одобрен

Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Общинска администрация град Първомай

Уникален идентификатор:  29c39955-4b23-49ce-ac86-dc318b8528a4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-08 15:59:07
  • Създаден от: ana_nikolova
  • Последна промяна: 2019-03-08 15:59:07