одобрен

Приложение към Приложение 1 на ПЛС от 02.06.2018

Уникален идентификатор:  2b1347a6-8023-4da8-9717-437bedfcb956

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-06-05 09:29:32
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-10-16 08:36:08
  • Последно променил: migrate_data
