одобрен

Община Златица - Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 2020

Уникален идентификатор:  2a5e8b9e-fc0c-42f1-9c72-99ad0bb3069e

Описание:

Община Златица - Удостоверения за въвеждане в експлоатация - 2020

zlatica златица община празен регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 16:22:09
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-06-19 16:22:09

Вх.№ и дата на искането

Дата на издаване

Обект

№ на имота

Възложител

Населено мяста

1 94Д-165-1 24.01.2020г. 03.02.2020г. "Едноетажна жилищна сграда с тавански помещения" УПИ XVI-82 кв.12 Д.Илиев Село Църквище
2 94Т-193-1 21.01.2020г. 10.02.2020г. "Жилищна сграда с допълващо застроявяне-гараж и работилница" УПИ III-109,110 кв.13 Т . Савов Село Църквище
3 94П-07-1 15.01.2020г. 10.02.2020г. "Жилищна сграда" ПИ 31044.503.435 П.Василев Град Златица
4 94Ф-14-1 31.01.2020г. 10.02.2020г. "Преустройство на кафе-сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати" ПИ 31044.504.181 Ф. Ангелов Град Златица
5 94Р-179-2 18.03.2020г. 13.04.2020г. "Еднофамилна,едноетажна жилищна сграда " ПИ 31044.504.89 Р.Бояджиев Град Златица
6 94И-157-1 25.09.2019г. 94И-157-1-1 01.06.2020г. 08.06.2020г. "Еднофамилна,едноетажна жилищна сграда " ПИ 31044.502.112 И. Робов и Р. Иванова Град Златица