одобрен

Регистър на доставчиците на социални услуги

Уникален идентификатор:  2a97b078-da71-4c3f-a307-1ba5b4fc952e

регистър социални социални услуги Агенция за социално подпомагане Регистър на доставчиците на социални услуги

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 14:15:14
  • Създаден от: vesela_minkovska
  • Последна промяна: 2019-03-29 14:15:14
записа на страница

Доставчик

ЕИК

Удостове-рение №

Издадено/преиздадено на:

Дата навписване

Седалищенаселено място

Седалищеадрес

Социалнауслуга

Дата назаличаване

Заповед зазаличаване

Дата на заповед зазаличаване

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ" 175286100 01430-0001 04.06.2015 17.06.2015 гр. СОФИЯ, Столична, София - град КВ. "ВИТОША", УЛ. "БРАТЯ ЧАКРИН" № 12Б, ОФИС 4 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА - - -
СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ" 175286100 01430-0002 14.04.2016, 13.03.2019 15.04.2016 гр. СОФИЯ, Столична, София - град Р-Н "ЛОЗЕНЕЦ", УЛ. "БРАТЯ ЧАКРИН" № 12Б, ОФИС 4 Мобилен център за работа с деца - - -
СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ КА СПОРТ" 175286100 01430-0003 14.03.2019 14.03.2019 гр. СОФИЯ, Столична, София - град Р-Н "ЛОЗЕНЕЦ", УЛ. "БРАТЯ ЧАКРИН" № 12Б, ОФИС 4 Център за настаняване от семеен тип, адаптиран за нуждите на тийнейджъри употребяващи психоактивни вещества - - -
"1 - КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ" ЕООД 202564293 01235-0001 20.05.2013 15.07.2013 гр. ПЛОВДИВ УЛ "ХЪШОВСКА" № 7, ЕТ. 4 Личен асистент за възрастни хора - - -
"1 - КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ" ЕООД 202564293 01235-0002 21.05.2013 15.07.2013 гр. ПЛОВДИВ УЛ "ХЪШОВСКА" № 7, ЕТ. 4 Домашен помощник за възрастни хора - - -
"1 - КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ" ЕООД 202564293 01235-0003 21.05.2013 15.07.2013 гр. ПЛОВДИВ УЛ "ХЪШОВСКА" № 7, ЕТ. 4 Домашен социален патронаж - - -
"1 - КОМПЛЕКСЕН ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ" ЕООД 202564293 01235-0004 21.05.2013 15.07.2013 гр. ПЛОВДИВ УЛ "ХЪШОВСКА" № 7, ЕТ. 4 Обществени трапезарии - - -
"100ТИНКИ" ЕООД 202481883 01216-0007 04.02.2016 13.05.2016 с. РАДИШЕВО, Плевен УЛ. "РОДОПИ" № 6 Личен асистент за възрастни хора - - -
"100ТИНКИ" ЕООД 202481883 01216-0008 04.02.2016 13.05.2016 с. РАДИШЕВО, Плевен УЛ. "РОДОПИ" № 6 Социален асистент за възрастни хора - - -
"100ТИНКИ" ЕООД 202481883 01216-0009 04.02.2016 13.05.2016 с. РАДИШЕВО, Плевен УЛ. "РОДОПИ" № 6 Домашен помощник за възрастни хора - - -
"24 ЧАСА БГ - АУТ" ЕООД 202297132 01719-0001 26.05.2016 31.05.2016 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" № 17, ЕТ. 1, АП. 1 Домашен помощник за възрастни хора - - -
"24 ЧАСА БГ - АУТ" ЕООД 202297132 01719-0002 26.05.2016 31.05.2016 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ" № 17, ЕТ. 1, АП. 1 Личен асистент за възрастни хора - - -
EТ "ЧАВДАР ТРАЙКОВ - НЕВЕН 2000" 101535576 01722-0001 26.05.2016 31.05.2016 гр. БЛАГОЕВГРАД УЛ. "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" № 1, ЕТ. 1 Обществени трапезарии - - -
"А 2017" ЕООД 204718203 01965-0001 17.08.2017 17.08.2017 гр. ВАРНА Р-Н "ПРИМОРСКИ", Ж.К. "ЧАЙКА", БЛ. 17, ВХ. Е, ЕТ. 3, АП. 58 Дом за стари хора - - -
"А 2017" ЕООД 204718203 01965-0002 17.08.2017 17.08.2017 гр. ВАРНА Р-Н "ПРИМОРСКИ", Ж.К. "ЧАЙКА", БЛ. 17, ВХ. Е, ЕТ. 3, АП. 58 Дом за пълнолетни лица с деменция - - -
"А 2017" ЕООД 204718203 01965-0003 17.08.2017 17.08.2017 гр. ВАРНА Р-Н "ПРИМОРСКИ", Ж.К. "ЧАЙКА", БЛ. 17, ВХ. Е, ЕТ. 3, АП. 58 Дом за пълнолетни лица с психични разстройства - - -
"А 2017" ЕООД 204718203 01965-0004 17.08.2017 17.08.2017 гр. ВАРНА Р-Н "ПРИМОРСКИ", Ж.К. "ЧАЙКА", БЛ. 17, ВХ. Е, ЕТ. 3, АП. 58 Център за социална рехабилитация и интеграция - - -
"А 2017" ЕООД 204718203 01965-0005 01.06.2018 01.06.2018 гр. ВАРНА Р-Н "ПРИМОРСКИ", Ж.К. "ЧАЙКА", БЛ. 17, ВХ. Е, ЕТ. 3, АП. 58 Домашен социален патронаж - - -
"АБЕНДРОТ" ЕООД 203033915 01341-0005 29.09.2014 03.10.2014 гр. БАНКЯ, Столична, София - град УЛ. "СЛИВНИЦА" № 9 ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - - -
"АБЕНДРОТ" ЕООД 203033915 01341-0006 29.09.2014 03.10.2014 гр. БАНКЯ, Столична, София - град УЛ. "СЛИВНИЦА" № 9 Дом за стари хора - - -
"АБЕНДРОТ" ЕООД 203033915 01341-0007 27.04.2017 27.04.2017 гр. БАНКЯ, Столична, София - град УЛ. "СЛИВНИЦА" № 9 Дневен център за стари хора - - -
"АВИДА-ХОСП" ООД 204019740 01708-0001 11.05.2016 18.05.2016 гр. ДУПНИЦА, Кюстендил УЛ. "ИВАН ШИШМАН" № 70, ВХ. А, ЕТ. 1 Социален асистент за възрастни хора - - -
"АВИДА-ХОСП" ООД 204019740 01708-0002 11.05.2016 18.05.2016 гр. ДУПНИЦА, Кюстендил УЛ. "ИВАН ШИШМАН" № 70, ВХ. А, ЕТ. 1 Домашен помощник за възрастни хора - - -
"АГГ ГРУП" ЕООД 175242303 01906-0001 23.03.2017 23.03.2017 с. КОШАРИЦА, Несебър, Бургас Ж.К. К.К. "СЛЪНЧЕВ БРЯГ", В.З. "ЧОЛАКОВА ЧЕШМА", УЛ. "РОДОПИ" № 31 Дом за стари хора - - -
Показва 1 до 25 от общо 5445 записа