одобрен

Регистър на дълготрайните декоративни дървета

Уникален идентификатор:  258b18ef-90c0-4144-a722-0c9f3407c8be

декоративни дървета дървета с историческо значение зелени площи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 10:42:17
  • Създаден от: todor_marinov_tonkov
  • Последна промяна: 2018-11-12 17:07:38
  • Последно променил: migrate_data

№ по ред

Вид

Брой

1 ШИРОКОЛИСТНИ 250
2 ИГЛОЛИСТНИ 165
3 КЕСТЕНИ 320