одобрен

SEBRA_11.02.20

Уникален идентификатор:  2128f661-cb58-4731-a2cb-b7c607934c75

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 12:33:21
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-02-12 12:33:21

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300
10 xxxx Издръжка 368 162271.5
18 xxxx Други разходи 34 9995.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 55.9
88 xxxx Средства на разпореждане 28 6897.03
90 xxxx Възстановени приходи 1 7562.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 5320.94
Общо: 440 192403.5
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 40
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 5320.94
Общо: 7 5360.94
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 32 9922.56
Общо: 32 9922.56
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1087.93
Общо: 4 1087.93
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2061.2
Общо: 2 2061.2
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 4382.99
18 xxxx Други разходи 1 19.5
Общо: 8 4402.49
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1.1
Общо: 1 1.1
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 532.44
Общо: 9 532.44
ОДЗГ Перник ( 0220140004 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 731.72
Общо: 5 731.72
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 600
Общо: 1 600
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 3800.02
Общо: 17 3800.02
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1804.46
18 xxxx Други разходи 1 53.82
Общо: 8 1858.28
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 8784.64
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 55.9
90 xxxx Възстановени приходи 1 7562.25
Общо: 23 16402.79
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 342
Общо: 1 342
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300
10 xxxx Издръжка 9 3225.48
Общо: 10 3525.48
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 3395.38
Общо: 11 3395.38
ИАГ ( 022100**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 196 54043.4
Общо: 196 54043.4
БАБХ ( 022250**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 43 52766.75
Общо: 43 52766.75
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 4720.72
Общо: 16 4720.72
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 2652.71
Общо: 9 2652.71
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 5243.94
Общо: 3 5243.94
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 470
Общо: 1 470
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 28 6897.03
Общо: 28 6897.03
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10368
Общо: 1 10368
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1216.62
Общо: 4 1216.62
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )