одобрен

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем в землищата на Община Брацигово

Уникален идентификатор:  2a9c7923-a9e7-4f41-af2d-83d5d2a08434

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 10:12:03
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-02-26 15:25:54
  • Последно променил: antonio_andreev_kolev

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем в землищата на Община Брацигово

Землище Имот № НТП Дка/кв.м № на договор От дата До дата Наемна цена
1. с.Исперихово 26002 нива 39.004 дка. Д-99/02.10.2017 2017/10/02 2027/10/02 936.10
2. с.Исперихово 10001 нива 64.993 дка. Д-169/11.10.2016 2016/10/11 2026/10/11 1716.00
3. с.Исперихово 8001 нива 368.354 дка. Д-32/24.04.2015 2015/04/24 2025/04/24 9577.10
4. с.Исперихово 9002 нива 51.994 дка. Д-34/24.04.2015 2015/04/24 2025/04/24 1144.00
5. с.Исперихово 9001 нива 49.498 дка. Д-33/24.04.2015 2015/04/24 2025/04/24 1881.00
6. с.Бяга 31011 нива 2.962 дка. Д-160/08.10.2014 2014/10/08 2024/10/08 59.24
66033 нива 11.269 дка. 225.38
67009 нива 2.148 дка. 42.96
77008 нива 2.672 дка. 53.44
103776 нива 1.497 дка. 29.94
103777 нива 1.502 дка. 30.04
111009 нива 1.835 дка. 36.70
131013 нива 2.311 дка. 46.22
168017 нива 1.825 дка. 36.50
168025 нива 24.775 дка. 495.50
7. с.Жребичко 29522.2.267 нива 64612 кв.м Д-97/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 2016.30
8. с.Жребичко 29522.2.177 нива 27.259 Д-98/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 915.89
9. с.Жребичко 29522.2.208 нива 30363 кв.м Д-99/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 1020.60
10 с.Жребичко 29522.2.180 нива 12263 кв.м Д-100/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 441.45
11 с.Жребичко 29522.2.229 нива 30457 кв.м Д-101/12.12.2018 2018/12/12 2023/12/12 1242.70
12 с.Исперихово 118001 нива 3.999 дка Д-154/27.11.2012 2012/11/27 2022/11/27 95.97
13 с.Исперихово 25027 нива 20.010 дка Д-155/27.11.2012 2012/11/27 2022/11/27 480.24
14 с.Исперихово 85011 нива 15.001 дка Д-156/27.11.2012 2012/11/27 2022/11/27 360.02
15 с.Жребичко 29522.1.109 нива 48831 кв.м Д-47/21.06.2019 2019/06/21 2024/06/21 1289.13
16 с.Жребичко 29522.1.318 нива 47379 кв.м. Д-46/21.06.2019 2019/06/21 2024/06/21 1250.81
17 гр.Брацигово 06207.1.27 нива 3679 кв.м Д-92/15.10.2019 2019/10/15 2024/10/15 88.30
18 с.Исперихово 13003 нива 1,884 дка. Д-73/19.9.2019 2019/09/19 2020/09/30 45.22
13008 нива 2,775 дка. 66.6
14018 нива 1,142 дка. 27.41
14020 нива 3,953 дка. 94.87
16012 нива 1,312 дка. 31.49
16016 нива 3,066 дка. 73.58
17002 нива 2,188 дка. 52.51
19018 нива 1,847 дка. 44.33
20018 нива 2,067 дка. 49.61
25010 нива 3,455 дка. 82.92
27002 нива 4,599 дка. 110.38
32010 нива 7,005 дка. 168.12
40021 нива 2,001 дка. 48.02
44009 нива 1,5 дка. 36
51006 нива 1,703 дка. 40.87
56001 нива 8,973 дка. 215.35
58033 нива 1,003 дка. 24.07
61007 нива 2,136 дка. 51.26
61009 нива 8 дка. 192
61016 нива 2,504 дка. 60.1
63006 нива 9,033 дка. 216.79
64010 нива 1,298 дка. 31.15
78006 нива 3,857 дка. 92.57
82006 нива 2,196 дка. 52.7
85012 нива 2,001 дка. 48.02
114011 нива 3,3 дка. 79.2
117008 нива 2,325 дка. 55.8
117009 нива 4,515 дка. 108.36
117021 нива 2,501 дка. 60.02
118005 нива 1,213 дка. 29.11
122007 нива 1,004 дка. 24.1
124001 нива 1,536 дка. 36.86
126001 нива 2,495 дка. 59.88
130007 нива 3,448 дка. 82.75
149023 нива 1,496 дка. 35.9