одобрен

Регистър на общинската собственост - имоти извън регулация

Уникален идентификатор:  238c2b5d-cb0e-4ec7-b769-38fffd680d0b

Описание:

Регистър на общинската собственост - имоти извън регулация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-17 13:03:26
  • Създаден от: mihail_lyubomilov_tairov
  • Последна промяна: 2018-10-29 11:18:57
  • Последно променил: migrate_data

Акт №

Имот №

Площ (дка)

Начин на трайно ползване

Местност

1515ч 18099.10.634 5.053 Блато Незвестна
1516ч 18099.11.21 1.464 Напоителен канал Неизвестна
1517ч 18099.101.19 0.517 нива Беглика
1518ч 18099.101.29 1.291 нива Беглика
1519ч 18099.101.30 1.127 нива Беглика
1520ч 18099.101.31 1.324 нива Беглика
1521ч 18099.102.1 2.304 нива Беглика
1522ч 18099.102.3 1.459 нива Беглика
1523ч 18099.102.14 0.372 нива Беглика
1524ч 18099.102.17 0.638 нива Беглика
1525ч 18099.102.29 0.689 нива Беглика
1526ч 18099.102.30 0.949 нива Беглика
1527ч 18099.103.1 0.753 нива Беглика
1528ч 18099.103.3 1.372 нива Беглика
1529ч 18099.103.5 1.156 нива Беглика
1530ч 18099.104.1 0.44 нива Беглика
1531ч 18099.105.2 0.682 нива Беглика
1532ч 18099.105.9 0.685 нива Беглика
1533ч 18099.105.10 1.003 нива Беглика
1534ч 18099.105.15 0.712 нива Беглика
1535ч 18099.105.16 0.635 нива Беглика
1536ч 18099.106.1 0.977 нива Беглика
1537ч 18099.106.6 0.69 нива Беглика
1538ч 18099.106.9 1.495 нива Беглика
1539ч 18099.106.10 1.279 нива Беглика
1540ч 18099.106.11 0.635 нива Беглика
1541ч 18099.106.14 0.623 нива Беглика
1542ч 18099.106.21 0.473 нива Беглика
1543ч 18099.106.22 0.969 нива Беглика
1544ч 18099.107.1 1.17 нива Беглика
1545ч 18099.107.3 0.545 нива Беглика
1546ч 18099.107.4 0.832 нива Беглика
1547ч 18099.107.12 1.112 нива Беглика
1548ч 18099.107.13 0.715 нива Беглика
1549ч 18099.107.14 0.51 нива Беглика
1550ч 18099.107.15 0.416 нива Беглика
1551ч 18099.107.18 1.018 нива Беглика
1552ч 18099.107.19 0.927 нива Беглика
1553ч 18099.107.22 0.576 нива Беглика
1554ч 18099.107.24 0.931 нива Беглика
1555ч 18099.107.25 0.945 нива Беглика
1556ч 18099.108.1 0.946 нива Беглика
1557ч 18099.108.2 1.079 нива Беглика
1558ч 18099.108.4 0.539 нива Беглика
1559ч 18099.108.8 0.948 нива Беглика
1560ч 18099.108.9 0.928 нива Беглика
1561ч 18099.108.11 0.465 нива Беглика
1562ч 18099.108.14 2.144 нива Беглика
1563ч 18099.108.18 1.388 нива Беглика
1564ч 18099.108.23 0.427 нива Беглика
1565ч 18099.108.28 0.558 нива Беглика
1566ч 18099.108.32 0.989 нива Беглика
1567ч 18099.108.35 0.698 нива Беглика
1568ч 18099.108.37 1.006 нива Беглика
1569ч 18099.108.52 1.051 нива Беглика
1570ч 18099.109.1 0.865 нива Беглика
1571ч 18099.109.3 1.027 нива Беглика
1572ч 18099.109.4 0.746 нива Беглика
1573ч 18099.109.7 0.51 нива Беглика
1574ч 18099.109.8 0.729 нива Беглика
1575ч 18099.109.12 0.667 нива Беглика
1576ч 18099.109.13 1.093 нива Беглика
1577ч 18099.109.14 0.718 нива Беглика
1578ч 18099.109.15 1.115 нива Беглика
1579ч 18099.109.17 1.072 нива Беглика
1580ч 18099.109.18 0.697 нива Беглика
1581ч 18099.109.19 0.758 нива Беглика
1582ч 18099.109.20 0.579 нива Беглика
1583ч 18099.110.3 0.288 нива Беглика
1584ч 18099.110.5 0.231 нива Беглика
1585ч 18099.110.12 1.182 нива Беглика
1586ч 18099.111.5 0.617 нива Беглика
1587ч 18099.111.7 0.547 нива Беглика
1588ч 18099.111.10 0.504 нива Беглика
1589ч 18099.111.12 0.596 нива Беглика
1590ч 18099.111.13 0.573 нива Беглика
1591ч 18099.111.16 0.941 нива Беглика
1592ч 18099.112.7 0.67 нива Беглика
1593ч 18099.112.21 1.005 нива Беглика
1594ч 18099.112.22 0.499 нива Беглика
1595ч 18099.112.23 0.292 нива Беглика
1596ч 18099.112.24 0.857 нива Беглика
1597ч 18099.113.6 1.097 нива Беглика
1598ч 18099.115.2 0.549 нива Беглика
1599ч 18099.115.7 1.148 нива Беглика
1600ч 18099.115.10 0.747 нива Беглика
1601ч 18099.115.15 0.689 нива Беглика
1602ч 18099.115.16 0.808 нива Беглика
1603ч 18099.115.18 0.422 нива Беглика
1604ч 18099.115.19 0.673 нива Беглика
1605ч 18099.115.31 0.536 нива Беглика
1606ч 18099.115.33 1.077 нива Беглика
1607ч 18099.115.44 0.974 нива Беглика
1608ч 18099.115.47 1.2 нива Беглика
1609ч 18099.115.50 0.587 нива Беглика
1610ч 18099.115.52 0.54 нива Беглика
1611ч 18099.115.55 1.1 нива Беглика
1612ч 18099.115.59 0.82 нива Беглика
1613ч 18099.115.60 0.829 нива Беглика
1614ч 18099.115.61 1.216 нива Беглика
1615ч 18099.115.62 1.243 нива Беглика
1616ч 18099.115.65 0.631 нива Беглика
1617ч 18099.115.71 0.447 нива Беглика
1618ч 18099.115.74 0.989 нива Беглика
1619ч 18099.115.77 0.528 нива Беглика
1620ч 18099.116.4 1.314 нива Беглика
1621ч 18099.116.10 1.166 нива Беглика
1622ч 18099.116.11 0.836 нива Беглика
1623ч 18099.116.16 1.406 нива Беглика
1624ч 18099.116.18 0.568 нива Беглика
1625ч 18099.116.27 1.077 нива Беглика
1626ч 18099.116.655 8.128 Друг вид зем. земя Беглика
1627ч 18099.117.12 0.423 нива Беглика
1628ч 18099.117.16 1.189 нива Беглика
1629ч 18099.118.4 0.593 нива Беглика
1630ч 18099.118.7 0.896 нива Беглика
1631ч 18099.118.11 0.495 нива Беглика
1632ч 18099.118.13 0.749 нива Беглика
1633ч 18099.118.15 0.582 нива Беглика
1634ч 18099.118.17 0.471 нива Беглика
1635ч 18099.119.5 0.963 Лозе Плевенски път
1636ч 18099.119.8 0.512 Лозе Плевенски път
1637ч 18099.119.14 0.497 Лозе Плевенски път
1638ч 18099.119.15 0.521 Лозе Плевенски път
1639ч 18099.119.17 0.461 Лозе Плевенски път
1640ч 18099.119.25 0.504 Лозе Плевенски път
1641ч 18099.119.29 0.495 Лозе Плевенски път
1642ч 18099.119.32 0.469 Лозе Плевенски път
1643ч 18099.119.36 0.974 Лозе Плевенски път
1644ч 18099.120.7 0.485 Лозе Плевенски път
1645ч 18099.120.9 1.052 Лозе Плевенски път
1646ч 18099.120.13 1.03 Лозе Плевенски път
1647ч 18099.120.14 0.989 Лозе Плевенски път
1648ч 18099.120.20 0.937 Лозе Плевенски път
1649ч 18099.120.34 0.489 Лозе Плевенски път
1650ч 18099.120.41 0.194 Лозе Плевенски път
1651ч 18099.121.3 0.972 Лозе Плевенски път
1652ч 18099.121.5 0.462 Лозе Плевенски път
1653ч 18099.121.9 0.476 Лозе Плевенски път
1654ч 18099.121.17 0.982 Лозе Плевенски път
1655ч 18099.121.18 0.911 Лозе Плевенски път
1656ч 18099.122.2 0.474 Лозе Плевенски път
1657ч 18099.122.3 0.492 Лозе Плевенски път
1658ч 18099.122.7 0.476 Лозе Плевенски път
1659ч 18099.122.15 1.058 Лозе Плевенски път
1660ч 18099.122.18 0.501 Лозе Плевенски път
1661ч 18099.122.22 1.036 Лозе Плевенски път
1662ч 18099.122.28 0.477 Лозе Плевенски път
1663ч 18099.122.30 0.951 Лозе Плевенски път
1664ч 18099.122.31 0.472 Лозе Плевенски път
1665ч 18099.122.35 0.949 Лозе Плевенски път
1666ч 18099.122.53 0.975 Лозе Плевенски път
1667ч 18099.123.2 0.941 Лозе Плевенски път
1668ч 18099.123.10 0.978 Лозе Плевенски път
1669ч 18099.123.11 1.002 Лозе Плевенски път
1670ч 18099.123.12 0.991 Лозе Плевенски път
1671ч 18099.123.17 0.467 Лозе Плевенски път
1672ч 18099.123.18 0.974 Лозе Плевенски път
1673ч 18099.123.22 0.427 Лозе Плевенски път
1674ч 18099.123.27 0.968 Лозе Плевенски път
1675ч 18099.123.28 0.956 Лозе Плевенски път
1676ч 18099.123.31 0.938 Лозе Плевенски път
1677ч 18099.123.40 1.005 Лозе Плевенски път
1678ч 18099.123.41 0.933 Лозе Плевенски път
1679ч 18099.124.10 0.909 Лозе Плевенски път
1680ч 18099.124.11 0.956 Лозе Плевенски път
1681ч 18099.124.12 1.019 Лозе Плевенски път
1682ч 18099.124.22 0.95 Лозе Плевенски път
1683ч 18099.124.25 0.888 Лозе Плевенски път
1684ч 18099.124.35 0.439 Лозе Плевенски път
1685ч 18099.124.39 0.471 Лозе Плевенски път
1686ч 18099.124.40 0.547 Лозе Плевенски път
1687ч 18099.124.41 1.012 Лозе Плевенски път
1688ч 18099.124.42 0.53 Лозе Плевенски път
1689ч 18099.124.46 1.056 Лозе Плевенски път
1690ч 18099.124.56 0.463 Лозе Плевенски път
1691ч 18099.124.57 0.987 Лозе Плевенски път
1692ч 18099.124.60 0.516 Лозе Плевенски път
1693ч 18099.125.4 0.803 Лозе Плевенски път
1694ч 18099.125.6 1.049 Лозе Плевенски път
1695ч 18099.125.8 1.112 Лозе Плевенски път
1696ч 18099.125.11 1.654 Лозе Плевенски път
1697ч 18099.125.12 2.088 Лозе Плевенски път
1698ч 18099.125.13 1.078 Лозе Плевенски път
1699ч 18099.125.16 0.741 Лозе Плевенски път
1700ч 18099.125.18 1.078 Лозе Плевенски път
1701ч 18099.126.4 1.26 Лозе Плевенски път
1702ч 18099.128.35 3.204 Нива ІІ Влака
1703ч 18099.129.102 11.094 За курортен хотел, почивен дом Карабоаз
1704ч 18099.129.130 9.519 Напоителен канал Неизвестна
1705ч 18099.129.199 1.163 Водостоп.съор. Десна
1706ч 18099.131.44 2.266 Нива V Блато десна
1707ч 18099.131.21 26.002 Нива ІІ Блато Десна
1708ч 18099.131.46 4.023 Водостоп.съор. Блато Десна
1709ч 18099.131.47 0.048 Водостоп.съор. Блато Десна
1710ч 18099.131.142 1.968 Напоителен канал Неизвестна
1711ч 18099.133.2 37.652 Нива ІХ Десна
1712ч 18099.133.18 8.5 Нива ІІ Десна
1713ч 18099.134.43 8 Нива ІХ Десна
1714ч 18099.136.210 26.657 Напоителен канал Неизвестна
1715ч 18099.136.212 3.307 Напоителен канал Неизвестна
