Набор от данни:  Бюджет 2015г.

одобрен

Отчет капиталови разходи

Уникален идентификатор:  21ad30de-c832-4ae0-ae4a-cf70273f968d

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2016-11-22 16:42:16
  • Създаден от: stela_tsankova_marinska
  • Последна промяна: 2018-11-08 18:28:48
  • Последно променил: migrate_data

Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса

[ [ "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "Приложение № 4" ], [ "О Т Ч Е Т", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "ПРЕЗ 2015 год", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "(в лева)" ], [ "Наименование на обектите\/проектите\/позициите", "Първонача-лен план", "Отчет", "Източници на финансиране, в т.ч.:", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "", "", "", "Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет", "", "Преходен остатък по бюджета", "", "Собствени средства", "", "Европейски средства, със съответното съфинансиране", "" ], [ "", "", "", "първоначален план", "отчет", "първоначален план", "отчет", "първоначален план", "отчет", "първоначален план", "отчет" ], [ "ОБЩО:", "3111554", "2728665", "409800", "409800", "196513", "63143", "51000", "88759", "2454241", "2166963" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи", "1733943", "1588335", "369800", "383541", "63143", "63143", "25000", "34315", "1276000", "1107336" ], [ "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "" ], [ "Функция 01 Общи държавни служби", "32000", "32610", "32000", "32610", "0", "0", "0", "0", "0", "0" ], [ "Ремонт кметство Зелениково", "8000", "7657", "8000", "7657", "", "", "", "", "", "" ], [ "Ремонт кметство Свежен", "4000", "3320", "4000", "3320", "", "",
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте