одобрен

Областна транспортна схема - Старозагорска област

Уникален идентификатор:  28305299-73ed-443f-b8fd-28c0a509a867

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 13:13:11
  • Създаден от: mariya_aleksieva
  • Последна промяна: 2020-06-25 13:13:11

No по ред

Област

Община

Път No

Стар(и) номер(а)

Наименование

Километраж От км До км

Дължина (км)

Клас

Състояние* (попълва се съгласно забележката под таблицата като се нанася оценката за настилката на пътното трасе)

Брой съоръженя по пътното трасе

Състояние на съоръжението*

Население с подобрена среда за живеене (брой)

Необходимост от ремонт/реконструкция (да/не)

Проектна готовност (работен проект/ проучвания/ идеен проект/ няма)

Ориентировъчна дължина на трасето за ремонт/реконструкция

Трасето осигурява ли единствен достъп до населено място или селищно образувание (да/не)

Значение на засегнатото трасе (местно/ общинско/ регионално)

Обектът за ремонт/ реконструкция дали е част от стратегически документ на общината, приет от ОбС (да/не)

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
3095 Стара Загора Братя Даскалови SZR1001 56508 / ІІІ - 664 / Братя Даскалови - Гранит / ІІІ - 666 / 0 8.3 8.3 4 отлично 0 отлично 1260 не не да
3096 Стара Загора Братя Даскалови PDV2041 56033, 56507 Бр.Даск. / II - 56, Розовец - Брезово / Зелениково - Чехларе - Граница общ. ( Брезово - Братя Даскалови ) - Колю Мариново - Верен - Православ - / III - 664 / 11 22.7 11.7 4 отлично 3 отлично 1059 не не да
3097 Стара Загора Братя Даскалови SZR2002 56509 / ІІІ - 664, Братя Даскалови - Православ / - Верен - Медово - Славянин - / ІІ - 56 / 0 24.65 24.65 4 отлично 2 отлично 1015 не не да
3098 Стара Загора Братя Даскалови SZR2003 56511 / SZR2002, Братя Даскалови - Верен / - Малък дол - Марково - Медово / SZR2002 / 0 7.8 7.8 4 отлично 0 отлично 878 не не да
3099 Стара Загора Братя Даскалови SZR2004 56515 / ІІІ - 5603 / Найденово - Малко Дряново 0 4.5 4.5 4 добро 1 добро 248 не да да
3100 Стара Загора Братя Даскалови SZR2005 66609 / ІІІ - 608, Пъстрово - Чирпан / Съединение - Найденово / ІІІ - 5603 / 0 4 4 4 отлично 1 отлично 226 не не да
3101 Стара Загора Братя Даскалови SZR2006 80522 / ІІ - 66, Плодовитово - Поповица / Мирово - Опълченец / ІІІ - 565 / 0 4.9 4.9 4 отлично 0 отлично 1133 не не да
3102 Стара Загора Братя Даскалови SZR2007 М1 / ІІІ - 5603, Найденово - Братя Даскалови / Голям дол - Малък дол / SZR2003 / 0 1.2 1.2 4 отлично 1 отлично 137 не не да
ГУРКОВО
3103 Стара Загора Гурково SZR1023 55022 / ІІ - 55 / Паничерево - Граница общ. ( Гурково - Николаево ) - Едрево - Елхово - Граница общ. ( Николаево - Мъглиж ) - / ІІІ - 5007 / 0 2 2 1 лошо 2 добро да няма не регионално не
3104 Стара Загора Гурково SZR1024 М1 / ІІІ - 5007 / жп гара Гурково - Гурково 0 0.7 0.7 1 задоволително 0 да няма не местно да
3105 Стара Загора Гурково SZR1025 М2 / ІІ - 55 / Гурково - ПП за дестилация на етер.масла 0 0.44 0.44 1 добро 1 добро не няма не местно да
3106 Стара Загора Гурково SZR2020 53442 / SZR2101, Николаево - Жълтопоп / Брестова - Димовци 0 1.2 1.2 2 лошо 1 лошо да работен проект да местно да
3107 Стара Загора Гурково SZR2021 55014 / ІІ - 55, Проход на Републиката - Гурково / Пчелиново - Лява река 0 4.7 4.7 2 добро 2 добро не няма да регионално не
3108 Стара Загора Гурково SZR2022 55018 / SZR2101, Николаево - Жълтопоп / - / ІІ - 55 / 0 0.6 0.6 2 лошо 1 лошо да работен проект да местно да
3109 Стара Загора Гурково SZR2101 53438 / ІІІ - 5007 / Николаево - Граница общ. ( Николаево - Гурково ) - Брестова - Дворище - Жълтопоп 2.9 8.9 6 2 лошо 2 лошо да работен проект да местно да
ГЪЛЪБОВО
3110 Стара Загора Гълъбово SZR1041 50313(1) / ІІІ - 554 / Гълъбово - Мусачево 0 6.3 6.3 1 лошо 9 задоволително 8402 да работен проект 6.3 да общинско да
3111 Стара Загора Гълъбово SZR1042 53476 / ІІІ - 554 / Гълъбово - Априлово - Граница общ.( Гълъбово - Опан ) - Княжевско - Пъстрен - Граница общ.( Опан - Ст.Загора ) - Бъдеще / І - 5 / 0 9.9 9.9 1 незадоволително 6 задоволително 8423 да работен проект 9.9 да регионално да
3112 Стара Загора Гълъбово SZR1043 53481 / ІІІ - 5504, Гълъбово - Медникарово / - Обручище 0 0.9 0.9 1 добро 1 добро 1393 не няма 0 не местно да
3113 Стара Загора Гълъбово SZR1044 55036(1) / ІІ - 55 / Главан - Помощник 0 5.8 5.8 1 незадоволително 2 добро 1007 да няма 5.8 да общинско да
3114 Стара Загора Гълъбово SZR2040 50307, М1 / ІІІ - 5031 / Разделна - Великово - / SZR1042 / 0 5.3 5.3 2 лошо 7 задоволително 322 да работен проект 5.3 да общинско да
3115 Стара Загора Гълъбово HKV3226 55036 (2) / ІІІ - 7604, Свирково - Богомил / Овчарово - Граница общ. ( Харманли - Гълъбово ) - Помощник 4.8 8.3 3.5 3 задоволително 1 добро 212 да няма 3.5 да регионално да
КАЗАНЛЪК
3116 Стара Загора Казанлък SZR1060 50025 / І - 5, Шипка - Казанлък / - Национален парк Бузлуджа / ІІІ - 5005 / 0 13.9 13.9 4 задоволително подпорни стени от км 2+000 до км 2+080 и от км 2+500 до км 2+700 отлично 0 да не 1.200 км да регионално не
3117 Стара Загора Казанлък SZR1061 50027 / І - 5 / Казанлък - Енина / SZR1064 / 0 4.3 4.3 4 отлично водост.-отвор 4м на км 1+300 отлично 6534 не раб. проект изпълнен2015г 0 км да общинско не
3118 Стара Загора Казанлък SZR1062 50042 / І - 6, Казанлък - Мъглиж / - Черганово - Овощник - / SZR1069 / 0 7.2 7.2 4 задоволително водосток-отвор3м на км 0+900 ж.п.прелез на км 1+800 водосток ф800мм на км 3+300 водосток ф1200мм на км3+900 задоволително 2572 да не 1.100 км да общинско не
3119 Стара Загора Казанлък SZR1063 56004 / ІІ - 56, Шипка - Павел баня / - Ясеново 0 2.6 2.6 4 задоволително няма - 829 да не 0.900 км да общинско не
3120 Стара Загора Казанлък SZR1064 56005 / ІІ - 56, Шипка - Павел баня / - Шейново - Крън - Енина - Горно Изворово 0 19.3 19.3 4 лошо водосток-отвор 4м на км 4+800 водосток-отвор 3м на км 8+000 мост-отвор 5м на км 9+900 водосток-отвор 4м на км 11+200 мост-отвор 10м на км 12+000 мост-отвор 5м на км 16+400 водост. Ф800мм на км 16+500 задоволително 10975 да Работен проект за у-к Енина-Г.Изворово от км 12+000 до км 19+243 II-56 - Шейново - 9.800 км Енина-г.Изворово - 7.243 км общо 17.043 км да общинско не
3121 Стара Загора Казанлък SZR1065 56009 / ІІ - 56, Шипка - Павел баня / - Голямо Дряново - Дунавци / ІІІ - 5601 / 0 4.8 4.8 4 незадоволително мост-отвор 13м на км 1+300 ж.п.прелез на км 2+500 мост-отвор 3м на км 4+050 водосток-отвор 2м на км 4+550 мост-отвор 3м на км 4+700 задоволително 936 да не 2.300 км да общинско не
3122 Стара Загора Казанлък SZR1066 60074 / І - 6, Долно Сахране - Казанлък / - яз.Копринка 0 3.6 3.6 4 незадоволително мост-отвор 30м на км 3+400 задоволително 2759 да не 3.600 км да регионално не
3123 Стара Загора Казанлък SZR1067 60076 / І - 6, Долно Сахране - Казанлък / - Копринка - / SZR1066 / 0 1.2 1.2 4 добро мост-отвор 5 м на км 0+600 задоволително 2759 не не 0 км да общинско не
