одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.

Уникален идентификатор:  2a879c35-d439-438f-8893-6f8f54e8d3e9

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:52:32
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:52:32

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[μg/m³] (50 µg/m3)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.10.2018 г. 27,9 -
    02.10.2018 г. 29,0 -
    03.10.2018 г. 33,3 -
    04.10.2018 г. 40,5 -
    05.10.2018 г. 40,5 -
    06.10.2018 г.  - -
    07.10.2018 г.  - -
    08.10.2018 г.  - -
    09.10.2018 г.  - -
    10.10.2018 г. 53,4 1,069
    11.10.2018 г. 52,2 1,044
    12.10.2018 г. 54,0 1,080
    13.10.2018 г. 53,2 1,064
    14.10.2018 г. 48,6 -
    15.10.2018 г. 44,0 -
    16.10.2018 г. 66,7 1,333
    17.10.2018 г. 54,7 1,094
    18.10.2018 г. 54,3 1,086
    19.10.2018 г. 72,8 1,455
    20.10.2018 г. 60,7 1,214
    21.10.2018 г. 64,3 1,286
    22.10.2018 г. 49,1 -
    23.10.2018 г. 54,1 1,081
    24.10.2018 г. 41,9 -
    25.10.2018 г. 17,7 -
    26.10.2018 г. 24,7 -
    27.10.2018 г. 36,5 -
    28.10.2018 г. 31,9 -
29.10.2018 г. 31,9 -
30.10.2018 г. 45,2 -
31.10.2018 г. 88,3 1,766
Брой регистрирани данни през месеца: 27
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 300
Брой регистрирани превишения през месеца: 12
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 52
Средномесечна концентрация: 47.1
Времеви обхват: 98.7%
ДОАС с-ма 14,2 -
Силистра 01.10.2018 г.
"Профсъюзи"
    02.10.2018 г. 11,3 -
    03.10.2018 г. 13,6 -
    04.10.2018 г. 14,2 -
    05.10.2018 г. 12,5 -
    06.10.2018 г. 11,4 -
    07.10.2018 г. 15,2 -
    08.10.2018 г. 12,0 -
    09.10.2018 г. 26,3 -
    10.10.2018 г. 25,8 -
    11.10.2018 г. 33,2 -
    12.10.2018 г. 30,2 -
13.10.2018 г. 24,0 -
    14.10.2018 г. 16,9 -
  15.10.2018 г. 22,9 -
    16.10.2018 г. 36,8 -
    17.10.2018 г. 38,3 -
    18.10.2018 г. 30,7 -
    19.10.2018 г. 27,9 -
    20.10.2018 г. 37,0 -
    21.10.2018 г. 40,9 -
    22.10.2018 г. 23,5 -
    23.10.2018 г. 24,2 -
    24.10.2018 г. 14,5 -
    25.10.2018 г. 3,5 -
    26.10.2018 г. 9,9 -
    27.10.2018 г. 9,8 -
28.10.2018 г. 7,7 -
29.10.2018 г. 12,2 -
30.10.2018 г. 35,4 -
31.10.2018 г. 43,5 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 304
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 1
Средномесечна концентрация: 21.9
Времеви обхват: 100%