одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30 юни 2020 г.

Уникален идентификатор:  235a436a-cf29-4507-9c78-e39af6ad10e6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-04 09:43:43
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2020-09-04 09:43:43

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

Верижни трактори 85
Колесни трактори 1224
Самоходни шасита 5
Друга самоходна техника 637
Тракторни ремаркета: 423
в т.ч. с общо предназначение 225
със спец. предназначение 198
Горска техника 31
Зърнокомбайни 210
Самоходни силажокомбайни 17
Други самоходни машини 48
Машини за сеидба и садене 318
Машини за торене и растителна защита 206
Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 378
Почвообработващи 1155
Сушилни и други 2
Зърно и семепочистващи 23
Машини за поливане 63
Горска техника 253