1716ч 18099.138.16 3.359 Нива ІІ Десна
1717ч 18099.138.211 5.576 Напоителен канал Неизвестна
1718ч 18099.139.124 5.478 Изоставена орна земя Неизвестна
1719ч 18099.140.27 2.195 Изоставена орна земя Неизвестна
1720ч 18099.143.94 5.201 Изоставена орна земя Неизвестна
1721ч 18099.144.32 4.325 Нива ІХ Карабоаз
1722ч 18099.146.253 30.027 Изоставена орна земя Неизвестна
1723ч 18099.147.24 10.001 Нива ІІ Мокришан
1724ч 18099.147.25 10 Нива ІІ Мокришан
1725ч 18099.147.26 8.341 Нива Мокришан
1726ч 18099.147.27 15 Нива Мокришан
1727ч 18099.147.263 6.577 Напоителен канал Неизвестна
1728ч 18099.148.261 8.135 Напоителен канал Неизвестна
1729ч 18099.148.262 10.386 Изоставена орна земя Неизвестна
1730ч 18099.149.32 6.999 Нива ІV Лъката
1731ч 18099.149.38 37.555 Нива ІІ Лъката
1732ч 18099.150.260 2.289 Напоителен канал Неизвестна
1733ч 18099.151.259 2.491 Напоителен канал Неизвестна
1734ч 18099.152.258 2.546 Напоителен канал Неизвестна
1735ч 18099.153.2 3.65 Нива ІІІ Мокришан
1736ч 18099.153.257 2.513 Напоителен канал Неизвестна
1737ч 18099.154.255 13.454 Напоителен канал Неизвестна
1738ч 18099.154.256 2.013 Напоителен канал Неизвестна
1739ч 18099.155.10 10.296 Нива ІІ Лъката
1740ч 18099.155.19 8.065 Нива ІХ Лъката
1741ч 18099.155.27 15 Нива ІІ Лъката
1742ч 18099.155.28 33.728 Нива ІІ Лъката
1743ч 18099.155.29 15 Нива Лъката
1744ч 18099.156.329 1.085 Напоителен канал Неизвестна
1745ч 18099.156.330 0.893 Напоителен канал Неизвестна
1746ч 18099.157.336 4.478 Напоителен канал Неизвестна
1747ч 18099.157.337 4.055 Напоителен канал Неизвестна
1748ч 18099.158.338 3.45 Напоителен канал Неизвестна
1749ч 18099.159.339 2.737 Напоителен канал Неизвестна
1750ч 18099.160.340 2.422 Напоителен канал Неизвестна
1751ч 18099.161.341 2.042 Напоителен канал Неизвестна
1752ч 18099.162.26 25.217 Нива V Карабоаз
1753ч 18099.163.29 5.4 Нива Карабоаз
1754ч 18099.163.114 11.032 Изоставена орна земя Неизвестна
1755ч 18099.164.121 7.222 Напоителен канал Неизвестна
1756ч 18099.165.1 4.332 Нива ІІІ КАРАБОАЗ
1757ч 18099.165.234 14.898 Напоителен канал Неизвестна
1758ч 18099.165.235 8.167 Изоставена орна земя Неизвестна
1759ч 18099.165.239 7.199 Напоителен канал Неизвестна
1760ч 18099.189.13 6.69 Нива ІІІ Водопоя
1761ч 18099.189.21 25.248 Нива ІІ Водопоя
1762ч 18099.189.391 6 Нива ІІ Водопоя
1763ч 18099.189.392 28.556 НиваІІ Водопоя
1764ч 18099.190.349 13.135 Друг вид земеделска земя Край село
1765ч 18099.190.10 12 Нива V Край село
1766ч 18099.190.9 122.543 Нива Край село
1767ч 18099.191.149 5.189 Отводнителен канал Неизвестна
1768ч 18099.192.57 1.274 Напоителен канал Неизвестна
1769ч 18099.192.150 3.893 Напоителен канал Неизвестна
1770ч 18099.192.153 10.954 Изоставена орна земя Неизвестна
1771ч 18099.193.52 2.764 Изоставена орна земя Неизвестна
1772ч 18099.194.113 42.872 Напоителен канал Неизвестна
1773ч 18099.195.196 11.851 Изоставена орна земя Неизвестна