3124 Стара Загора Казанлък SZR1068 66615, 66622 / І - 5, Тулово - Змейово / - Граница общ. ( Мъглиж - Казанлък ) - Ръжена - Кънчево - Розово - Бузовград - Горно Черковище 2.1 23.2 21.1 4 задоволително водосток ф1000мм на км 3+300 водосток 2ф1000мм на км 3+600 водосток 2ф1000мм на км 4+200 водосток-отвор 3м на км 4+600 мост-отвор 2х4,5м на км 4+800 водосток-отвор 2х2м на км 6+000 водосток-отвор 2х2м на км 8+000 водосток-отвор 2х2м на км 8+400 водосток-отвор 3м на км 11+400 мост-отвор 5м на км 12+900 водосток-отвор 2м на км 13+500 водосток-отвор 2.2м на км 14+600 мост-отвор 5.6м на км 17+050 водосток-отвор 5м на км 18+400 мост-отвор 6.5м на км 18+800 задоволително 5775 да не 8.900 км да общинско не
3125 Стара Загора Казанлък SZR1069 66624 / І - 6 / Казанлък - Розово / SZR1068 / 0 6.3 6.3 4 добро ж.п.прелез на км 0+500 мост-отвор 10м на км 4+700 мост- 8 отвора х10,50м на км 5+400 задоволително 4953 да не 1.300 км да общинско не
3126 Стара Загора Казанлък SZR2070 М1 / I - 6 / Казанлък - яз. Копринка / SZR1066 / 0 4 4 4 лошо мост на км 1+600 задоволително да да 4.000 км да общинско не
МЪГЛИЖ
3128 Стара Загора Мъглиж SZR1023 55022 / ІІ - 55 / Паничерево - Граница общ. ( Гурково - Николаево ) - Едрево - Елхово - Граница общ. ( Николаево - Мъглиж ) - / ІІІ - 5007 / 13.5 15.9 2.4 4 5 2 5 12137 да работен проект 991.28 не регионално
3129 Стара Загора Мъглиж SZR1068 66615, 66622 / І - 5, Тулово - Змейово / - Граница общ. ( Мъглиж - Казанлък ) - Ръжена - Кънчево - Розово - Бузовград - Горно Черковище 0 2.1 2.1 4 5 2 5 12137 да работен проект 1000.35 не регионално
3130 Стара Загора Мъглиж SZR1081 50029 / І - 5 / Тулово - Мъглиж - Селце 0 22.6 22.6 4 5 23, от които 8 бр. ремонтирани 5 12137 да работен проект 1795.13 да регионално да
3131 Стара Загора Мъглиж SZR1082 50031 / SZR1081 / Тулово - Юлиево - / ІІІ - 5007 / 0 7 7 4 5 4, от които 2 бр. ремонтирани 5 12137 да работен проект 1568.66 не общинско да
3132 Стара Загора Мъглиж SZR1083 50033 / SZR1082, Тулово - Юлиево / - Дъбово - / І - 6 / 0 6 6 4 5 5 5 12137 да работен проект 2522.3 не общинско
3133 Стара Загора Мъглиж SZR1086 60907 / ІІІ - 609 / Радунци - жп гара Радунци 0 0.8 0.8 4 1 0 5 12137 не да регионално
3134 Стара Загора Мъглиж SZR1087 М2 / SZR1081 / Мъглиж - ман. Св.Николай 0 1.5 1.5 4 5 1 5 12137 да 1500 да регионално
3135 Стара Загора Мъглиж SZR3084 50037(2) / ІІІ - 5007, Ягода - Зимница / Шаново - Граница общ. ( Мъглиж - Стара Загора ) - Люляк / SZR2171 / 0 6.9 6.9 4 5 3 5 12137 да работен проект 2940.99 не регионално
3136 Стара Загора Мъглиж SZR3085 60047, М3 / ІІІ - 5007 / Ветрен - Сливито 0 9 9 4 5 7, от които 1 бр. ремонтирани 5 12137 да работен проект 969.13 да регионално
НИКОЛАЕВО
3137 Стара Загора Николаево SZR1023 55022 / ІІ - 55 / Паничерево - Граница общ. ( Гурково - Николаево ) - Едрево - Елхово - Граница общ. ( Николаево - Мъглиж ) - / ІІІ - 5007 / 2 13.5 11.5 1 2 4 2 970 да не 11.5 не регионално не
3138 Стара Загора Николаево SZR1100 53432 / ІІІ - 5007, Ветрен - Гурково / - Нова Махала - Николаево 0 2.3 2.3 1 2 1 2 3300 да да 2.3 не общинско не
3139 Стара Загора Николаево SZR1102 55024 / SZR1023, Паничерево - Елхово / - Едрево - Николаево - / ІІІ - 5007 / 0 5.9 5.9 1 1 1 2 3100 да да 5.9 не общинско не
3140 Стара Загора Николаево SZR2101 53438 / ІІІ - 5007 / Николаево - Граница общ. ( Николаево - Гурково ) - Брестова - Дворище - Жълтопоп 0 2.9 2.9 2 3 1 3 2650 да не 2.9 не регионално не
