одобрен

SEBRA_09.01.20

Уникален идентификатор:  25ff4755-7341-4e58-80c2-23f353e7bc26

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-10 11:19:57
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-01-10 11:19:57

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4875.31
10 xxxx Издръжка 136 64616.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 144
88 xxxx Средства на разпореждане 1 408
90 xxxx Възстановени приходи 2 9914.85
Общо: 145 79958.99
По бюджетни организации
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 899.7
Общо: 3 899.7
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3458.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 10 3494.88
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 420
Общо: 2 420
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2116.03
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 5 2152.03
ОДЗ Кърджали ( 0220090006 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 3103.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 14 3139.74
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 71.91
Общо: 1 71.91
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4200
10 xxxx Издръжка 2 719.19
Общо: 3 4919.19
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 32 4312.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 33 4348.6
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 355.79
Общо: 1 355.79
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1474.02
Общо: 2 1474.02
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 675.31
10 xxxx Издръжка 3 452.1
Общо: 4 1127.41
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 1 7174.61
Общо: 1 7174.61
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 120
Общо: 1 120
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1220.6
90 xxxx Възстановени приходи 1 2740.24
Общо: 3 3960.84
ИАГ ( 022100**** ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 59 44790.08
Общо: 59 44790.08
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1102.19
Общо: 2 1102.19
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 09.01.2020 - 09.01.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 408
Общо: 1 408
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )