одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  2aff453f-9dc2-4adc-9962-074167b04e2e

Описание:

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-11 16:24:31
  • Създаден от: doroteya_hristova
  • Последна промяна: 2019-06-11 16:24:31

Разпределение пасища,мери от ОПФ за индивидуално ползване 2018-2019 год.

Землище № на ПИ Кадастрален идентификатор на имота по КРР НТП съкращение площ на имота дка Ползвател мери и пасища Декари
Александър Стамболийски 00360.0.27 00360.63.27 Пасище, мера 188.596 Добромир Кирчев Танков 118.000
Александър Стамболийски 00360.0.3 00360.4.26 Пасище, мера 178.556 Ивелин Митков Борисов 166.000
Александър Стамболийски 00360.0.33 00360.21.33 Пасище, мера 369.202 Ивелин Митков Борисов 369.000
Александър Стамболийски 00360.0.38 00360.45.38 Пасище, мера 46.941 Ивелин Митков Борисов 43.000
Александър Стамболийски 00360.0.40 00360.18.40 Пасище, мера 70.677 Ивелин Митков Борисов 66.000
Александър Стамболийски 00360.0.54 00360.63.54 Пасище, мера 405.964 Ивелин Митков Борисов 395.000
Александър Стамболийски 00360.0.66 00360.72.66 Пасище, мера 89.246 Ивелин Митков Борисов 86.000
Александър Стамболийски 00360.0.81 00360.63.81 Пасище, мера 484.677 Ивелин Митков Борисов 420.000
Александър Стамболийски 00360.0.93 00360.101.93 Пасище, мера 59.270 Георги Станчев Даков 59.270
Александър Стамболийски 00360.0.94 00360.98.94 Пасище, мера 61.617 Добромир Кирчев Танков 61.000
Александър Стамболийски 00360.55.2 00360.105.22 Пасище, мера 161.494 Георги Стефанов Великов 80.000
Александър Стамболийски 00360.55.2 00360.105.22 Пасище, мера Димитрин Митков Димитров 80.000
Балканци 02484.98.2 02484.98.2 Пасище, мера 405.235 Светослав Койчев Станев 284.300
Балканци 02484.98.2 02484.98.2 Пасище, мера Светослав Койчев Станев 90.000
Бежаново 03157.19.1 03157.19.1 Пасище, мера 96.318 Шабан Рамадан Мехмед 60.300
Бежаново 03157.22.5 03157.22.5 Пасище, мера 65.112 Шабан Рамадан Мехмед 59.500
Бежаново 03157.25.1 03157.25.1 Пасище, мера 395.923 Стефан Петров Стефанов 300.000
Бежаново 03157.27.1 03157.27.1 Пасище, мера 153.282 Шабан Рамадан Мехмед 150.000
Бежаново 03157.42.1 03157.42.1 Пасище, мера 426.280 Шабан Рамадан Мехмед 426.500
Бежаново 03157.8.2 03157.8.2 Пасище, мера 175.710 Шабан Рамадан Мехмед 175.700
Бежаново 03157.9.1 03157.9.1 Пасище, мера 41.796 Шабан Рамадан Мехмед 41.800
Василево 10183.0.121 10183.125.121 Пасище, мера 20.197 Стан-1 ЕООД 20.197
Василево 10183.0.54 10183.13.54 Пасище, мера 155.944 Надежда Адриянова Райчева 150.000
Василево 10183.0.64 10183.13.64 Пасище, мера 346.944 Стан-1 ЕООД 346.944
Василево 10183.114.1 10183.114.1 Пасище, мера 300.896 Стан-1 ЕООД 300.986
Василево 10183.0.85 10183.17.85 Пасище, мера 10.883 Стан-1 ЕООД 10.883
Василево 10183.0.71 10183.72.71 Пасище, мера 21.883 Надежда Адриянова Райчева 20.000
Великово 10422.0.57 10422.60.57 Пасище, мера 209.994 Емин Исмаил Идрис 130.000
Великово 10422.0.58 10422.55.58 Пасище, мера 72.262 Сали Мохамед Сали 50.300
Великово 10422.0.93 10422.89.93 Пасище, мера 31.888 Сали Мохамед Сали 13.300
Генерал Тошево 14711.0.111 14711.14.118 Пасище, мера 95.719 Ролес АД 91.100
Генерал Тошево 14711.0.251 14711.235.251 Пасище, мера 139.077 Петър Канев Петров 28.000
Генерал Тошево 14711.0.87 14711.14.112 Пасище, мера 77.607 Ролес АД 65.600
Генерал Тошево 14711.0.95 14711.16.102 Пасище, мера 126.237 Ролес АД 93.600
Генерал Тошево 14711.422.2 14711.422.2 Пасище, мера 148.445 Петър Канев Петров 95.000
Горица 18575.107.1 18575.107.1 Пасище, мера 226.179 Васил Георгиев Василев 144.000
Горица 18575.107.1 Пасище, мера Танко Киров Танков 82.000
Градини 17511.0.2 17511.14.22 Пасище, мера 17.432 Левал ЕООД 17.444
Градини 17511.0.27 17511.75.27 Пасище, мера 113.172 Левал ЕООД 113.172
Градини 17511.0.30 17511.30.30 Пасище, мера 23.449 Левал ЕООД 23.449
Градини 17511.0.39 17511.30.39 Пасище, мера 75.234 Левал ЕООД 75.234
Градини 17511.0.38 17511.30.38 Пасище, мера 48.155 Левал ЕООД 48.155
Дъбовик 24339.0.264 24339.125.45 Пасище, мера 18.154 Димитър Костов Иванов 12.000
Дъбовик 24339.126.2 24339.126.2 Пасище, мера 193.137 Димитър Костов Иванов 188.000
Житен 29444.0.26 29444.40.26 Пасище, мера 398.043 Борислав Стоянов Стоянов 86.500
Житен 29444.0.26 Пасище, мера Левал ЕООД 161.543
Житен 29444.0.34 29444.93.34 Пасище, мера 222.340 Левал ЕООД 222.340
Житен 29444.0.38 29444.40.38 Пасище, мера 21.867 Левал ЕООД 21.867
Житен 29444.0.75 29444.97.75 Пасище, мера 20.111 Борислав Стоянов Стоянов 13.500
Житен 29444.0.78 29444.77.78 Пасище, мера 106.545 Левал ЕООД 106.545
Зограф 31303.21.5 31303.21.5 Пасище, мера 277.666 Васил Георгиев Василев 160.000
Зограф 31303.21.5 Пасище, мера Димитър Костов Иванов 117.000
Изворово 32467.0.131 32467.132.22 Пасище, мера 294.345 Георги Стоянов Георгиев 100.000
Изворово 32467.0.131 Пасище, мера Свилен Тодоров Славов 76.000
Изворово 32467.0.179 32467.116.1 Пасище, мера 223.230 Георги Стоянов Георгиев 50.000
Изворово 32467.0.179 Пасище, мера Свилен Тодоров Славов 130.000
Изворово 32467.0.37 32467.24.2 Пасище, мера 107.750 Тодор Стоянов Колев 83.200
Изворово 32467.0.47 32467.32.4 Пасище, мера 48.626 Тодор Стоянов Колев 40.000
Изворово 32467.0.59 32467.58.1 Пасище, мера 70.202 Свилен Тодоров Славов 22.000
Изворово 32467.0.67 32467.66.67 Пасище, мера 106.885 Свилен Тодоров Славов 63.000
Изворово 32467.8.2 32467.8.2 Пасище, мера 277.561 Тодор Стоянов Колев 116.800
Изворово 32467.8.2 Пасище, мера Тодор Стоянов Колев 35.000
Изворово 32467.8.2 Пасище, мера Свилен Тодоров Славов 35.000
Изворово 32467.107.2 32467.107.2 Пасище, мера 204.666 Свилен Тодоров Славов 204.000
Йовково 34045.54.220 Пасище 314.999 Хабиб Мехмед Генча 148.000
Йовково 34045.54.210 Пасище 142.673 Хабиб Мехмед Генча 30.000
Калина 35393.0.98 35393.120.98 Пасище, мера 78.495 Мохамед Сали Юсеин 66.000
Калина 35393.120.3 35393.120.3 Пасище, мера 116.824 Емин Исмаил Идрис 45.000
Калина 35393.127.36 35393.127.36 Пасище, мера 168.977 Мохамед Сали Юсеин 160.000
Кардам 36467.0.105 36467.97.105 Пасище, мера 42.276 Добруджански зем.институт 20.000
Кардам 36467.0.161 36467.159.161 Пасище, мера 156.301 Ертол Кемалдинов Тефиков 130.000
Кардам 36467.0.219 36467.220.219 Пасище, мера 181.340 Никола Няголов Василев 87.500
Кардам 36467.0.219 Пасище, мера Ертол Кемалдинов Тефиков 27.000
Кардам 36467.0.25 36467.21.25 Пасище, мера 241.438 Ертол Кемалдинов Тефиков 80.200
Кардам 36467.0.25 Пасище, мера Добруджански зем.институт 50.000
Кардам 36467.0.27 36467.29.78 Пасище, мера 179.260 Добруджански зем.институт 82.000
Кардам 36467.200.3 36467.200.3 Пасище, мера 813.741 Ертол Кемалдинов Тефиков 548.000
Кардам 36467.200.3 Пасище, мера Жана Димитрова Ненчева 110.000
Кардам 36467.200.3 Пасище, мера Николина Георгиева Атанасова 110.000
Кардам 36467.97.1 36467.97.1 Пасище, мера 46.815 Добруджански зем.институт 24.000
Кардам 36467.97.2 36467.97.2 Пасище, мера 384.332 Добруджански зем.институт 98.000
Конаре 38217.12.124 38217.12.124 Пасище, мера 130.573 Георги Генов Янев 100.000
Конаре 38217.12.124 Пасище, мера Георги Георгиев Генов 30.000
Конаре 38217.18.100 38217.18.100 Пасище, мера 47.973 Георги Георгиев Генов 28.000
Къпиново 40885.0.89 40885.108.89 Пасище, мера 137.299 Васил Георгиев Василев 70.700
Къпиново 40885.0.89 40885.108.89 Пасище, мера 137.299 Васил Георгиев Василев 60.000
Люляково 44714.10.1 44714.10.1 Пасище, мера 130.201 Петранка Янкова Вълчева 130.000
Люляково 44714.23.4 44714.23.4 Пасище, мера 18.327 Петранка Янкова Вълчева 18.000
Люляково 44714.23.6 44714.23.6 Пасище, мера 109.358 Петранка Янкова Вълчева 105.700
Малина 46351.0.100 46351.19.100 Пасище, мера 3.012 Васил Ганчев Василев 3.000
Малина 46351.0.101 46351.19.101 Пасище, мера 222.211 Атче Халилова Мюстеджебова 109.300
Малина 46351.0.101 Пасище, мера Васил Ганчев Василев 99.100
Малина 46351.0.67 46351.18.67 Пасище, мера 42.171 Атче Халилова Мюстеджебова 39.549
Малина 46351.0.80 46351.106.80 Пасище, мера 249.795 Васил Ганчев Василев 249.000
Малина 46351.0.70 46351.17.70 Пасище, мера 3.251 Атче Халилова Мюстеджебова 3.251
Малина 46351.0.74 46351.75.74 Пасище, мера 8.110 Васил Ганчев Василев 8.000
Малина 46351.71.22 46351.71.22 Пасище, мера 15.378 Васил Ганчев Василев 15.000
Малина 46351.75.01 46351.75.1 Пасище, мера 73.004 Васил Ганчев Василев 73.000
Малина 46351.75.02 46351.75.2 Пасище, мера 30.477 Васил Ганчев Василев 30.000
Огражден 53391.0.100 53391.87.100 Пасище, мера 67.009 Добруджански зем.институт 41.000
Огражден 53391.0.98 53391.94.98 Пасище, мера 188.070 Добруджански зем.институт 145.000
Огражден 53391.68.2 53391.68.2 Пасище, мера 344.332 Добруджански зем.институт 194.000
Писарово 56509.3.10 56509.3.10 Пасище, мера 97.191 Джемалдин Реджебов Ибрямов 58.400
Писарово 56509.8.1 56509.8.1 Пасище, мера 124.959 Джемалдин Реджебов Ибрямов 13.300
Писарово 56509.8.1 Пасище, мера Петранка Янкова Вълчева 55.000
Писарово 56509.9.3 56509.9.3 Пасище, мера 151.019 Джемалдин Реджебов Ибрямов 83.300
Пленимир 56736.19.1 56736.19.1 Пасище, мера 2 300.320 Георги Петров Тодоров 80.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Георги Петров Тодоров 90.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Димитрин Митков Димитров 354.700
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Димитрин Митков Димитров 30.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Димитрин Митков Димитров 100.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Димитрин Митков Димитров 180.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Димитър Вълчев Димитров 639.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Георги Стефанов Великов 250.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Георги Стефанов Великов 30.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Георги Стефанов Великов 100.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Георги Стефанов Великов 180.000
Пленимир 56736.19.1 Пасище, мера Димитър Вълчев Димитров 180.000
Пленимир 56736.19.3 56736.19.3 Пасище, мера 28.015 Димитър Вълчев Димитров 28.033
Пленимир 56736.18.39 56736.18.39 Пасище, мера 17.833 Димитър Вълчев Димитров 18.861
Пленимир 56736.18.40 56736.18.40 Пасище, мера 18.861 Димитър Вълчев Димитров 17.833
Преселенци 58181.0.123 58181.38.123 Пасище, мера 148.122 Георги Георгиев Златев 135.100
Преселенци 58181.0.130 58181.129.130 Пасище, мера 279.378 Георги Стефков Георгиев 50.000
Преселенци 58181.0.130 Пасище, мера Георги Стефков Георгиев 229.000
Преселенци 58181.0.132 58181.129.132 Пасище, мера 177.328 Георги Георгиев Златев 177.400
Преселенци 58181.149.2 58181.149.2 Пасище, мера 536.687 Георги Стефков Георгиев 58.200
Преселенци 58181.149.2 Пасище, мера Георги Георгиев Златев 346.500
Присад 58414.102.3 58414.102.3 Пасище, мера 24.867 Добруджански зем.институт 24.000
Присад 58414.107.15 58414.107.15 Пасище, мера 15.677 Добруджански зем.институт 15.000
Присад 58414.107.18 58414.107.18 Пасище, мера 44.205 Добруджански зем.институт 44.000
Присад 58414.101.7 58414.101.7 Пасище, мера 80.893 Добруджански зем.институт 80.000
Присад 58414.108.12 58414.108.12 Пасище, мера 31.908 Добруджански зем.институт 31.000
Пчеларово 58832.17.6 58832.17.6 Пасище, мера 63.513 Димитър Костов Иванов 18.100
Пчеларово 58832.36.11 58832.36.11 Пасище, мера 99.548 Димитър Костов Иванов 75.600
Пчеларово 58832.37.38 58832.37.38 Пасище, мера 84.735 Димитър Костов Иванов 78.600
Пчеларово 58832.0.103 58832.80.12 Пасище, мера 67.327 Димитър Костов Иванов 30.000
Пчеларово 58832.18.48 58832.18.48 Пасище, мера 24.564 Димитър Костов Иванов 24.000
Пчеларово 58832.38.01 58832.38.1 Пасище, мера 46.144 Димитър Костов Иванов 46.000
Пчеларово 58832.38.03 58832.38.3 Пасище, мера 35.002 Димитър Костов Иванов 35.000
Пчеларово 58832.38.04 58832.38.4 Пасище, мера 60.544 Димитър Костов Иванов 40.000
Равнец 61159.10.12 61159.10.12 Пасище, мера 121.278 Йордан Диков Иванов 70.000
Равнец 61159.109.1 61159.109.1 Пасище, мера 65.291 Йордан Диков Иванов 30.000
Равнец 61159.109.1 Пасище, мера Ролес АД 30.000
Равнец 61159.109.2 61159.109.2 Пасище, мера 73.860 Ролес АД 53.900
Равнец 61159.109.3 61159.109.3 Пасище, мера 61.345 Ролес АД 48.386
Рогозина 62829.0.70 62829.27.1 Пасище, мера 86.072 Добромир Кирчев Танков 60.000
