одобрен

SEBRA_13.06.19

Уникален идентификатор:  25ed0022-208e-4aa6-82f2-6fc5a870f265

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-14 12:44:06
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-06-14 12:44:06

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 62 141103.76
10 xxxx Издръжка 110 184983.56
18 xxxx Други разходи 4 182650.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6 2085872.06
88 xxxx Средства на разпореждане 6 6992.99
90 xxxx Възстановени приходи 36 87759.56
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 27 65706.55
Общо: 251 2755069.24
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 69355
10 xxxx Издръжка 28 147421.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 2084292
90 xxxx Възстановени приходи 1 63316.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 27 65706.55
Общо: 58 2430091.22
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 539.35
18 xxxx Други разходи 2 1482.5
Общо: 5 2021.85
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2389.39
Общо: 4 2389.39
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 57.1
Общо: 2 57.1
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 307.66
Общо: 4 307.66
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 679.19
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 84.77
Общо: 5 763.96
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2450.36
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 84.77
Общо: 7 2535.13
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 498
Общо: 2 498
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 320
Общо: 2 320
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 5001.76
10 xxxx Издръжка 1 1860.48
Общо: 5 6862.24
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 109.85
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 1410.52
Общо: 2 1520.37
ИАГ ( 022100**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 56 63747
Общо: 56 63747
БАБХ ( 022250**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 8641.79
18 xxxx Други разходи 2 181168.26
90 xxxx Възстановени приходи 32 22566.53
Общо: 45 212376.58
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 5261.82
Общо: 19 5261.82
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3000
10 xxxx Издръжка 17 11333.3
Общо: 18 14333.3
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1816
Общо: 2 1816
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 756.59
Общо: 1 756.59
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 541.14
88 xxxx Средства на разпореждане 6 6992.99
Общо: 11 7534.13
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 3 1876.9
Общо: 3 1876.9
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )