одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имот – общинска собственост – община Първомай – 2020г.

Уникален идентификатор:  279e9a55-5bff-40b6-a90a-ea2f7530d4a5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-05-19 10:49:15
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2020-05-19 10:49:15