Рогозина 62829.0.83 62829.25.1 Пасище, мера 444.337 Жана Димитрова Ненчева 50.000
Рогозина 62829.0.83 Пасище, мера Николина Георгиева Атанасова 50.000
Рогозина 62829.0.83 Пасище, мера Кирчо Танков Танков 330.000
Рогозина 62829.0.85 62829.38.102 Пасище, мера 91.323 Кирчо Танков Танков 80.000
Рогозина 62829.0.71 62829.35.23 Пасище, мера 610.616 Добромир Кирчев Танков 180.000
Рогозина 62829.0.71 Пасище, мера Добромир Кирчев Танков 180.000
Рогозина 62829.0.71 Пасище, мера Петър Симеонов Момчев 139.000
Рогозина 62829.0.71 Пасище, мера Кирчо Танков Танков 100.000
Росен 63046.0.39 63046.18.221 Пасище, мера 1 062.271 Станислав Панайотов Христов 131.000
Росен 63046.0.39 Пасище, мера Станислав Панайотов Христов 226.000
Росица 63094.0.123 63094.120.122 Пасище, мера 11.646 Кичка Николова Николова 8.400
Росица 63094.0.139 63094.163.16 Пасище, мера 49.707 Кичка Николова Николова 16.700
Росица 63094.0.14 63094.13.90 Пасище, мера 486.972 Кичка Николова Николова 90.700
Росица 63094.0.14 Пасище, мера Димитричка Василева Стоянова 60.100
Росица 63094.0.14 Пасище, мера Недялко Тодоров Славов 100.000
Росица 63094.0.188 63094.164.100 Пасище, мера 24.379 Недялко Тодоров Славов 18.000
Росица 63094.0.23 63094.24.26 Пасище, мера 432.159 Недялко Тодоров Славов 262.000
Росица 63094.0.335 63094.164.102 Пасище, мера 114.669 Недялко Тодоров Славов 106.000
Росица 63094.0.51 63094.48.61 Пасище, мера 79.464 Недялко Тодоров Славов 28.000
Росица 63094.0.51 Пасище, мера Димитричка Василева Стоянова 12.300
Росица 63094.0.58 63094.102.5 Пасище, мера 1 060.562 Недялко Тодоров Славов 485.000
Росица 63094.0.58 Пасище, мера Димитричка Василева Стоянова 183.600
Росица 63094.0.73 63094.72.18 Пасище, мера 84.652 Кичка Николова Николова 45.200
Росица 63094.0.8 63094.11.134 Пасище, мера 398.303 Кичка Николова Николова 120.000
Росица 63094.0.8 Пасище, мера Недялко Тодоров Славов 95.000
Росица 63094.0.97 63094.96.40 Пасище, мера 99.888 Кичка Николова Николова 39.000
Росица 63094.0.97 Пасище, мера Недялко Тодоров Славов 54.000
Сираково 66620.0.39 66620.38.39 Пасище, мера 117.745 Георги Станчев Даков 82.000
Сираково 66620.0.42 66620.38.42 Пасище, мера 64.941 Георги Станчев Даков 8.000
Сираково 66620.0.44 66620.86.44 Пасище, мера 125.283 Георги Станчев Даков 72.000
Сираково 66620.0.46 66620.38.46 Пасище, мера 64.195 Георги Станчев Даков 56.000
Сираково 66620.0.48 66620.86.48 Пасище, мера 366.673 Георги Станчев Даков 332.000
Сноп 67756.0.11 67756.12.2 Пасище, мера 91.843 Борислав Стоянов Стоянов 60.000
Сноп 67756.0.22 67756.30.2 Пасище, мера 306.193 Мая Георгиева Димитрова 134.600
Сноп 67756.0.22 Мая Георгиева Димитрова 100.000
Сноп 67756.0.48 67756.63.1 Пасище, мера 150.588 Мая Георгиева Димитрова 65.400
Сноп 67756.0.48 Пасище, мера Еньо Митев Петров 50.000
Снягово 67773.0.43 67773.76.43 Пасище, мера 241.465 Данаил Христов Йорданов 100.000
Снягово 67773.0.43 Пасище, мера Данаил Христов Йорданов 50.000
Снягово 67773.0.53 67773.78.53 Пасище, мера 460.086 Шефкет Назиф Юсеин 26.651
Снягово 67773.0.53 Пасище, мера Гюлтен Халилова Юзеирова 210.000
