одобрен

Приети и обработени сигнали в РИОСВ Шумен през м. юли 2018 г.

Уникален идентификатор:  2973260a-6eb2-4443-83d5-9eaf1194a82e

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-08-03 13:27:27
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2018-10-15 11:56:35
  • Последно променил: migrate_data

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Юли 2018 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 04.07.2018г. С-52/ 04.07.2018 Паднало малко щъркелче от гнездо в с. Алваново, общ. Търговище РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол № ПП-48/04.07.2018г., при която се установи, че птицата няма видими външни наранявания, но не може да лети. Щъркелът е изпратен за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала е уведомен по телефона за резултата от извършената проверка.
2 05.07.2018г. С-53/ 06.07.2018 Кълвач със счупено крило в гр. Шумен РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол № КБ-15/05.07.2018г., при която се установи, че птицата няма видими външни наранявания, но не може да лети. Кълвачът е изпратен за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала е уведомен по телефона за резултата от извършената проверка.
3 06.07.2018г. С-54/06.07.18 Съществуващ теч на отпадни промишлени води в имотите на жалбоподателите Община Шумен „ВиК-Шумен“ООД Жалбата е препратена за решаване по компетентност до Община Шумен и „ВиК-Шумен“ ООД. Получен е отговор от „ВиК- Шумен“ ООД с Вх.№ ОА-1188/01.08.2018г., в който ни уведомяват, че канализационният канал е собственост на общината и отговорността за премахване на проблема е на общ. Шумен. Писмото е изпратено до Общ. Шумен и до жалбоподателите.
4 10.07.2018г. С-55/10.07.2018 Подаден сигнал от МБ Шумен за възникнал инцидент с товарен автомобил и възможност за замърсяване РИОСВ Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол №РБ-30 от 10.07.2018г.Установено е, че на главен път Шумен – Бургас II 73 на входа на с. Радко Димитриево , посока към гр. Шумен е възникнал инцидент , обръщане на камион и има изсипване на част от стоката, порцелан, фаянсови изделия, картонени опаковки. нямаше следи от замърсяване с гориво. В момента се извършваше претоварване на стоката от обърнатия камион в друг. Камиона е на турска фирма с представителство в Шумен, пренасяла е стока за „Икеа“ Русия. Присъствали на проверката бяха и представители на подателя на сигнала Митническо бюро Шумен и МВР гр. Шумен. Дадено е предписание на фирмата собственик на обърнатия камион за почистване на мястото на инцидента.
5 16.07.2018г. С-56/ 16.07.2018 Намерено паднало малко лястовиче заедно с гнездото – гр. Шумен РИОСВ Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол № ДС-24/16.07.2018г., при която се установи, че птицата е от вида Градска лястовица, без видими външни наранявания, но е все още малка и не може да лети. В тази връзка лястовичето е изпратено за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя присъства по време на проверката.
6 18.07.2018г. С-57/18.07.2018 Намерен Малък воден бик с ранено краче в гр. Плиска РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол № ПС-37/18.07.2018г., при която се установи, че птицата е жизнена, с ранен крак и не може да лети. В тази връзка е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателя присъства по време на проверката.
7 24.07.2018г. 58-С/24.07.2018 Събиране и неправилно съхранение на НУБА РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място с КП № ПП-55 от 27.07.2018. На място е установено, че площадката не отговаря на изискванията на наредбата за НУБА. Няма работен лист за класификация на отпадъка, няма заверена в РИОСВ – Шумен отчетна книга по приложение № 1. Дадени са 2 бр. предписания: 1. Да се подадат за утвърждаване работни листове за отпадък от НУБА и да се завери отчетна книга по приложение № 1 от Наредба 1 със срок на изпълнение до 10.08.2018 и № 2. Площадката за съхранение на НУБА да се приведе в съответствие с изискванията на чл. 43 от Наредба за батерии и акумулатори Срок: 10.08.2018.
Подателят на сигнала е уведомен по имейла за резултата от проверката.