3141 Стара Загора Николаево SZR3103 М1 / SZR1102 / Николаево - помп. станция - / ІІ - 55 / 0 3.2 3.2 3 4 2650 да не 3.2 не местно не
ОПАН
3142 Стара Загора Опан SZR1042 53476 / ІІІ - 554 / Гълъбово - Априлово - Граница общ.( Гълъбово - Опан ) - Княжевско - Пъстрен - Граница общ.( Опан - Ст.Загора ) - Бъдеще / І - 5 / 11.2 25.6 14.4 1 Задоволително 2 Задоволително 460 да няма Цялото трасе да/не местно/общинско/ регионално
3143 Стара Загора Опан SZR1223 66057 / ІІ - 66, Ст.Загора - Чирпан / - Воловарово - Гита - Димитриево - Граница общ. ( Чирпан - Димитровград ) - Странско - Граница общ. ( Димитровград - Опан ) - Бял Извор - / І - 5 / 22.6 24.3 1.7 1 Лошо 1 Лошо 284 да няма Цялото трасе да местно/общинско/ регионално
3144 Стара Загора Опан SZR2110 50303 / ІІІ - 503 / Опан - Кравино / SZR1042 / 0 5.6 5.6 4 Отлично 3 Отлично 414 няма не местно/общинско/ регионално
3145 Стара Загора Опан SZR2111 50304 / ІІІ - 503 / Опан - Тракия / І - 5 / 0 4.9 4.9 4 Отлично 1 Отлично 634 няма не местно/общинско
3146 Стара Загора Опан SZR2112 50311 / ІІІ - 503, Опан - Симеоновград / - Столетово 0 1.5 1.5 4 Лошо 1 Лошо 97 да няма Цялото трасе да местно/общинско
3147 Стара Загора Опан SZR2113 50312 / ІІІ - 503, Опан - Симеоновград / Васил Левски - Бащино 0 3.3 3.3 4 Лошо 1 Лошо 247 да няма Цялото трасе да местно/общинско
Местен път разклон Път ІІІ – 503 - център Бяло поле 1 4 Лошо 1 Лошо 293 да няма Цялото трасе да местно/общинско
Местен път разклон Път ІІІ – 50305 – център Венец 1 4 Лошо Лошо 124 да няма Цялото трасе да местно/общинско
ПАВЕЛ БАНЯ
3148 Стара Загора Павел баня SZR1130 56011 / І - 6, Калофер - Казанлък / Долно Сахране - Горно Сахране / ІІ - 56 / 0 2.7 2.7 1 4 2302 да няма 2.7 да общинско/регионално да
3149 Стара Загора Павел баня SZR1131 56012 / ІІ - 56, Шипка - Павел баня / - Асен - Скобелево 0 4.5 4.5 1 1 - за участък от 0,860 км; 4 - за участък от 3,640 км; 2 3 1759 да инвестиционен проект 3.64 да общинско/регионално да
3150 Стара Загора Павел баня SZR1132 56013 / SZR1130, Долно Сахране - Горно Сахране/ - жп гара Сахране 0 0.3 0.3 1 2 да няма 0.3 да общинско/регионално да
3151 Стара Загора Павел баня SZR1133 56017 / ІІ - 56 / Павел баня - Виден 0 2.3 2.3 1 1 2 1 56 не да общинско/регионално да
3152 Стара Загора Павел баня SZR1134 60049 / І - 6, Калофер - Казанлък / - жп гара Тъжа - Тъжа 0 2.4 2.4 1 2 1435 не да общинско/регионално да
3153 Стара Загора Павел баня SZR1135 60051 / І - 6, Калофер - Казанлък / - жп спирка Павел Баня 0 0.4 0.4 1 3 да няма 0.4 да общинско/регионално да
3154 Стара Загора Павел баня SZR1136 60064 / І - 6, Калофер - Казанлък / - Осетеново 0 1.1 1.1 1 1 - за участък от 0,700 км; 3 - за участък от 0,400 км; 1 2 1498 да няма 0.4 да общинско/регионално да
3155 Стара Загора Павел баня SZR1137 60066 / І - 6, Калофер - Казанлък / - Александрово 0 4.9 4.9 1 1 3 1 2795 не да общинско/регионално да
3156 Стара Загора Павел баня SZR1138 60068 / І - 6, Калофер - Казанлък / - Търничени 0 1.5 1.5 1 1 - за участък от 1,300 км; 3 -за участък от 0,200 км; 1 2 1057 да няма 0.2 да общинско/регионално да
3157 Стара Загора Павел баня SZR1139 60072 /I-6, Калофер - Казанлък/ - Габарево - /II-56/ 0 3.68 0,700 + 3,68 1 3 10 2 2006 да няма частично да общинско/регионално да
РАДНЕВО