1774ч 18099.196.52 8.103 НиваІІ Кръста
1775ч 18099.197.88 2.957 Изоставена орна земя Неизвестна
1776ч 18099.197.156 3.955 Напоителен канал Неизвестна
1777ч 18099.197.169 4.458 Изоставена орна земя Неизвестна
1778ч 18099.197.173 10.302 Напоителен канал Неизвестна
1779ч 18099.197.174 9.6 Изоставена орна земя Неизвестна
1780ч 18099.198.43 9.018 Нива ІІІ Видра
1781ч 18099.198.68 18.363 Нива ІІІ Видра
1782ч 18099.199.63 2.713 Напоителен канал Неизвестна
1783ч 18099.199.191 5.166 Изоставена орна земя Неизвестна
1784ч 18099.203.17 2.887 Нива ІІ Ямата
1785ч 18099.203.102 3.897 Изоставена орна земя Неизвестна
1786ч 18099.203.162 13.458 Изоставена орна земя Неизвестна
1787ч 18099.203.163 4.103 Напоителен канал Неизвестна
1788ч 18099.203.617 3.471 Изоставена орна земя Неизвестна
1789ч 18099.203.618 1.15 Изоставена орна земя Неизвестна
1790ч 18099.204.164 19.381 Изоставена орна земя Неизвестна
1791ч 18099.210.377 3.402 Изоставена орна земя Неизвестна
1792ч 18099.213.180 4.458 Напоителен канал Неизвестна
1793ч 18099.215.492 10.896 Изоставена орна земя Неизвестна
1794ч 18099.215.820 5.8 За друг вид отпадъци Неизвестна
1795ч 18099.217.460 7.968 Изоставена орна земя Неизвестна
1796ч 18099.217.490 7.562 Изоставена орна земя Неизвестна
1797ч 18099.218.103 38.596 Напоителен канал Неизвестна
1798ч 18099.218.112 6.893 Изоставена орна земя Неизвестна
1799ч 18099.221.43 7.852 Нива ІІІ Беглика
1800ч 18099.221.49 3.486 Нива ІІІ Беглика
1801ч 18099.221.451 40.184 Напоителен канал Неизвестна
1802ч 18099.221.464 147.606 рибарник Неизвестна
1803ч 18099.223.566 7.325 Напоителен канал Неизвестна
1804ч 18099.224.567 37.825 Изоставена орна земя Неизвестна
1805ч 18099.225.37 34.036 Нива ІІІ Беглика
1806ч 18099.225.504 2.343 Напоителен канал Неизвестна
1807ч 18099.225.503 2.482 Напоителен канал Неизвестна
1808ч 18099.225.506 78.827 Нива VІ Беглика
1809ч 18099.225.532 0.924 Напоителен канал Неизвестна
1810ч 18099.226.116 2.547 Напоителен канал Неизвестна
1811ч 18099.226.117 10.578 Изоставена орна земя Неизвестна
1812ч 18099.226.123 15.019 Напоителен канал Неизвестна
1813ч 18099.226.572 16.316 Изоставена орна земя Неизвестна
1814ч 18099.226.574 1.049 Изоставена орна земя Неизвестна
1815ч 18099.227.508 42.616 Нива VІ Неизвестна
1816ч 18099.227.522 17.769 Напоителен канал Неизвестна
1817ч 18099.231.530 6.301 Напоителен канал Неизвестна
1818ч 18099.232.529 10.713 Изоставена орна земя Неизвестна
1819ч 18099.234.526 1.794 Напоителен канал Неизвестна
1820ч 18099.236.657 3.797 Изоставена орна земя Неизвестна
1821ч 18099.236.658 3.044 Напоителен канал Неизвестна
1822ч 18099.236.659 1.897 Изоставена орна земя Неизвестна
1823ч 18099.237.12 8.5 Нива Край село
1824ч 18099.238.583 17.623 Напоителен канал Неизвестна
1825ч 18099.241.582 7.721 Изоставена орна земя Неизвестна
1826ч 18099.241.616 18.218 Изоставена орна земя Неизвестна
