одобрен

Регистър на общинските имоти в Община Мизия

Уникален идентификатор:  2804fe1e-ef17-4a94-be9b-751ae6582fa6

имоти община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Мизия

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2022-01-10 15:02:07
  • Създаден от: Dimitar.Dimitrov
  • Последна промяна: 2022-01-10 15:02:07
записа на страница

№ и дата на съставяне на акта за общинска собственост

Местонахождение/ Населено място /Землище

Местност/Адрес

Квартал/парцел ПИ№/№ Идентификатор

Вид и описание на имота

1/03.11.1997г. гр.Мизия 105.7 кв.40,УПИ-I-581,II-581 Дв.място,полумасивна сграда,складове-3бр., масивни гаражи 3 бр.
2/03.11.1997г. с.Софрониево кв.32, пл.№435 Ет.3-8стаи, 2бр.тоалетни,1/4 стълба фоайе, дискотека,3бр.гаражи, мазе
3/03.11.1997г. с.Софрониево кв.29,парц. II, пл. №324 Дворно място, Фурна, Склад за брашно, Склад навес, Тоалетна, Склад за нафта, Ограда, Кладенец, Бетонова площадка
4/03.11.1997г. с.Липница кв.11,парц.І Младежки дом-300кв.м. -библиотека
5/03.11.1997г. гр.Мизия кв.33, парц.1677 Културен дом,Читалище "Просвета", 1. киносалон-1150 кв.м.,2 етажа, 2. малка зала-120кв.м.
6/19.01.1998 г. гр.Мизия кв.55, парц.XXIV Дв.място, масивна сграда - Здравна дом, 2бр.гаражни клетки от запад, 2бр.гаражни клетки от изток
7/19.01.1998 г. с.Крушовица кв.34, парц. I Дворно място, масивна сграда – Здрав. служба
8/03.11.1997 г. гр.Мизия кв.85, парц.1401 Едноетажна училищна сграда,дворно място
9/19.01.1998 г. с.Войводово кв.16,парц. I Дворно място, Поща, Здравна служба,канцелария
10/19.01.1998 г. с.Липница кв.26, имот 272 и 273 Здравна служба и детска градина ,дворно място, масивна сграда
11/19.01.1998 г. с.Сараево кв.4, парц. II Дворно място, адм.сграда,склад за въглища,тоалетна
12/19.01.1998 г. с.Софрониево кв.96, парц. I Общинско място,масивна сграда-314 кв.м.здравна служба
13/16.02.1999 г. с.Липница кв.1, парц.XVI Дворно място,масивна сграда(фуражна кухня)
14/16.02.1999 г. с.Липница кв.1,парц.XVI Ветеринарна лечебница и дърводелска работилница,дв.място
15/16.02.1999 г. с.Липница стопански двор кв.1,парц.22 Силажна яма
16/16.02.1999 г. Земл. с.Липница „Припека” пл.№269 Дворно място,адм.сграда,помещение за животни, гаражни складове
17/17.02.1999г с.Липница кв.20 Училище „Хр.Ботев”
18/17.02.1999г Земл. с.Липница ”Припека” кад.№8 Стадион -53292кв.м. Сграда
19/17.02.1999 г. С.Липница кв.1, парц.ІІІ Градина-парк,Площад -6279кв.м.
20/18.02.1999 г. с.Липница кв.36,парц.ХІІІ Дворно място,склад за зърнени храни
21/18.02.1999 г. с.Липница кв.89, парц.ІІ Дворно място
22/18.02.1999 г. с.Липница кв.89, парц. ІІІ, пл.№306 Дворно място
23/19.02.1999 г. с.Липница кв.49,парц. VІІІ-151 Дворно място
24/15.02.1999 г. с.Липница кв.11,парц.І Дв.място-3140кв.м. Кметство-180кв.м.
Показва 1 до 25 от общо 2455 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте