одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Уникален идентификатор:  2b057be6-e88c-4683-86de-6e7c7c9f3686

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-03-13 18:22:18
  • Създаден от: paulin_stoyanov
  • Последна промяна: 2020-03-13 18:22:18