одобрен

SEBRA_17.03.20

Уникален идентификатор:  229ed162-2813-4ec5-9c83-ecb2bda9e85a

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-23 09:55:30
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-03-23 09:55:30

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 46 100694.92
18 xxxx Други разходи 20 20822.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 7529.83
90 xxxx Възстановени приходи 1 450.72
Общо: 68 129497.72
По бюджетни организации
БАБХ ( 022250**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1455.17
90 xxxx Възстановени приходи 1 450.72
Общо: 5 1905.89
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 42 99239.75
18 xxxx Други разходи 20 20822.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 7529.83
Общо: 63 127591.83