1827ч 18099.241.617 14.823 Напоителен канал Неизвестна
1828ч 18099.242.664 2.165 Напоителен канал Неизвестна
1829ч 18099.243.666 9.196 Напоителен канал Неизвестна
1830ч 18099.244.684 6.691 Напоителен канал Неизвестна
1831ч 18099.246.166 0.551 Изоставена орна земя Неизвестна
1832ч 18099.246.665 5.181 Изоставена орна земя Неизвестна
1833ч 18099.248.608 5.222 Изоставена орна земя Неизвестна
1834ч 18099.248.607 5.976 Напоителен канал Неизвестна
1835ч 18099.248.608 5.222 Изоставена орна земя Неизвестна
1836ч 18099.248.612 11.2 Напоителен канал Неизвестна
1837ч 18099.248.613 8.999 Изоставена орна земя Неизвестна
1838ч 18099.249.604 7.611 Изоставена орна земя Неизвестна
1839ч 18099.251.609 2.046 Изоставена орна земя Неизвестна
1840ч 18099.252.686 1.959 Напоителен канал Неизвестна
1841ч 18099.255.603 13.625 Напоителен канал Неизвестна
1842ч 18099.257.883 11.995 Напоителен канал Неизвестна
1843ч 18099.267.851 13.871 Напоителен канал Неизвестна
1844ч 18099.267.856 8.988 Изоставена орна земя Неизвестна
1845ч 18099.273.1 4.15 Нива ІІІ Припека
1846ч 18099.273.16 1.659 Нива ІІІ Припека
1847ч 18099.273.854 0.948 Водостоп.съор Неизвестна
1848ч 18099.274.841 2.564 Напоителен канал Неизвестна
1849ч 18099.278.396 14.83 Напоителен канал Неизвестна
1850ч 18099.281.834 15.079 Изоставена орна земя Неизвестна
1851ч 18099.291.6 1 Лозе Попов геран
1852ч 18099.291.8 2.898 Лозе Попов геран
1853ч 18099.299.808 12.366 Напоителен канал Неизвестна
1854ч 18099.301.22 4.488 Нива ІІІ Мела
1855ч 18099.302.804 21.11 Напоителен канал Неизвестна
1856ч 18099.303.857 10.85 Изоставена орна земя Неизвестна
1857ч 18099.306.689 18.292 Напоителен канал Неизвестна
1858ч 18099.308.1 8.038 Нива ІІІ Край село
1859ч 18099.308.19 5.001 Нива ІІІ Край село
1860ч 18099.308.21 2.001 Нива ІІІ Край село
1861ч 18099.308.712 0.515 Водостоп.съор Неизвестна
1862ч 18099.308.713 5.481 Друг вид зем.земя Неизвестна
1863ч 18099.309.6 1 Нива ІІ Край село
1864ч 18099.309.679 92.241 Друг вид зем.земя Неизвестна
1865ч 18099.310.8 0.999 Лозе Брега
1866ч 18099.310.25 2.89 Лозе Брега
1867ч 18099.323.782 35.881 Изоставена орна земя Неизвестна
1868ч 18099.326.8 1.2 Нива ІІ През Вита
1869ч 18099.327.734 6.742 За друг вид застрояване Неизвестна
1870ч 18099.329.406 43.772 Изоставена орна земя Неизвестна
1871ч 18099.332.1 65.214 Нива V Карабоаз
1872ч 18099.333.14 3.5 Нива V Карабоаз
1873ч 18099.333.36 20.888 Нива ІІІ Карабоаз
1874ч 18099.333.238 9.604 Напоителен канал Неизвестна
1875ч 18099.333.425 8.877 Напоителен канал Неизвестна
1876ч 18099.333.426 3.37 Изоставена орна земя Неизвестна
1877ч 18099.333.455 4.65 Изоставена орна земя Неизвестна
1878ч 18099.334.242 3.741 Напоителен канал Неизвестна
1879ч 18099.335.24 1.652 Нива ІІІ Карабоаз
1880ч 18099.336.117 3.868 Изоставена орна земя Неизвестна
1881ч 18099.337.2 6 Нива ІХ Карабоаз
1882ч 18099.337.8 4 Нива ІХ Гулянска мера
1883ч 18099.337.11 8 Нива ІІ Гулянска мера