3158 Стара Загора Раднево SLV1044 57022 / ІІ - 57 / Новоселец - Граница общ.( Нова Загора - Раднево ) - Ковачево - Полски Градец / ІІ - 55 / 3 15.1 12.1 1 Незадоволително 11 задоволително 806 да няма 5000 не общинско не
3159 Стара Загора Раднево SZR1151 53475 / ІІІ - 554, Раднево - Гълъбово / - Трояново 0 2.2 2.2 1 Незадоволително 1 задоволително 457 да няма 2200 не местно не
3160 Стара Загора Раднево SZR1154 57012, М1 / ІІІ - 554, Раднево - Гълъбово / Бели бряг - Рисиманово - Българене - Знаменосец - / SZR1173 / 0 10.9 10.9 1 Незадоволително 11 задоволително 712 да няма 10900 не общинско не
3161 Стара Загора Раднево SZR1155 57014(1) / SZR1154 / Знаменосец - Раднево 0 3.5 3.5 1 Незадоволително 3 отлично 516 работи се техн. проект - 0+000-3+511,81 3500 не общинско да
3162 Стара Загора Раднево SZR1156 57014(2), 50041(2) / SZR1154 / Знаменосец - Тихомирово - Свободен - Трънково / SZR1173 / 0 13.2 13.2 1 Незадоволително 9 задоволително 539 да няма 10402.13 не местно да
3163 Стара Загора Раднево SZR1173 50041(1), 57008 / ІІ - 57, Сърнево - Раднево / - Тополяне - Трънково - Землен - Коларово - Граница общ. ( Раднево - Ст.Загора ) - Загоре - / І - 5 / 0 22.6 22.6 работи се техн.проект - 0+000-2+717,34 2797.87
3164 Стара Загора Раднево SZR2150 53474 / ІІІ - 554, Раднево - Гълъбово / Любеново - Константиновец 0 3.6 3.6 2 Незадоволително 8 задоволително 514 да няма 3000 да местно не
3165 Стара Загора Раднево SZR2152 57006 / ІІ - 57, Сърнево - Раднево / - Диня 0 3.1 3.1 2 Отлично 3 отлично 152 работи се техн.проект - 0+000-2+797.87 3100 да местно да
3166 Стара Загора Раднево SZR2153 57007 / ІІ - 57, Сърнево - Раднево/ - Даскал Атанасово 0 2.5 2.5 2 Задоволително 4 задоволително 206 не няма 0 да местно не
3167 Стара Загора Раднево SZR2157 66029(4), М2 / ІІ - 57, Ст.Загора - Сърнево / - Боздуганово - / SZR1173 / 0 7.7 7.7 2 Незадоволително 5 задоволително 355 да няма 3200 не местно не
СТАРА ЗАГОРА
3168 Стара Загора Стара Загора SLV1032 53452(1) / ІІІ - 662, Нова Загора - Баня / Кортен - Асеновец - Караново - Граница общ. ( Нова Загора - Стара Загора ) - Братя Кунчеви - Дълбоки / SZR1181 / 10 21.4 11.4 4 добро мост - 6 бр.; водосток - 3 бр. задоволително 2865 не няма не общинска не
3169 Стара Загора Стара Загора SLV1033 53456 / ІІІ - 554 / Нова Загора - Загорци - Събрано - Граница общ. ( Нова Загора - Стара Загора ) - Хан Аспарухово / ІІІ - 5701 / 14 16.7 2.7 4 задоволително водосток - 2 бр. задоволително 1162 да няма 2.7 не общинска не
3170 Стара Загора Стара Загора SZR1042 53476 / ІІІ - 554 / Гълъбово - Априлово - Граница общ.( Гълъбово - Опан ) - Княжевско - Пъстрен - Граница общ.( Опан - Ст.Загора ) - Бъдеще / І - 5 / 25.6 29.6 4 4 задоволително мост - 2 бр.; водосток - 2 бр. задоволително 295 да няма 4 не общинска не
3171 Стара Загора Стара Загора SZR1170 50035 / І - 5, Казанлък - Ст.Загора / - Змейово 0 3.4 3.4 4 добро водосток - 1 бр. задоволително 529 не няма не общинска не
3172 Стара Загора Стара Загора SZR1173 50041(1), 57008 / ІІ - 57, Сърнево - Раднево / - Тополяне - Трънково - Землен - Коларово - Граница общ. ( Раднево - Ст.Загора ) - Загоре - / І - 5 / 22.6 25.6 3 4 добро задоволително 816 не няма не общинска не
3173 Стара Загора Стара Загора SZR1174 50046 / І - 5, Ст.Загора - Бъдеще / - Маджерито 0 0.8 0.8 4 добро водосток - 1 бр. задоволително 429 не няма да общинска не
3174 Стара Загора Стара Загора SZR1176 50052(1) / І - 5, Ст.Загора - Средец / - Бъдеще - Петрово 0 3.9 3.9 4 добро водосток -2 бр. задоволително 211 не няма да общинска не
