одобрен

Списък на средните училища в област Търговище за учебната 2020/2021 година

Уникален идентификатор:  22c0f31e-d8c5-431e-9892-8c9f071ba410

област списък средни училища РМС 214/2016 Търговище

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-26 12:57:19
  • Създаден от: violeta_vladimirova_mihaylova
  • Последна промяна: 2020-10-26 12:58:31
  • Последно променил: violeta_vladimirova_mihaylova

Област

Община

Населено място

Име на институцията

Вид на институцията

Вид на институцията - детайлен

Институцията се финансира от:

Електронна поща

Интернет страница

Адрес

Търговище Търговище Търговище СУУУС "Свети Иван Рилски" специално за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух Министерство на образованието и науката deafschool_tg@abv.bg http://www.deafschool-tg.bg ул "Трети март" -38
Търговище Омуртаг Омуртаг ПГ ТрЛП-Омуртаг неспециализирано професионална гимназия Министерство на образованието и науката pg_tlp@abv.bg www.pgtlp.eu кв. Индустриална зона
Търговище Попово Попово ПГТЛП-Попово неспециализирано професионална гимназия Министерство на образованието и науката pgtlp@abv.bg www.pgtlp-popovo.info ул."Аспарух" № 1
Търговище Търговище Търговище ПГ по ЕС неспециализирано професионална гимназия Министерство на образованието и науката pges_tg@abv.bg бул."Александър Стамболийски" № 27
Търговище Търговище Търговище ПГИИ "Джон Атанасов" неспециализирано професионална гимназия Министерство на образованието и науката pgii@mail.bg www.pgii-tgargovishte.com ул. "Бр. Миладинови" 42
Търговище Търговище Търговище ПГТХВТ"Ал. Константинов" неспециализирано професионална гимназия Министерство на образованието и науката pg_thvt@abv.bg www.pgthvt-tg.uchenici.bg бул."29 януари"10
Търговище Търговище Търговище ПТГ "Цар Симеон Велики" неспециализирано професионална гимназия Министерство на образованието и науката ptg_t6te@mail.bg http://ptgtg.ucoz.com ул."Ал.Стамболийски"№29
Търговище Попово Попово ПГСС "Н.Пушкаров" неспециализирано професионална гимназия община sst_58@abv.bg www.pgss-popovo.com ул. "Раковска" №1
Търговище Търговище Търговище ПГ по земеделие неспециализирано професионална гимназия община pgzemedelie.tgv@abv.bg http://www.daskalo.com/pgzemedelietg ул. "Цар Симеон" №27
Търговище Омуртаг Омуртаг ПГ "Симеон Велчев" неспециализирано профилирана гимназия община gym_sv@abv.bg www.gimsv.com ул. "Генералска" №7
Търговище Попово Попово Профил. гимназия "Хр.Ботев" неспециализирано профилирана гимназия община gimn_popovo@abv.bg www.gimn-popovo.com ул. "6-ти септември" № 8а
Търговище Търговище Търговище СУ "Н. Симов" специализирано спортно община su_n_simov@abv.bg http:\\su-targovishte.com ул. " Цар Симеон" пк 134
Търговище Антоново Антоново СУ Антоново неспециализирано средно община sou_antonovo@abv.bg www.sou-antonovo.orgfree.com ул. "Тузлушки герой" №20
Търговище Опака Опака СУ "Васил Левски" неспециализирано средно община sou_opaka2@abv.bg www.sou-opaka.com ул."България" №39
Търговище Търговище Търговище IIСУ "Проф. Н. Маринов" неспециализирано средно община sou_2@abv.bg www.2sou-tg.hit.bg бул."Трайко Китанчев" №39
Търговище Търговище Търговище I СУ "Свети Седмочисленици" неспециализирано средно община sou1_tg@abv.bg http://1sou-tg.ucoz.net/ "Капитан Данаджиев" №22