир Иванов Лазаров Снежанка Славова Добрева 0878376369 nch_hrabrovo@abv.bg
21 Народно читалище „Напредък – 1920” с. Чайка с. Чайка, общ. Провадия Веселина Железова Георгиева Соня Тодорова Герчева 0887227191 napreduk1920@mail.bg
22 Народно читалище „Васил Маринов Бъчваров – 1927” с. Черковна с. Черковна, общ. Провадия Петър Атанасов Росица Динева Димитрова 0878857369 v.m.bychvarov_1927@abv.bg
23 Народно читалище „Васил Левски – 1927” с. Черноок с. Черноок, общ. Провадия Вилдан Алиева Юмерова Лъчезар Иванов Железов 0884825560 n4vlevski@abv.bg
24 Исторически музей - Провадия гр. Провадия, ул. "Опълченска" № 3 Николай Христов 0879838650 muzei_provadia@abv.bg
25 Художествена галерия - Провадия гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" № 53 Николай Христов Йордан Христов 0879838650 muzei_provadia@abv.bg
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте