одобрен

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 година

Уникален идентификатор:  2a155448-2a0a-4e2b-80bf-a8d4be1c781b

Описание:

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 година

околна среда РИОСВ - Благоевград регионален доклад

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-10-14 15:40:46
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-10-14 15:40:46