одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Уникален идентификатор:  2864aa3f-012b-4f73-b1a2-06a1e288573d

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 11:44:17
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2020-03-18 11:44:17

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.12.2019 г. 23,8 -
    02.12.2019 г. 28,4 -
    03.12.2019 г. 29,9 -
    04.12.2019 г. 44,6 -
    05.12.2019 г. 121,9 2,439
    06.12.2019 г. 34,0 -
    07.12.2019 г. 47,8 -
    08.12.2019 г. 53,2 1,063
    09.12.2019 г. 58,6 1,172
    10.12.2019 г. 63,3 1,266
    11.12.2019 г. 47,3 -
    12.12.2019 г. 25,6 -
    13.12.2019 г. 30,2 -
    14.12.2019 г. 26,3 -
    15.12.2019 г. 48,3 -
    16.12.2019 г. 92,4 1,849
    17.12.2019 г. 79,9 1,599
    18.12.2019 г. 63,3 1,266
    19.12.2019 г. 65,8 1,316
    20.12.2019 г. 58,9 1,177
    21.12.2019 г. 54,4 1,088
    22.12.2019 г. 37,4 -
    23.12.2019 г. 16,0 -
    24.12.2019 г. 16,6 -
    25.12.2019 г. 16,8 -
    26.12.2019 г. 22,1 -
    27.12.2019 г. 22,5 -
    28.12.2019 г. 73,0 1,460
29.12.2019 г. 25,8 -
30.12.2019 г. 26,8 -
31.12.2019 г. 28,7 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 350
Брой регистрирани превишения през месеца: 11
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 42
Средномесечна концентрация: 44,64
Времеви обхват: 95,89 %
ДОАС с-ма 01.12.2019 г. 30,3 -
"Профсъюзи" Силистра
    02.12.2019 г. 37,7 -
    03.12.2019 г. 27,5 -
    04.12.2019 г. 46,5 -
    05.12.2019 г. 49,0 -
    06.12.2019 г. 68,9 1,378
    07.12.2019 г. 37,0 -
    08.12.2019 г. 47,3 -
    09.12.2019 г. 20,9 -
    10.12.2019 г. 45,9 -
    11.12.2019 г. 30,6 -
    12.12.2019 г. 12,7 -
13.12.2019 г. 5,8 -
    14.12.2019 г. 22,2 -
  15.12.2019 г. 6,6 -
    16.12.2019 г.   -
    17.12.2019 г. 37,0 -
    18.12.2019 г. 30,6 -
    19.12.2019 г. 59,1 1,182
    20.12.2019 г. 35,7 -
    21.12.2019 г. 52,2 1,044
    22.12.2019 г. 31,7 -
    23.12.2019 г. 8,4 -
    24.12.2019 г. 7,5 -
    25.12.2019 г. 9,0 -
    26.12.2019 г. 14,3 -
    27.12.2019 г. 17,8 -
28.12.2019 г. 17,1 -
29.12.2019 г. 4,6 -
30.12.2019 г. 14,6 -
31.12.2019 г. 18,1 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 357
Брой регистрирани превишения през месеца: 3
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 8
Средномесечна концентрация: 28,22
Времеви обхват: 97,81 %