Снягово 67773.0.53 Пасище, мера Данаил Христов Йорданов 200.000
Снягово 67773.0.58 67773.50.58 Пасище, мера 643.691 Данаил Христов Йорданов 440.000
Снягово 67773.0.58 Пасище, мера Шефкет Назиф Юсеин 13.349
Снягово 67773.0.57 67773.78.2 Пасище, мера 37.687 Шефкет Назиф Юсеин 26.000
Средина 68326.0.167 68326.21.167 Пасище, мера 92.287 Стефан Георгиев Русев 40.000
Средина 68326.0.167 Пасище, мера Емин Исмаил Идрис 30.000
Средина 68326.0.167 Пасище, мера Сали Мохамед Сали 7.700
Средина 68326.0.169 68326.23.43 Пасище, мера 16.521 Сали Мохамед Сали 11.800
Средина 68326.0.178 68326.22.178 Пасище, мера 131.108 Сали Мохамед Сали 9.500
Средина 68326.0.178 Пасище, мера Стефан Георгиев Русев 85.000
Средина 68326.0.178 Пасище, мера Емин Исмаил Идрис 30.000
Средина 68326.0.78 68326.10.73 Пасище, мера 32.568 Емин Исмаил Идрис 20.000
Средина 68326.0.79 68326.10.79 Пасище, мера 704.589 Емин Исмаил Идрис 116.100
Средина 68326.0.79 Пасище, мера Сали Мохамед Сали 371.400
Сърнино 70634.0.141 70634.59.141 Пасище с храсти 164.970 Георги Станчев Даков 164.970
Сърнино 70634.0.43 70634.46.43 Пасище, мера 204.868 Георги Станчев Даков 100.000
Сърнино 70634.0.51 70634.53.51 Пасище, мера 147.844 Георги Станчев Даков 147.844
Сърнино 70634.0.63 70634.64.63 Пасище, мера 375.545 Георги Станчев Даков 351.000
Сърнино 70634.0.65 70634.66.31 Пасище, мера 16.961 Георги Станчев Даков 16.961
Чернооково 81219.45.4 81219.45.4 Пасище, мера 23.644 Петър Симеонов Момчев 23.000
Чернооково 81219.45.5 81219.45.5 Пасище, мера 93.157 Николина Георгиева Атанасова 25.400
Чернооково 81219.45.5 Пасище, мера Добромир Кирчев Танков 15.000
Чернооково 81219.50.1 81219.50.1 Пасище, мера 69.518 Петър Симеонов Момчев 52.000
Чернооково 81219.51.1 81219.51.1 Пасище, мера 204.878 Жана Димитрова Ненчева 71.200
Чернооково 81219.51.1 81219.51.1 Пасище, мера Кирчо Танков Танков 130.000
Чернооково 81219.52.11 81219.52.11 Пасище, мера 23.360 Петър Симеонов Момчев 23.000
Чернооково 81219.52.3 81219.52.3 Пасище, мера 28.328 Танко Киров Танков 4.800
Чернооково 81219.52.3 81219.52.3 Пасище, мера Жана Димитрова Ненчева 20.000
Чернооково 81219.52.4 81219.52.4 Пасище, мера 15.485 Танко Киров Танков 8.900
Чернооково 81219.52.5 81219.52.5 Пасище, мера 117.656 Танко Киров Танков 84.100
Чернооково 81219.52.5 Пасище, мера Кирчо Танков Танков 27.200
Чернооково 81219.52.6 81219.52.6 Пасище, мера 581.571 Николина Георгиева Атанасова 32.400
Чернооково 81219.52.6 Пасище, мера Петър Симеонов Момчев 24.000
Чернооково 81219.52.6 Пасище, мера Кирчо Танков Танков 298.800
Чернооково 81219.52.6 Пасище, мера Добромир Кирчев Танков 43.000
Чернооково 81219.52.6 Пасище, мера Добромир Кирчев Танков 100.000
Чернооково 81219.52.6 Пасище, мера Петър Симеонов Момчев 80.000
Чернооково 81219.53.1 81219.53.1 Пасище, мера 53.875 Николина Георгиева Атанасова 2.900
Чернооково 81219.53.1 Пасище, мера Кирчо Танков Танков 4.000
Чернооково 81219.53.1 Пасище, мера Танко Киров Танков 46.000
Чернооково 81219.11.13 81219.11.13 Пасище, мера 162.642 Кирчо Танков Танков 144.500
23 159.017