3175 Стара Загора Стара Загора SZR1177 50052(3) / SZR1190, Християново - Ловец / Калояновец - Арнаутито 0 3.9 3.9 4 задоволително водосток - 4 бр. задоволително 176 да няма 3.9 да общинска не
3176 Стара Загора Стара Загора SZR1181 66027.66021 / ІІ - 66, Нова Загора - Ст.Загора / - Горно Ботево - Плоска могила - Хан Аспарухово 0 10 10 4 задоволително ЖП прелез - 1 бр.; водосток - 4 бр. задоволително 2187 да няма 10 не общинска не
3177 Стара Загора Стара Загора SZR1182 66022 / ІІ - 66, Нова Загора - Ст.Загора/ - Братя Кунчеви 0 2.9 2.9 4 добро водосток - 1 бр. задоволително 847 не няма не общинска не
3178 Стара Загора Стара Загора SZR1184 66028 / SZR1187, Хрищени - Колена / - / ІІ - 66 / 0 2.1 2.1 4 задоволително задоволително 2093 да няма 2.1 не общинска не
3179 Стара Загора Стара Загора SZR1185 66029(1) / ІІ - 66, Нова Загора - Ст.Загора / - Калитиново - Преславен - Могила / ІІ - 57/ 0 7.6 7.6 4 задоволително мост - 1 бр.; водосток - 5 бр. задоволително 2180 да няма 7.6 не общинска не
3180 Стара Загора Стара Загора SZR1187 66032 / І - 5 / о.п. Ст.Загора - Хрищени - Колена - Люляк / SZR2171 / 0 14.3 14.3 4 добро мост - 4 бр.; водосток - 1 бр.; подпорна стена - 260 м задоволително 2093 не няма не общинска не
3181 Стара Загора Стара Загора SZR1188 66033 / ІІ - 66, Нова Загора - Ст.Загора / - Стара Загора,кв.Зора 0 0.5 0.5 4 добро водосток - 1 бр. задоволително 5610 не няма да общинска не
3182 Стара Загора Стара Загора SZR1190 66037, 66049(3), 50052(5) / SZR2189 / Стара Загора - Християново - Калояновец - Ловец - Михайлово - Воденичарово 0 33.5 33.5 4 отлично- 6.000 км; задоволително - 19.900 км; лошо - 7.600км ЖП прелез - 1 бр.; мост - 2 бр.; водосток - 14 бр. задоволително 1512 да частично 27.5 не общинска не
3183 Стара Загора Стара Загора SZR1191 66039 / SZR1190, Ст.Загора - Християново / - Еленино 0 1 1 4 задоволително ЖП прелез - 1 бр. задоволително 616 да няма 1 да общинска не
3184 Стара Загора Стара Загора SZR1193 66043 / ІІ - 66, Ст.Загора - Чирпан / Ракитница - / SZR1177 / 0 5.2 5.2 4 задоволително мост - 2 бр.; водосток - 2 бр. задоволително 289 да няма 5.2 не общинска не
3185 Стара Загора Стара Загора SZR1196 66051 / SZR1190, Ловец - Михайлово / Борово - Козаревец - Граница общ. ( Ст.Загора - Чирпан ) - Димитриево / HKV2013 / 0 6.4 6.4 4 добро мост - 2 бр. задоволително 96 не няма не общинска не
3186 Стара Загора Стара Загора SZR1197 66054(1) / ІІІ - 6602, Богомилово - Старозагорски бани / - Малка Верея - Лясково 0 9.1 9.1 4 добро мост - 5 бр.; водосток - 4 бр. задоволително 519 не няма да общинска не
3187 Стара Загора Стара Загора SZR1199 66614 / ІІІ - 6602 / Богомилово - Кирилово - Елхово - Сладък кладенец / ІІІ - 6602 / 0 17.9 17.9 4 добро - 7.100 км; задоволително - 10.800 км мост - 5 бр.; водосток - 3 бр. задоволително 1897 да няма 10.8 не общинска не
3188 Стара Загора Стара Загора SZR1203 М5 / SZR1190, Ст.Загора - Еленино / - м.Мандра баир 0 1.7 1.7 4 добро задоволително не няма не общинска не
3189 Стара Загора Стара Загора SZR1205 66026(1) / II - 66, Нова Загора - Ст.Загора / - Дълбоки 0 3.5 3.5 4 задоволително задоволително 1366 да няма 3.5 не общинска не
3190 Стара Загора Стара Загора SZR1207 5701 (прекласиран 2006 ) / II - 66, Нова Загора - Ст.Загора / Подслон - Хан Аспарухово 0 4 4 4 задоволително мост - 1 бр.; водосток - 2 бр. задоволително 1273 да няма 4 не общинска не
