одобрен

информация за прекратените ППС по категория в периода от 01.01.2019 до 30.11.2019

Уникален идентификатор:  2a656007-cf3e-49d0-b8fc-b9d478fd75de

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 11:09:45
  • Създаден от: vehicle_registration
  • Последна промяна: 2019-12-02 11:09:45

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА за периода 01.01.2019-30.11.2019

Категория брой
L1Е 519
L2Е 6
L3Е 1167
L4Е 13
L5Е 5
L6Е 6
L7Е 58
L1Е-В 7
L3Е-А1 25
L3Е-А1Е 13
L3Е-А1Т 5
L3Е-А2 34
L3Е-А2Е 2
L3Е-А2Т 3
L3Е-А3 25
L3Е-А3Е 4
L3Е-А3Т 4
L5Е-А 12
L7Е-В2 1
L7Е-С 1
L1 623
L2 6
L3 1432
L4 7
L5 5
M1 396817
M2 1143
M3 2003
N1 39119
N2 9193
N3 17693
O1 424
O2 631
O3 77
O4 1788
T 1931
OT 1
OT1 5
OT2 4
OT3 79
OT4 20
Без категория 16981
Общо 491892