одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Уникален идентификатор:  279a459e-34d0-4343-a1c6-f371dc81a0ce

здравеопазване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-09-12 15:30:38
  • Създаден от: zdravko_ivanov
  • Последна промяна: 2019-09-12 15:30:38

ДРОГЕРИИ

 Фирма

Управител

Адрес на дрогерия

1

“АДИ - 97” ЕООД

Адриана Добрева

гр.Свиленград ул.”Ал.Константинов”№
21

2

“НОВА МЕДИКА” ЕООД

Николета Димитрова

гр. Хасково, ул. “Цар Освободител” № 3

3

“ЦВЕТИ” ООД

Светла Лефтерова

гр. Хасково, ул. “Васил Друмев” № 13

4

“Дента трейд 2000-Галина Стойчева” ООД

Галина Стойчева

гр. Хасково, ул. “Ал. Стамболийски” 23

5

„ВАРНА ФАРМА ХОЛДИНГ” ООД

Светлана а Марешка

с. Г. извор, ул. „9-ти Септември” № 1
общ. Хасково

6

ЕТ “АНЕЛ – АНЮРКА МАНГУШЕВА”

Анюрка Мангушева

гр. Димитровград, ул. “Г. С. Раковски”
№ 19

7

“ПАМ – 2001” ЕООД

Андрей Евтимов

с. Добрич, общ. Димитровград

8

ЕТ “Соник 2000 – Маргарита Андонова”

Маргарита Андонова

с. Брод, общ. Димитровград, ул.
“Марица” № 11

9

ЕТ “Елипа - Зюмбюлка Атанасова”

Зюмбюлка Атанасова

гр. Ивайловград, ул. “Орфей” № 4

10

ЕТ “Здраве - Данка Катранджиева”

Данка Кантранджиева

гр. Ивайловград, ул. “Шипка” № 29

11

ЕТ “Медика – Керанка Чолакова”

Керанка Чолакова

с. Пелевун, общ. Ивайловград, ул. “Л.
Димитрова” № 45

12

ЕТ “Цветобил – Цветко Тодоров”

Цветко Тодоров

гр. Маджарово, ул. “Петър Ангелов” №3

13

„ДОРИН И КО” ЕООД

Добринка Проданова

гр.Димитровград, ул. „Св. Климент
Охридски” № 5, вх. Б

14

ET”EСИ – ЕВ - Мюмюне Ангелова”

Мюмюне Ангелова

с. Караманци, общ. Мин. Бани УПИ IV-102, кв.
11

15

ЕТ”Бреза-Стоян Стоянов”

Стоян Стоянов

гр. Свиленград ул. „Хан Аспарух” № 81