1884ч 18099.337.20 15 Нива ІІ Гулянска мера
1885ч 18099.337.21 59.376 Нива ІІ Гулянска мера
1886ч 18099.337.22 7.5 Нива ІІ Гулянска мера
1887ч 18099.337.23 7.5 Нива ІІ Гулянска мера
1888ч 18099.339.22 3.32 Нива ІV Край тръпката
1889ч 18099.339.171 6.829 Напоителен канал Неизвестна
1890ч 18099.340.591 2.065 Напоителен канал Неизвестна
1891ч 18099.341.312 5.87 За друг вид застрояване Неизвестна
1892ч 18099.341.316 1.666 Нива Неизвестна
1893ч 18099.341.889 2.227 За друг вид застрояване Неизвестна
1894ч 18099.342.328 0.818 Напоителен канал Неизвестна
1895ч 18099.342.331 1.811 Напоителен канал Неизвестна
1896ч 18099.343.332 1.526 Напоителен канал Неизвестна
1897ч 18099.344.334 3.698 Напоителен канал Неизвестна
1898ч 18099.346.3 3.541 Нива ІІІ Бостаните
1899ч 18099.346.4 10.729 Нива ІІІ Бостаните
1900ч 18099.346.7 1.497 Водостоп.съор Неизвестна
1901ч 18099.346.8 0.522 Нива ІІІ Бостаните
1902ч 18099.346.10 16.222 Нива ІІІ Бостаните
1903ч 18099.346.324 1.614 Напоителен канал Неизвестна
1904ч 18099.347.3 13.881 Нива ІІІ Бостаните
1905ч 18099.347.262 7.292 Напоителен канал Неизвестна
1906ч 18099.347.263 11.853 Изоставена орна земя Неизвестна
1907ч 18099.348.14 3 Нива ІХ Кричовица
1908ч 18099.348.82 0.839 Изоставена орна земя Неизвестна
1909ч 18099.348.307 0.026 Водостоп.съор Неизвестна
1910ч 18099.349.40 0.553 Лозе Под мела
1911ч 18099.349.43 0.618 Лозе Под мела
1912ч 18099.350.22 5 Нива ІХ Кричовица
1913ч 18099.350.24 5.001 Нива ІХ Кричовица
1914ч 18099.350.47 3.2 Нива ІІІ Кричовица
1915ч 18099.350.85 1.78 Изоставена орна земя Неизвестна
1916ч 18099.351.4 8 Нива ІІІ Беглика
1917ч 18099.351.6 15 Нива ІІІ Беглика
1918ч 18099.351.9 20.914 Нива ІІІ Беглика
1919ч 18099.351.470 20.264 Напоителен канал Неизвестна
1920ч 18099.352.1 21.624 Нива ІІІ Гулянска мера
1921ч 18099.354.803 1.04 Напоителен канал Неизвестна
1922ч 18099.354.804 5.031 Изоставена орна земя Неизвестна
1923ч 18099.385.2 21.088 Нива Край село
1924ч 18099.385.705 1.007 За стопански двор Неизвестна
1925ч 18099.387.1 18.561 Нива Край село
1926ч 18099.387.2 32.489 Нива Край село
1927ч 18099.388.3 27.873 Нива ІІІ Беглика
1928ч 18099.388.466 2.594 Напоителен канал Неизвестна
1929ч 18099.388.467 1.036 Водостоп.съор Неизвестна
1930ч 18099.388.468 4.86 Водостоп.съор Неизвестна
1931ч 18099.389.64 0.425 Напоителен канал Неизвестна
1932ч 18099.389.66 0.537 Изоставена орна земя Неизвестна
1933ч 18099.389.67 3.011 Изоставена орна земя Неизвестна
1934ч 18099.390.10 9.85 Нива ІV Тръпката
1935ч 18099.390.13 0.77 Нива ІV Тръпката
1936ч 18099.391.5 11.498 Нива ІІІ Кричовица
1937ч 18099.392.101 18.696 Напоителен канал Неизвестна
1938ч 18099.392.8 80 Нива ІІІ Кричовица
1939ч 18099.392.158 3.729 Изоставена орна земя Неизвестна
1940ч 18099.393.8 4.14 Нива ІІІ Карабоаз
1941ч 18099.393.10 62.204 Нива ІІІ Карабоаз
1942ч 18099.393.245 8.931 Напоителен канал Неизвестна
