одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2018 г.

Уникален идентификатор:  290327ec-6524-477f-896f-79ffac90d45c

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:44:06
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:44:06

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2018 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.3.2018 г. 59.1 1.18
    02.3.2018 г. 79.8 1.60
    03.3.2018 г. 67.7 1.35
    04.3.2018 г. 69.8 1.40
    05.3.2018 г. 58.7 1.17
    06.3.2018 г. 53.1 1.06
    07.3.2018 г. 38.2 -
    08.3.2018 г. 44.4 -
    09.3.2018 г. 22.0 -
    10.3.2018 г. 37.0 -
    11.3.2018 г. 41.0 -
    12.3.2018 г. 50.1 1.00
    13.3.2018 г. 32.8 -
    14.3.2018 г. 22.4 -
    15.3.2018 г. 48.1 -
    16.3.2018 г. 45.6 -
    17.3.2018 г. 36.3 -
    18.3.2018 г. 22.8 -
    19.3.2018 г. 30.0 -
    20.3.2018 г. 38.5 -
    21.3.2018 г. 48.2 -
    22.3.2018 г. 33.8 -
    23.3.2018 г. 24.5 -
    24.3.2018 г. 41.6 -
    25.3.2018 г. 64.3 1.29
    26.3.2018 г. 48.7 -
    27.3.2018 г. 44.3 -
    28.3.2018 г. 79.2 1.58
29.3.2018 г. 76.0 1.52
30.3.2018 г. 52.3 1.05
31.3.2018 г. 41.8 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 90
Брой регистрирани превишения през месеца: 11
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 32
Средномесечна концентрация: 46.83
Времеви обхват: 100%
ДОАС с-ма 01.3.2018 г. 54.1 1.08
"Профсъюзи" Силистра
    02.3.2018 г. 42.1 -
    03.3.2018 г. 35.3 -
    04.3.2018 г. 47.2 -
    05.3.2018 г. 29.6 -
    06.3.2018 г. 29.8 -
    07.3.2018 г. 11.8 -
    08.3.2018 г. 15.3 -
    09.3.2018 г. 11.3 -
    10.3.2018 г. 20.5 -
    11.3.2018 г. 22.2 -
    12.3.2018 г. 15.6 -
13.3.2018 г. 7.0 -
    14.3.2018 г. 8.7 -
  15.3.2018 г. 6.1 -
    16.3.2018 г. 4.7 -
    17.3.2018 г. 11.5 -
    18.3.2018 г. 0.4 -
    19.3.2018 г. 14.6 -
    20.3.2018 г. 13.7 -
    21.3.2018 г. 17.6 -
    22.3.2018 г. 29.9 -
    23.3.2018 г. 7.0 -
    24.3.2018 г. 19.1 -
    25.3.2018 г. 40.3 -
    26.3.2018 г. 18.6 -
    27.3.2018 г. 10.9 -
28.3.2018 г. 33.0 -
29.3.2018 г. 25.9 -
30.3.2018 г. 19.6 -
31.3.2018 г. 14.0 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 90
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 1
Средномесечна концентрация: 20.56
Времеви обхват: 100%