одобрен

SEBRA-MF-2020-06-19

Уникален идентификатор:  273448af-5e14-4c37-8825-4f27464a405f

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 12:24:50
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 12:24:50

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 19.06.2020 - 19.06.2020

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 75 133238.05
Общо:  75 133238.05
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2212.88
Общо:  3 2212.88
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 34 81087.04
Общо:  34 81087.04
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 38 49938.13
Общо:  38 49938.13