1943ч 18099.396.463 4.529 Напоителен канал Неизвестна
1944ч 18099.396.464 0.889 Изоставена орна земя Неизвестна
1945ч 18099.396.465 1.324 Напоителен канал Неизвестна
1946ч 18099.396.477 135.894 ПасищеЧОС Неизвестна
1947ч 18099.396.484 88.649 ПасищеЧОС Неизвестна
1948ч 18099.396.485 0.843 Напоителен канал Неизвестна
1949ч 18099.399.517 8.11 Изоставена орна земя Неизвестна
1950ч 18099.399.521 6.982 Напоителен канал Беглика
1951ч 18099.501.21 7.731 Блато Карабоаз
1952ч 18099.501.23 0.334 нива Карабоаз
1953ч 18099.501.72 0.711 Нива Карабоаз
1954ч 18099.501.73 0.33 Нива Карабоаз
1955ч 18099.501.76 0.52 нива Карабоаз
1956ч 18099.501.85 1 нива Карабоаз
1957ч 18099.501.96 0.6 нива Карабоаз
1958ч 18099.501.120 0.527 нива Карабоаз
1959ч 18099.501.125 8.867 Напоителен канал Неизвестна
1960ч 18099.501.127 2.407 Друг вид тр.насаждение Десна
1961ч 18099.501.129 5.015 Друг вид тр.насаждение Карабоаз
1962ч 18099.501.131 15.693 Напоителен канал Карабоаз
1963ч 18099.501.132 6.925 Блато Карабоаз
1964ч 18099.501.298 5.011 Друг вид тр.насаждение Неизвестна
1965ч 18099.501.305 0.81 нива Карабоаз
1966ч 18099.501.306 0.81 Друг вид тр.насаждение Неизвестна
1967ч 18099.501.310 1.342 За друг вид застрояване Карабаз
1968ч 18099.747.299 5.763 Друг вид земеделска земя
1969ч 18099.514.308 0.012 Водостоп.съор През Вита
1970ч 18099.514.309 0.051 За съоръжение на електропровод През Вита
1971ч 18099.515.404 9.861 Изоставена орна земя Неизвестна
1972ч 18099.671.2 2.342 За друг вид производ. складов обект Край село
1973ч 18099.747.299 5.763 Др.вид зем.земя Неизвестна
1974ч 18099.747.320 1.011 За съоръжение на канализация През Вита
1975ч 18099.741.321 0.258 Ями През Вита
1976ч 18099.748.547 5.572 Напоителен канал Блато Краище
1977ч 18099.748.559 5.166 Изоставена орна земя Неизвестна
1978ч 18099.748.562 8.211 Изоставена орна земя Неизвестна
1979ч 18099.779.785 22.966 За друг вид застрояване Неизевстна
1980ч 18099.779.786 45.465 За животновъден комплекс През Вита
1981ч 18099.779.787 48.599 За животновъден комплекс През Вита
1982ч 18099.779.788 3.364 За животновъден комплекс През Вита
3004ч 18099.190.825 15.35 нива Лъката
3005ч 18099.190.826 97.786 нива Лъката
3006ч 18099.190.827 9.407 нива Лъката
3007ч 18099.395.5.1 4.900квм Трафопост Беглика
3018ч 18099.779.790 4.809 За друг вид застрояване Неизвестна
3019ч 18099.779.791 2.364 За друг вид застрояване Неизвестна
3020ч 18099.779.793 15.143 За друг вид застрояване Неизвестна
3021ч 18099.351.521 12.75 Нива ІІІ Беглика
3024ч 18099.149.277 17.555 Нива Лъката
3025ч 18099.149.278 20 Нива Лъката
3030ч 18099.670.1 3.618 Нива Край село
3031ч 18099.237.653 62.917 Друг вид зем.земя Край село
3032ч 18099.237.654 0.75 Друг вид зем.земя Край село
3033ч 18099.147.363 30.045 Друг вид зем.земя Мокришан
3048ч 18099.388.471 0.7 За водостопанско съорежение Беглика
3049ч 18099.388.472 0.336 За водостопанско съорежение Беглика