3191 Стара Загора Стара Загора HKV2013 53492 / ІІІ - 663, Зетьово - Димитровград / - Меричлери - Граница общ.( Димитровград - Чирпан ) - Димитриево - Граница общ. ( Чирпан - Стара Загора ) - Михайлово 17.3 20.7 3.4 4 лошо задоволително 362 да няма 3.4 не общинска не
3192 Стара Загора Стара Загора SZR2171 50037(1) / І - 5 / о.п.Стара Загора - Люляк / SZR3084 / 0 15.5 15.5 4 лошо задоволително 42 да няма 15.5 не общинска не
3193 Стара Загора Стара Загора SZR2175 50048 / І - 5, Ст.Загора - Бъдеще / - Памукчии - Християново / SZR1190 / 0 7.7 7.7 4 добро мост - 2 бр.; водосток - 2 бр. задоволително 517 не няма не общинска не
3194 Стара Загора Стара Загора SZR2178 53458 / SLV1033, Загорци - Хан Аспарухово / - Бенковски 0 3.4 3.4 4 задоволително задоволително 88 да няма 3.4 да общинска не
3195 Стара Загора Стара Загора SZR2179 53478 / SZR1042, Пъстрен - Бъдеще / - Стрелец 0 3.4 3.4 4 добро мост - 2 бр. задоволително 123 не няма да общинска не
3196 Стара Загора Стара Загора SZR2180 57005 / ІІ - 66 , Нова Загора - Ст.Загора / - Оряховица / SLV1032 / 0 2.7 2.7 4 добро ЖП прелез - 1 бр.; водосток - 2 бр. задоволително 614 не няма не общинска не
3197 Стара Загора Стара Загора SZR2186 66029(2) / ІІ - 57, Ст.Загора - Сърнево / Могила - Малко Кадиево 0 3.3 3.3 4 добро водосток - 2 бр. задоволително 220 не няма да общинска не
3198 Стара Загора Стара Загора SZR2189 66036, М R / ІІІ - 6602 / - Стара Загора - кв.Дъбрава 0 8.2 8.2 4 задоволително задоволително 800 да няма 8.2 не общинска не
3199 Стара Загора Стара Загора SZR2192 66042 / ІІІ - 6602 / Старозагорски бани - Остра Могила 0 2.8 2.8 4 добро мост - 1 бр. задоволително 93 не няма да общинска не
3200 Стара Загора Стара Загора SZR2194 66044 / ІІІ - 6602, Ст.Загора - Старозагорски бани / - Ново село 0 2.3 2.3 4 задоволително задоволително 69 да няма 2.3 да общинска не
3201 Стара Загора Стара Загора SZR2195 66048 / SZR2192, Старозагорски бани - Остра могила / - Казанка 0 5.8 5.8 4 задоволително мост - 2 бр. задоволително 64 да няма 5.8 да общинска не
3202 Стара Загора Стара Загора SZR2198 66061 / SZR1223, Гита - Димитриево / - Граница общ. ( Чирпан - Ст.Загора ) - Осларка - Самуилово - / HKV2013 / 0.6 4.4 3.8 4 лошо задоволително 146 да няма 3.8 не общинска не
3203 Стара Загора Стара Загора SZR2204 М6 / ІІ - 66, Нова Загора - Ст.Загора / - Хрищени 0 2 2 4 добро задоволително 1818 не няма не общинска не
3204 Стара Загора Стара Загора SZR3084 50037(2) / ІІІ - 5007, Ягода - Зимница / Шаново - Граница общ. ( Мъглиж - Стара Загора ) - Люляк / SZR2171 / 6.9 7 0.1 4 лошо водосток - 1 бр. задоволително 42 да няма 0.1 не общинска не
3205 Стара Загора Стара Загора SZR3172 50039 / SZR2171, Ст.Загора - Люляк / - тел. кула Стара Загора 0 1.2 1.2 4 задоволително водосток - 3 бр. задоволително 42 да няма 1.2 не общинска не
3206 Стара Загора Стара Загора SZR3183 66026(2) / SLV1032 / Дълбоки - х.Морулей 0 6.2 6.2 4 лошо водосток - 4 бр. задоволително да няма 6.2 да общинска не
3207 Стара Загора Стара Загора SZR3206 M2, MM1 / I - 5 / Стара Загора, бул. П. Евтимий - екарисажа 0 1.9 1.9 4 задоволително задоволително да няма 1.9 да общинска не
3212 Стара Загора Стара Загора SZR1225 66064 / ІІ - 66, Ст.Загора - Чирпан / - Яворово 0 2.6 3.25 4 задоволително водосток - 3 бр. задоволително 155 да няма 3.25 да общинска не
ЧИРПАН
