одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  2229b377-7254-4f5c-9e23-9e89dfaa7cbe

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 11:11:45
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:11:45

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

Верижни трактори 84
Колесни трактори 1197
Самоходни шасита 5
Друга самоходна техника 595
Тракторни ремаркета: 411
в т.ч. с общо предназначение 219
със спец. предназначение 192
Горска техника 30
Зърнокомбайни 210
Самоходни силажокомбайни 17
Други самоходни машини 48
Машини за сеидба и садене 307
Машини за торене и растителна защита 201
Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 364
Почвообработващи 1141
Сушилни и други 2
Зърно и семепочистващи 23
Машини за поливане 63
Горска техника 253