одобрен

Списък на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на община Костенец

Уникален идентификатор:  240b4080-6ff5-40b7-9d53-3d7c3de6eb97

Описание:

Списък на детски градини, училища и обслужващи звена на територията на община Костенец

списък на детски градини училища и обслужващи звена на територията на община Костенец

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-29 09:18:17
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2018-11-30 11:17:35
  • Последно променил: migrate_data

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
№ ПО РЕД НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА ВИД НА ИНСТИТУЦИЯТА СЕДАЛИЩЕ / ОФИЦИАЛЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОР e-mail, телефон за връзка
1 2 3 4 5 6
1. ДГ " Звънче " Общинска детска градина община Костенец, гр.Костенец, ул."Малина " № 9-11 Василка Иванова Стойчева odz_zvan4e@abv.bg 071422256
2. ДГ " Здравец " Общинска детска градина община Костенец, гр.Костенец, ул." Здравец " № 2 гр.Момин проход,ул. "Радост" № 33 Ваня Миткова Пашунова odzzdravec@abv.bg 071422114 071426078
3. ДГ " Радост " Общинска детска градина община Костенец, с.Костенец, ул." Христо Ботев " № 18 Веска Димова Шопова vesela1967@abv.bg 071445167 071445193
ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
№ ПО РЕД НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА ВИД НА ИНСТИТУЦИЯТА СЕДАЛИЩЕ / ОФИЦИАЛЕН АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОР e-mail, телефон за връзка
1. ОУ " Св.св. Кирил и Методий" Общинско основно училище община Костенец, гр.Костенец, ул. " Св.св. Кирил и Методий" № 7 Теодора Христова Цветанова ou_kiril_metodii_k_c@abv.bg 071422108
2. ОУ " Константин Костенечки" Общинско основно училище община Костенец, с.Костенец, ул." Инчовица" № 1 Антоянета Иванова Свещарова ouselokostenets@abv.bg 071445821
3. ОУ " Христо Смирненски" Общинско основно училище община Костенец, гр.Момин проход, ул." Славянска" № 3 Венета Георгиева Петрова smirnenski1961@abv.bg 71426437
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
1. СУ " Св. Климент Охридски" Общинско средно училище община Костенец, гр.Костенец, ул. " Бреза " № 4 Захаринка Спасова Кусарова soukostenetz@abv.bg 07142 2159 07142 2196
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
1. ПГ "Георги Сава Раковски" Общинска професионална гимназия община Костенец, гр.Костенец ул. " Св. св. Кирил и Методий " № 5 Николина Любенова Черешарова pg_rakovski@abv.bg 071422004
1. ПГ "Георги Сава Раковски" Общинска професионална гимназия община Костенец, гр.Костенец ул. " Св. св. Кирил и Методий " № 5 Николина Любенова Черешарова pg_rakovski@abv.bg 071422004
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте