одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 12.09.2019

Уникален идентификатор:  26ffcf2e-5691-4c3d-812c-0a232fa89c92

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 08:14:40
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-09-13 08:14:40

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 257 713883.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 473.93
10 xxxx Издръжка 553 619653.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11 6434.54
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13 1509615.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 30253.6
88 xxxx Средства на разпореждане 20 16911.28
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7 40615.91
Общо:  867 2937842.57
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7 40615.91
Общо:  7 40615.91
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 291008.26
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1376082
Общо:  11 1667090.26
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 47 783.14
Общо:  47 783.14
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 7280.16
10 xxxx Издръжка 2 498.23
Общо:  10 7778.39
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 456.73
Общо:  4 456.73
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 64.74
88 xxxx Средства на разпореждане 1 162
Общо:  2 226.74
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 309.04
Общо:  2 309.04
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1900
Общо:  3 1900
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5850
10 xxxx Издръжка 5 516.4
88 xxxx Средства на разпореждане 1 73
Общо:  7 6439.4
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 3670
10 xxxx Издръжка 3 426.42
Общо:  9 4096.42
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 2200
10 xxxx Издръжка 5 2208.99
Общо:  8 4408.99
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 279.6
Общо:  2 279.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 1400
10 xxxx Издръжка 12 1695.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2430
88 xxxx Средства на разпореждане 1 888
Общо:  22 6413.62
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1098.46
Общо:  3 1098.46
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4940
10 xxxx Издръжка 4 771.06
Общо:  5 5711.06
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 837.86
Общо:  5 837.86
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 277.38
Общо:  1 277.38
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 55653.53
10 xxxx Издръжка 21 7273.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 7974.24
Общо:  39 70901.47
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2924.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 150
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 91874.69
Общо:  9 94949.14
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 11014.4
10 xxxx Издръжка 11 11016.89
Общо:  13 22031.29
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 17445.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 150
10 xxxx Издръжка 33 6558.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1155
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1669
Общо:  39 26978.1
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 11780
10 xxxx Издръжка 10 4991.23
Общо:  17 16771.23
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 21140
10 xxxx Издръжка 20 10237.67
Общо:  24 31377.67
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 17737.72
10 xxxx Издръжка 5 1666.61
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 4607
Общо:  10 24011.33
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 20400
10 xxxx Издръжка 26 7629
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4940.16
88 xxxx Средства на разпореждане 1 738.24
Общо:  31 33707.4
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 10353
10 xxxx Издръжка 9 1256.12
Общо:  16 11609.12
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19 41386.64
10 xxxx Издръжка 15 2855.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1230
88 xxxx Средства на разпореждане 1 117.6
Общо:  37 45589.63
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 19880
10 xxxx Издръжка 10 2632.22
Общо:  12 22512.22
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 19200
10 xxxx Издръжка 10 5748.9
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2050
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1440
Общо:  16 28438.9
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 13482
10 xxxx Издръжка 15 2084.66
Общо:  38 15566.66
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 37150
10 xxxx Издръжка 15 4328.38
Общо:  42 41478.38
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 28727
10 xxxx Издръжка 16 5146.63
Общо:  25 33873.63
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 62449.34
10 xxxx Издръжка 33 10202.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 2130
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2229.55
Общо:  44 77011.85
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 27364
10 xxxx Издръжка 15 1919.3
Общо:  23 29283.3
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 31496
10 xxxx Издръжка 9 10262.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 12076.94
88 xxxx Средства на разпореждане 2 428.74
Общо:  17 54263.99
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16 10540
10 xxxx Издръжка 9 2955.13
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 689.54
Общо:  26 14184.67
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 26474.39
10 xxxx Издръжка 8 2448.22
88 xxxx Средства на разпореждане 2 183.7
Общо:  15 29106.31
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1202.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1080
Общо:  12 2282.6
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 36394.25
10 xxxx Издръжка 12 3961.77
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 5351
Общо:  20 45707.02
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 21748
10 xxxx Издръжка 29 5519.44
Общо:  49 27267.44
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 669.16
Общо:  10 669.16
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 53853
10 xxxx Издръжка 5 2376.73
Общо:  10 56229.73
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 11230
10 xxxx Издръжка 10 5073.79
Общо:  12 16303.79
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо:  1 300
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 12350
10 xxxx Издръжка 5 5333.53
Общо:  6 17683.53
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300
10 xxxx Издръжка 1 423.6
Общо:  2 723.6
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 2610
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 323.93
Общо:  7 2933.93
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 633.23
Общо:  2 633.23
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ“ - СОФИЯ ( 0172200002 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 12558.71
Общо:  14 12558.71
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 6795.6
Общо:  9 6795.6
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 4110
10 xxxx Издръжка 7 26621.03
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1440
Общо:  17 32171.03
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 116040
Общо:  3 116040
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3758.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 30253.6
88 xxxx Средства на разпореждане 4 7232.16
Общо:  16 41244
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1191.3
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2538.84
Общо:  4 3730.14
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 40
Общо:  2 40
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1332.22
Общо:  4 1332.22
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 14830
10 xxxx Издръжка 5 597.64
Общо:  7 15427.64
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 55.18
Общо:  1 55.18
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 12527.21
Общо:  1 12527.21
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 40
Общо:  1 40
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 24974
10 xxxx Издръжка 1 27.49
Общо:  3 25001.49
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6945
Общо:  2 6945
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 210.5
Общо:  1 210.5
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 348.77
Общо:  2 348.77
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 19534.99
Общо:  6 19534.99
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 12.09.2019 - 12.09.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 736.77
Общо:  2 736.77