Набор от данни:  Бизнес статистика

одобрен

СБОРЕН БАЛАНС НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ 31.12.

Уникален идентификатор:  26eaa324-4024-4739-8c0d-4dd00b6cb06a

Описание:

[Колони](http://www.nsi.bg/opendata/getfields.php?l=bg&id=873 "Колони")

[Кодови списъци](http://www.nsi.bg/opendata/getcodelists.php?l=bg&id=873 "Кодови списъци")

###Забележки:
* '..' Конфиденциални данни

статистика

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-03-30 12:33:10
  • Създаден от: kgeorgiev
  • Последна промяна: 2018-10-28 02:02:05
  • Последно променил: migrate_data
Няма информация за показване