одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  2375499e-94a8-42d7-a184-18a185b72f3b

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 17:38:34
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-11 17:38:34

№ по ред

№ и дата на договора за наем

срок: в години/стопански години

наемател

имот №

землище

местност

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

забележка

1 151/23.02.2015 5 Георги Христов Георгиев 142 с. Коевци Писдица 2 изоставена нива 9 372.948
2 205/29.05.2015 7 ст.г. Иван Алекс. Ковачков 916 Сухиндол Стрелбището пасище, мера 9 37.09
3 205/29.05.2015 7 ст.г. Иван Алекс. Ковачков 1882 Сухиндол Родината пасище, мера 9 200
4 206/13.05.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.37.233 Сухиндол Коджиолу пасище 8 40
5 206/13.05.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.35.255 Сухиндол Тръбежа пасище 9 40
6 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.69.315 Сухиндол Русенец дол пасище 9 21
7 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.69.923 Сухиндол Русенец дол пасище 9 15
8 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.89.882 Сухиндол Родината пасище 9 80
9 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.89.883 Сухиндол Родината пасище 9 240
10 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.55.22 Сухиндол Вира пасище 3 39
11 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.62.4 Сухиндол Зад върха пасище 9 3.884
12 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.62.5 Сухиндол Зад върха пасище 9 2.119
13 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 17208.34.2 с. Горско Косово Чибъра пасище 9 20
14 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 37561.62.198 с. Коевци Могилките пасище 8 23.106
15 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 37561.208.217 с. Коевци Рътлина пасище 3 8.675
16 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 37561.208.220 с. Коевци Над село пасище 3 7.985
17 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 37561.208.358 с. Коевци Над село пасище 3 13.167
18 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 39582.22.73 с. Красно Градище Коручешме пасище 7 90
19 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 39582.24.75 с. Красно Градище Коручешме пасище 9 33
20 206/13.06.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 39582.53.347 с. Красно Градище Коручешме пасище 7 40
21 210/12.05.2015 7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 155 Сухиндол Будивец пасище, мера 9 17.987
22 210/12.05.2015 7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 95001 с. Бяла река Чилнище 11 пасище, мера 3 10.625
23 210/12.05.2015 7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 147 с. Горско Калугерово Кунчева дайма пасище, мера 7 14.477
24 218/30.09.2015 10 "Ловико Лозари" ЕАД 90060 с. Бяла река Почес 16 изоставена нива 8 40.146
25 218/30.09.2015 10 "Ловико Лозари" ЕАД 109 с. Коевци Дъбча 5 изоставена нива 9 103.198
26 262/11.04.2016 7 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 82001 с. Бяла река Чилнище 11 пасище, мера 3 60.352
27 262/11.04.2016 7 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 83001 с. Бяла река Чилнище 11 пасище, мера 3 60.648
28 262/11.04.2016 7 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 64001 с. Горско Калугерово Отлака пасище, мера 7 95
29 263/11.04.2016 7 ст.г. Йордан Андонов Стоянов 283 Сухиндол Пчелинище пасище, мера 9 106
30 263/11.04.2016 7 ст.г. Йордан Андонов Стоянов 192 с. Коевци Писдица 2 пасище, мера 9 760
31 267/11.04.2016 7 ст.г. Силвия Христова Христова 63002 с. Горско Калугерово Бостаните пасище, мера 8 135.036
32 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 307 Сухиндол Дебелец пасище, мера 9 471.844
33 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 701 Сухиндол Алчака пасище, мера 9 128
34 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 883 Сухиндол Селце пасище, мера 4.6 23.278
35 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 1882 Сухиндол Родината пасище, мера 9 442
36 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 1883 Сухиндол Родината пасище, мера 9 87