3208 Стара Загора Чирпан SZR1196 66051 / SZR1190, Ловец - Михайлово / Борово - Козаревец - Граница общ. ( Ст.Загора - Чирпан ) - Димитриево / HKV2013 / 6.4 7.9 1.5 1 незадоволително 1 задоволително 447 да не 1.5 не регионално
3209 Стара Загора Чирпан SZR1220 53498, 53499 / ІІ - 66 / Чирпан - Ценово - Златна ливада 0 12.1 12.1 1 незадоволително 11 незадоволително 157 да да 12.1 да общинско да
3210 Стара Загора Чирпан SZR1222 66049(1), 66053 / ІІ - 66, Ст.Загора - Чирпан / - Малко Търново - жп гара Свобода - Свобода - / ІІ - 66 / 0 11.8 11.8 1 задоволително 11 задоволително 1287 да не 11.8 не общинско
3211 Стара Загора Чирпан SZR1223 66057 / ІІ - 66, Ст.Загора - Чирпан / - Воловарово - Гита - Димитриево - Граница общ. ( Чирпан - Димитровград ) - Странско - Граница общ. ( Димитровград - Опан ) - Бял Извор - / І - 5 / 0 18 18 1 лошо 12 лошо 1640 да не 18 не общинско да
3213 Стара Загора Чирпан SZR1226 66066 / ІІ - 66, Ст.Загора - Чирпан / - Винарово - Могилово 0 9.2 9.2 1 задоволително- 5.200,добро - 4,000 9 задоволително 162 да да 9.2 да общинско да
3214 Стара Загора Чирпан SZR1227 66604 / ІІІ - 608 / Чирпан - Рупките - Спасово / ІІІ - 608/ 0 7.3 7.3 1 задоволително 9 задоволително 628 да не 7.3 да общинско
3215 Стара Загора Чирпан HKV2013 53492 / ІІІ - 663, Зетьово - Димитровград / - Меричлери - Граница общ.( Димитровград - Чирпан ) - Димитриево - Граница общ. ( Чирпан - Стара Загора ) - Михайлово 8 17.3 9.3 2 лошо 4 лошо 3192 да не 9.3 да общинско
3216 Стара Загора Чирпан SZR2198 66061 / SZR1223, Гита - Димитриево / - Граница общ. ( Чирпан - Ст.Загора ) - Осларка - Самуилово - / HKV2013 / 0 0.6 0.6 2 лошо 1 лошо 890 да не 0.6 не общинско
3217 Стара Загора Чирпан SZR2221 66047 / ІІ - 66, Ст.Загора - Чирпан / - Яздач 0 2.4 2.4 2 задоволително 3 задоволително 132 да не 2.4 да общинско
3218 Стара Загора Чирпан SZR2224 66059(1) / SZR1223, Воловарово - Гита / - Държава 0 3 3 2 незадоволително 2 незадоволително 751 да не 3 да общинско да
3219 Стара Загора Чирпан SZR2228 66608 / ІІІ - 608, Средно градище - Чирпан / - Изворово - Стоян Заимово 0 10.7 10.7 2 незадоволително 5 незадоволително 138 да не 10.7 да общинско
3220 Стара Загора Чирпан SZR3229 М1 / II - 66 , Ст.Загора - Чирпан / - ВП Свобода 0 2.2 2.2 3 задоволително 1 задоволително 1128 да не 2.2 да общинско
3221 Стара Загора Чирпан SZR3231 М5 / III - 664, Чирпан - Партизанин / - хижа Ягач 0 1 1 3 незадоволително 1 незадоволително 462 да не 1 да общинско
3222 Стара Загора Чирпан SZR3232 М6 / III - 664, Чирпан - Партизанин / - Опитен институт 0 1.9 1.9 3 незадоволително 4 незадоволително 462 да не 1.9 да общинско
3223 Стара Загора Чирпан SZR3233 ММ3 / SZR2228, Изворово - Стоян Заимово / - Могилово 0 3.25 3.25 3 незадоволително 3 незадоволително 93 да не 3.25 да общинско
* Забележка:
При описване на състоянието на пътното трасе и/или съоръженията в неговия обхват следва да се опише и километримното разположение на участъците с еднакво състояние.
Таблица за определяне състоянието на настилката на пътните трасета и съоръженията в обхвата им:
Ниво Оценка Повредена площ / в % / Видими данни
1. Отлично 0 няма видими повреди
2. Добро 1-10% забелязват се отделни пукнатини и единични повреди, няма коловози
3. Задоволително 11-30% отделни зони с мрежовидни пукнатини; общо напукана повърхност; коловози с дълбочина до 10 mm; слабо изразени деформации; избил битум
4. Незадоволително 31-50% значителна площ от покритието е повредена; наличие на деформации; коло