одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 30042020

Уникален идентификатор:  270207c0-ac4c-4e73-9d09-57ea825ea5c7

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-15 10:12:24
  • Създаден от: valya_manova
  • Последна промяна: 2020-05-15 10:12:24
Няма информация за показване