одобрен

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от ЕС - ДЕС към 31-12-2017

Уникален идентификатор:  2a8cd660-b698-4ae3-b72d-56f0fcbe551f

2017 бюджет Неделино Община Неделино Nedelino Municipality Nedelino

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-07 14:45:58
  • Създаден от: simeon_rodopski
  • Последна промяна: 2019-03-07 14:45:58
Няма информация за показване