37 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 32009 Сухиндол Усоито пасище, мера 9 83.607
38 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 66032 Сухиндол Бърдо пасище, мера 4 130
39 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 266 с. Горско Калугерово Куклата пасище, мера 3 67.619
40 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 192 с. Коевци Писдица 2 пасище, мера 9 360
41 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 8 с. Красно Градище Под село пасище, мера 3 80
42 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 39 с. Красно Градище Коручешме пасище, мера 7 95
43 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 73 с. Красно Градище Коручешме пасище, мера 7 12
44 269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 42 Сухиндол Конски дол пасище, мера 4.8 12.978
45 269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 1068 Сухиндол Конски дол пасище, мера 4 35.905
46 269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 1070 Сухиндол Конски дол пасище, мера 4 46.95
47 269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 1141 Сухиндол Торе пасище, мера 5.9 27.614
48 269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 202 с. Горско Калугерово Семов копак пасище, мера 9 16.459
49 269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 222 с. Горско Калугерово Отлака пасище, мера 9 43.113
50 269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 375 с. Горско Калугерово Бостаните пасище, мера 8 28.079
51 102/10.04.2012 7 ст.г. Димитър Георг.Кобуров 917 Сухиндол Стрелбището пасище, мера 9 11.035
52 102/10.04.2012 7 ст.г. Димитър Георг.Кобуров 907 Сухиндол Стрелбището пасище, мера 6 10.168
53 127/01.03.2013 7 ст.г. Ваньо Йорданов Кирков 37561.103.192 с. Коевци Писдица 2 пасище 9 65.2
54 127/01.03.2013 7 ст.г. Ваньо Йорданов Кирков 37561.47.9 с. Коевци Дългия честак пасище 9 347.992
55 127/01.03.2013 7 ст.г. Ваньо Йорданов Кирков 37561.88.13 с. Коевци Биволска поляна пасище 9 35.384
56 391/10.05.2019 7 ст.г. "Аква Курдов" ЕООД 70295.200.304 Сухиндол Зад върха пасище 9 30
57 391/10.05.2019 7 ст.г. "Аква Курдов" ЕООД 70295.67.52 Сухиндол Курделеклери пасище 9 6.7
58 391/10.05.2019 7 ст.г. "Аква Курдов" ЕООД 37561.411.195 с. Коевци Над Гюргеня пасище 8 55
59 392/10.05.2019 7 ст.г. Цветомир Ив.Ковачков 70295.29.54 Сухиндол Гимишкозу пасище 8 10.067
60 151/23.02.2015 5 Георги Христов Георгиев 142 с. Коевци Писдица 2 изоставена нива 9 372.948
61 205/29.05.2015 7 ст.г. Иван Алекс. Ковачков 916 Сухиндол Стрелбището пасище, мера 9 37.09
62 206/13.05.2015 7 ст.г. "Валлета Милк" ООД 70295.37.233 Сухиндол Коджиолу пасище 8 40
63 210/12.05.2015 7 ст.г. "Агролес 2014" ООД 155 Сухиндол Будивец пасище, мера 9 17.987
64 218/30.09.2015 10 "Ловико Лозари" ЕАД 11051 с. Бяла река Чилнище 11 нива 5 97.17
65 221/17.01.2016 10 "Ловико Лозари" ЕАД 98 с. Бяла река Чуката 16 храсти 9 4.921
66 262/11.04.2016 7 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 280 Сухиндол Зад върха пасище, мера 9 55
67 263/11.04.2016 7 ст.г. Йордан Андонов Стоянов 281 Сухиндол ………. пасище, мера 9 119.972
68 265/11.04.2016 7 ст.г. Денис Алтаева Сюлейманова 322 Сухиндол Братовица пасище, мера 9 415.808
69 267/11.04.2016 7 ст.г. Силвия Христова Христова 1888 Сухиндол Алчака пасище, мера 9 19.434
70 268/11.04.2016 7 ст.г. Георги Христов Георгиев 46 Сухиндол Конски дол пасище, мера 4 35.603
71 269/11.04.2016 7 ст.г. Милен Николов Бакалов 32 Сухиндол Каптажа пасище, мера 4.9 32.769
72 275/01.12.2016 5 ст.г. Любен Кирилов Спартянов 807 Сухиндол Попина могила Храсти 6.4 3.238
73 355/07.05.2018 7 ст.г. Димитър Георгиев Кобуров 1883 Сухиндол Родината пасище, мера 9 37.965
74 356/07.08.2018 7 ст.г. Ваньо Йорданов Кирков 37561.103.171 с. Коевци Над Гюргеня пасище 9 135.624
75 391./10.05.2019 7 ст.г. "Аква Курдов" ЕООД 70295.69.264 Сухиндол Русенец дол пасище 9 3.100000
76 392/10.05.2019 7 ст.г. Цветомир Ив. Ковачков 70295.91.636 Сухиндол Сопотски алчак пасище 5 10.212
77 393/07.05.2019 5 ст.г. "Агролес 2014" ООД 17192.64.1 с. Горско Калугерово Отлака пасище 7 40