одобрен

Регистър на преписките за промяна на предназначението на горски територии - 2018 г.

Уникален идентификатор:  26ae1a18-ae6d-4bd7-9334-cd14dd1e7574

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-26 11:13:56
  • Създаден от: ruglovetch
  • Последна промяна: 2019-03-26 11:13:56

Решение №

Дата

ДГС/ДЛС

Държавно предприятие

Площ (дка)

Цена за промяна на предназначението (лв)

Цена за компесанционно залесяване(лв)

Заявител

инвестиц. намерение

поземлен имот №идентификатор

землище

Община

Вид собственост

Платена промяна на предназначението

Платена цена за компенсационно залесяване

Влязло в сила на дата

1 1 20.12.2018 г. "Русалка" Априлци СЗДП 0.5 8983 0 Х. Д. Х и Д. Й. П За създаване на отделен урегулиран поземлен имот, за който има влязъл в сила ОУП 52218.585.46 гр. Априлци Априлци частна на ф.л. да да 12.01.2019 г.
2 2 20.12.2018 г. "Русалка" Априлци СЗДП 0.67 11709 0 Д. Й. П За създаване на отделен урегулиран поземлен имот, за който има влязъл в сила ОУП 52218.530.739 гр. Априлци Априлци частна на ф.л. да да 12.01.2019 г.
3 3 20.12.2018 г. "Русалка" Априлци СЗДП 0.502 9816 0 Х. Д. Х За създаване на отделен урегулиран поземлен имот, за който има влязъл в сила ОУП 52218.585.44 гр. Априлци Априлци частна на ф.л. да да 12.01.2019 г.