одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  235067df-a43b-4a2a-8eb2-0cb635fe065e

мери община пасища РМС 436/2017 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 16:05:52
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2019-03-29 16:05:52

ХАДЖИДИМИТРОВО

Период

ИМОТ № МЕСТНОСТ НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ категория ПЛОЩ ДКА ПОЛЗВАТЕЛ от до
000090 ПОД КОРИЯТА Пасище, мера IV 113.967 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000158 ПОД КОРИЯТА Пасище, мера IV 39.549 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2014 2019
000180 ПОД КОРИЯТА Пасище, мера IV 53.036 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2014 2019
022031 ДЖЕВЕЗЛИКА Пасище, мера V 5.449 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
025001 ДЖЕВЕЗЛИКА Пасище, мера V 32.002 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000031 Кутлев азмак Пасище, мера IV 0.863
000036 Баиролу Пасище с храсти VI 18.648
000043 Джвезлика Пасище, мера V 1.332
000044 Джвезлика Пасище, мера V 33.829 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000048 Джвезлика Пасище, мера V 1.37
000055 Джвезлика Пасище, мера V 16.762 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000056 Ак бунар Пасище, мера V 5.61 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000069 Баиролу Пасище, мера X 2.981
000073 Мандра Пасище, мера IV 13.35 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000074 Сарола бахча Пасище, мера IV 9.053 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000076 Мандрата Пасище, мера IV 7.923 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000078 Мандрата Пасище, мера V 117.829 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000079 Джвезлика Пасище, мера V 2.602
000084 Джвезлика Пасище, мера V 6.475 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000086 Явл.: РССПЗ Пасище, мера V 10.562 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2014 2019
000088 …………………. Пасище, мера V 1.505
000089 Джвезлика Пасище, мера V 3.926
000094 Ак таш Пасище, мера V 3.255
000132 Под корията Пасище, мера IV 10.514 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000136 Баиролу Пасище, мера X 4.381
000142 Кутлев азмак Пасище, мера X 13.451 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000145 Къндрата Пасище, мера IV 3.923
000147 Сарола бахча Пасище, мера IV 3.126
000154 Под корията Пасище, мера IV 34.538 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2014 2019
000159 Под корията Пасище, мера IV 7.644 ГЕРГАНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА 2018 2023
000171 Под корията Пасище, мера V 18.621 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000174 Мерилика Пасище, мера V 8.294 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000179 Мерилика Пасище, мера V 8.135 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000181 Под корията Пасище, мера IV 0.475
000200 Под корията Пасище с храсти V 10.451 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000201 Под корията Пасище, мера X 1.562
000208 Под корията Пасище, мера V 3.023
000209 Мерилика Пасище, мера V 2.529
000212 Мерилика Пасище, мера V 3.621
000220 Кара гьол Пасище с храсти IV 1.675
000221 Къндрата Пасище с храсти X 9.36 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000223 Фиданкос Пасище, мера IV 6.776 АСПАРУХ РАДОСЛАВОВ ГАРИПОВ 2017 2022
000224 Тънкия път Пасище, мера IV 1.898
000227 Кара гьол Пасище, мера IV 3.511
000229 Тънкия път Пасище, мера X 12.063 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000231 Под корията Пасище, мера V 10.23 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
000234 Мерилика Пасище, мера X 5.263
000237 Кара гьол Пасище, мера III 6.365
000241 Кара гьол Пасище с храсти IV 4.827
000047 Кутлев азмак Пасище, мера X 48.827 КИБРИЕ ХАСАНОВА КОПАНОВА 2019 2024
746.961