непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  279f03a7-47b1-4da9-bc4b-8869147a5af6

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-28 12:00:10
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-11-28 12:00:10
Няма информация за показване