одобрен

SEBRA_06.06.19

Уникален идентификатор:  29a8bcd9-9345-4696-b87e-65a14d257291

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 15:37:46
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-06-12 15:37:46

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 128 79437.95
18 xxxx Други разходи 4 2820.35
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 15999.31
90 xxxx Възстановени приходи 1 250.5
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 29.34
Общо: 141 98537.45
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 29.34
Общо: 3 29.34
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1741.31
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 675.31
Общо: 6 2416.62
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 4743.92
Общо: 6 4743.92
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 194
Общо: 1 194
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 2408.21
18 xxxx Други разходи 2 2432.35
Общо: 12 4840.56
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1008.02
Общо: 8 1008.02
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 1764.28
Общо: 14 1764.28
ОДЗ Разград ( 0220170009 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 354.55
Общо: 3 354.55
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 2314.6
Общо: 7 2314.6
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1562.91
Общо: 3 1562.91
ОДЗ София област ( 0220230005 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 8668.33
Общо: 10 8668.33
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 4772.72
Общо: 9 4772.72
ОДЗГ Търговище ( 0220250001 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1174.85
Общо: 2 1174.85
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1284.1
Общо: 5 1284.1
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 768.16
Общо: 2 768.16
ИАГ ( 022100**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 12.5
Общо: 1 12.5
БАБХ ( 022250**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 5000
Общо: 1 5000
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 5644.61
Общо: 3 5644.61
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 9696.02
Общо: 3 9696.02
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 31 23978.92
18 xxxx Други разходи 1 194
Общо: 32 24172.92
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 26.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 15324
Общо: 5 15350.4
НССЗ ( 0229110000 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 304.54
Общо: 1 304.54
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 825.48
Общо: 1 825.48
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 06.06.2019 - 06.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1383.52
90 xxxx Възстановени приходи 1 250.5
Общо: 3 1634.02
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )