одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 06.06.2019

Уникален идентификатор:  281b8084-7f2b-490c-9b86-6826a40e8825

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-07 08:15:21
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-06-07 08:15:21

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 63 39271.07
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 19 9784.11
10 xxxx Издръжка 450 184181.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 30 80163.25
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 4946.03
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20 3287771.33
88 xxxx Средства на разпореждане 131 33652.2
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 24 2977456.25
98 xxxx Други операции в БНБ 63 -84114.67
Общо:  810 6533110.63
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 -9000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 -8953.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14 -34578.22
98 xxxx Други операции в БНБ 4 0
Общо:  21 -52531.91
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 17 9039.11
10 xxxx Издръжка 10 11605.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 53693
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 17301.33
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 9000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 8953.69
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10 3012034.47
Общо:  46 3121627.32
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -223.05
Общо:  1 -223.05
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1945.76
10 xxxx Издръжка 2 2044.93
Общо:  3 3990.69
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1557.6
Общо:  3 1557.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 234
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3.04
Общо:  7 230.96
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1591.75
Общо:  3 1591.75
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -78.48
Общо:  1 -78.48
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 607.8
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -29.16
Общо:  4 578.64
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1454.39
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 696.05
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -30.4
Общо:  10 2120.04
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 278.16
Общо:  2 278.16
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 2820
10 xxxx Издръжка 13 1008.04
88 xxxx Средства на разпореждане 1 20
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -724.78
Общо:  25 3123.26
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 114 12085
Общо:  114 12085
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -42
Общо:  1 -42
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 805.97
Общо:  5 805.97
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1962.67
Общо:  3 1962.67
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 216
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -37960
Общо:  2 -37744
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 31 5592.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2778
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -32.42
Общо:  34 8338.2
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1075.3
Общо:  5 1075.3
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 3568.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15 1533
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -2109.48
Общо:  32 2992.08
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 3190
10 xxxx Издръжка 25 12662.75
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -2505.06
Общо:  43 13347.69
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3497.69
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -118.2
Общо:  7 3379.49
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 7073.8
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -483.67
Общо:  10 6590.13
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2336.13
88 xxxx Средства на разпореждане 2 7462.4
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -961.55
Общо:  13 8836.98
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 745
10 xxxx Издръжка 5 1185.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 6451.5
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3700
Общо:  11 12082.4
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2650
10 xxxx Издръжка 8 10223.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 630
Общо:  10 13503.62
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 1011.03
10 xxxx Издръжка 20 8623.21
88 xxxx Средства на разпореждане 1 119.92
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -180.16
Общо:  29 9574
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 747.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 846
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -4690.71
Общо:  6 -3097.4
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 2580
10 xxxx Издръжка 10 7922.27
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -433.29
Общо:  19 10068.98
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 4104.71
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -626
Общо:  11 3478.71
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2040
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3000
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -864.12
Общо:  4 4175.88
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4777.29
10 xxxx Издръжка 23 6922.12
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -831.6
Общо:  27 10867.81
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3289.48
10 xxxx Издръжка 51 25780.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 880
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 4249.98
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1061.41
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -1728.58
Общо:  63 33533.2
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1284.6
Общо:  6 1284.6
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 7153.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 5742.5
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -485
Общо:  17 12410.79
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 378.41
Общо:  3 378.41
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6200
10 xxxx Издръжка 4 1436.46
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -120.46
Общо:  8 7516
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -260.49
Общо:  1 -260.49
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СОФИЯ-ОБЛАСТ ( 017123**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 26 8024.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 7255
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2469.29
98 xxxx Други операции в БНБ 4 -13095.45
Общо:  35 4653.65
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 799.9
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -114.4
Общо:  4 685.5
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5650
10 xxxx Издръжка 43 12594.1
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -119.15
Общо:  45 18124.95
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 495.4
88 xxxx Средства на разпореждане 3 301.82
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -225
Общо:  7 572.22
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 349.71
10 xxxx Издръжка 14 6713.66
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 354.25
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -91.94
Общо:  20 7325.68
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1282.14
Общо:  3 1282.14
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -130.06
Общо:  1 -130.06
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2238.99
Общо:  1 -2238.99
Център за оценяване в предучилищното и училищното образование ( 0172280008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -12340.35
Общо:  1 -12340.35
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2000
Общо:  1 2000
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1414.8
Общо:  2 1414.8
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 220.92
Общо:  1 220.92
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3329.83
88 xxxx Средства на разпореждане 4 3432.36
Общо:  10 6762.19
НИМХ ( 017236**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -67.63
Общо:  1 -67.63
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 56.39
Общо:  2 56.39
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 248.87
Общо:  2 248.87
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 14.4
Общо:  1 14.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 4200
Общо:  11 4200
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1643.6
Общо:  3 1643.6
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 511.86
Общо:  8 511.86
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -170
Общо:  1 -170
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 58
Общо:  1 58
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 553
Общо:  1 553
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 70.82
Общо:  1 70.82
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2452.36
Общо:  5 2452.36
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София-област ( 0172630003 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1956.88
Общо:  9 1956.88
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2670.43
Общо:  3 2670.43
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 700
Общо:  1 700
Българска академия на науките и държавни висши училища ( 017300**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15 3270470
Общо:  15 3270470